Sverige upplevde i förra veckan sitt första hot om ett misstänkt fall av Ebola. Tack och lov visade det sig vara falskt alarm. Vilket inte är detsamma som att faran är över för vår del. Viruset finns redan i Europa och det är förmodligen bara en tidsfråga innan det når vårt land.

Ebola är det värsta hälsohotet i modern tid, enligt chefen för WHO Margaret Chan. Ett dödligt virus mot vilket läkemedelsbolagen nu har inlett en ojämn kamp. För att hitta ett verksamt vaccin i förebyggande syfte, och ett läkemedel som kan bota de smittade. Men hur kan vi omgående hjälpa alla de som redan drabbats att överleva, och hur kan vi förbereda oss själva för en eventuell epidemi?

I ett nyhetsmail förra veckan från en av mina hälsokontakter i USA, Dr. Brownstein, fanns en intressant koppling. Ebola-viruset, en blödarfeber med extremt hög dödlighet, ger bland annat diarré, hög feber och blödningar. Likartade symtom som visar sig vid skörbjugg och en del andra infektionstillstånd. Skörbjugg är  en historisk sjukdom som uppstår vid allvarlig brist på Vitamin C. Ett vitamin som kroppen inte själv kan tillverka, varför vi själva måste se till att få i oss det varje dag.

Antikroppar strider för hälsan 

Den amerikanska sjukvårdsmyndigheten CDC (Centers for Disease Control and Prevention) har gått ut med följande uttalande: ”Tillfrisknande från Ebola är beroende av god, stödjande klinisk vård och patientens immunförsvar (min kursivering).”

Vid alla sjukdomar spelar immunförsvaret en avgörande roll genom att producera rätt antikroppar. Upp till 80 procent av försvarsstaben sitter i mag- tarmkanalen, där magbakterierna spelar en avgörande roll. Det är också där kroppens hela näringsupptag startar. Varför det är av avgörande betydelse att hålla rätt pH-värde på magsyran och se till att tarmbakterierna hålls i form genom att få rätt näring. Inte minst Vitamin C.

Kroppens immunförsvar består av två delar. Det nativa (naturliga), som är medfött och evolutionärt utvecklat, attackerar omedelbart via både fysiska och kemiska försvarsmurar. De fysiska ligger i frontlinjen och består av hud och slemhinnor i lungor och mag-tarmkanalen. Medan de kemiska använder sig av cekropiner, en slags kroppsegen antibiotika.

Det andra immunförsvaret, det adaptiva (specifika), tar lite mer tid på sig för att lägga sin styrka av lymfocyter (vita blodkroppar: T och B-celler) i beredskap för att avväpna motståndarna. Det är involverat vid till exempel matintoleranser och kan på sikt leda till autoimmunitet. Ett tillstånd då antikropparna till slut är så uppretade att de inte längre kan skilja på kroppens egen vävnad och fienden. Den här försvarsstyrkan kan du själv påverka genom att den delvis styrs av miljöfaktorer som mat, och annat du får i dig via lungor och hud.

Vitamin C som ammunition

Dr Brownstein arbetar som läkare utifrån ett holistiskt synsätt. Inom ramen för funktionell medicin där fokus sätts på individen i stället för på sjukdomen. Man ser på människans biologiska system som hopkopplat och påverkat av miljön. I stället för att se på kroppens inre organ som enskilda komponenter som agerar självständigt. Behandlingen består av en kombination av läkemedel (initialt) och specifika näringsämnen vid respektive sjukdom. Eller i vissa fall enbart med de ämnen som fattas i kroppen. Enligt min mening ett betydligt hälsosammare och modernare sätt att hantera sjukdom och behandling.

Dr. Brownstein har med framgång hjälpt många av sina infektionspatienter med Vitamin C. Både intravenöst, vid allvarliga fall, och i tablettform. Han menar att den metoden omgående borde sättas in i Afrika. Hur rätt han skulle kunna ha i sin tes lär vi nog aldrig få veta, med tanke på det ensidiga läkemedelsfokus som råder idag. Men det kan i alla fall inte skada att själv se till att ha sitt immunförsvar på topp med hjälp av Vitamin C när såväl Ebola som årets influensa når Sverige.

Själv är jag för att få mina näringsämnen naturligt så långt det går. Varför jag varje dag pressar en ekologisk citron i naturellt vatten. Det både stärker immunförsvaret och neutraliserar magsyran.

Ulla Gabay

http://blog.drbrownstein.com/ebola-a-scurvy-like-illness/