Internationella forskare har länge varnat för de skadliga effekterna av sockret laktos och proteinet kasein som finns i mjölk. Men att ifrågasätta mjölkdrickandet på våra breddgrader ses närmast som en dödssynd. Därför väckte det stort uppseende i förra veckan när ett svenskt forskarlag svor i den svenska mjölkkyrkan.

Människan är det enda däggdjur som indirekt fortsätter att dia i vuxen ålder. Dessutom mjölk från en främmande art. Och svenskarna är högkonsumenter i jämförelse med övriga världen. Enligt organisationen Svensk Mjölk drack svensken 2008 i snitt 101 liter per person och år. Trots det hör Sverige till de värst utsatta länderna i världen med cirka 100 000 frakturer per år på grund av benskörhet. Enligt Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) drabbas varannan kvinna och var fjärde man. Samtidigt är det ett känt faktum att låg eller ingen mjölkkonsumtion, som i Afrika och Asien, går hand i hand med låg benskörhet.

Mjölksocker driver på åldrandet 

Ett svenskt forskarlag från Uppsala Universitet och Karolinska Institutet slår nu efter tjugo års studier av 61 000 kvinnor och 45 000 män fast att risken för benskörhet och för tidig död i hjärt- kärlsjukdomar och cancer ökar med mjölkdrickandet . Enligt studien som publicerats i British Medical Journal, BMJ, sägs det hela bero på oxidativ stress. En biokemisk process med syreföreningar som skadar celler och organ. I fallet med mjölken orsakad av att kroppen via enzymet laktas kan bryta ner mjölksockret laktos och sedan ta upp det i form av D-glukos och D-galaktos.

Problemet är att galaktos vid djurförsök har visat sig påskynda åldrandet, ge kroniska inflammationer, försämra nervcellerna (demenssjukdomar), minska immunförsvaret och orsaka genförändringar. Fermenterade (jästa/syrade) mejeriprodukter som yoghurt, surmjölk och ost har däremot visat sig effektiva både mot sjukdomar och för magbakterierna. http://www.bmj.com/content/349/bmj.g6015

Mjölk kalkar ur skelettet & frigör opioider

Det svenska forskarlaget är långt ifrån ensamma i sina slutsatser om riskerna med att dricka mjölk. Redan 2011 gick Johns Hopkins University i USA ut med en allvarlig hälsovarning angående för höga nivåer i kosten av animaliska produkter, inklusive mjölk. När kroppen ska bryta ner (metabolisera) animaliska proteiner (ex kasein i mjölk) uppstår sura föreningar i form av svavelsyra och organiska syror som ökar surhetsgraden i blodet. Utöver långvariga inflammationer i kroppen som kan leda till kroniska sjukdomar, orsakar de här syrorna läckage av kalcium från skelettet. Vilket beror på att blodet alltid måste hålla ett pH-värde på mellan 7.35 – 7.45 för att inte ett livshotande tillstånd ska uppstå. Blir blodet för surt läcker därför basgörande kalcium ut från benmassan för att neutralisera syrorna, varvid bentätheten minskar. http://www.johnshopkinshealthalerts.com/alerts/osteoporosis/protein-osteoporosis-prevention_5826-1.html

En annan studie som nyligen publicerades i Journal of Nutritional Biochemistry tar upp problemen med hur mjölkproteinet kasein (precis som veteproteinet gliadin) frigör opioider i kroppen. En slags proteiner som binder till cellerna och därigenom hindrar upptaget av cystein som ingår i antioxidanten Glutation – GSH (tripeptid som bildas av cystein, glutaminsyra och glycin). Antioxidanter som skyddar lungor, bygger upp immunförsvaret, avväpnar cancertumörer, avgiftar levern och driver ut tungmetaller ur kroppen. Minskar nivån av cystein orsakar det i sin tur negativa förändringar i GSH. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955286314001144

Kalktillskott är inget bra substitut 

Men det är inte bara kalken i mjölken som utgör en fara för kroppen. Ett forskarlag från Nya Zeeland, England och USA gick igenom 11 studier av 12 000 äldre personer. Under fyra år hade hälften av gruppen fått kalktillskott och andra hälften fått verkningslösa placebopreparat. Enligt forskarnas metastudie som publicerades 2010 i BMJ konstaterade att 30 procent av gruppen som tagit kalktillskott fått hjärtinfarkt.

”Människor tror att kalktillskott är naturliga men de är verkligen inte naturliga alls. Medan experterna inte är säkra på de biologiska mekanismerna runt hur kalktillskott kan skada kroppen, har studier bakåt länkat höga nivåer av kalk i blodet till fler hjärtattacker och skador på blodkärlen. Om man tar kalktillskott, går nivåerna av kalk upp i blodet till toppen av en normal nivå under de följande 4–6 åren. Det sker inte om man får i sig kalken via kosten, för kalken från mat absorberas långsamt så att nivåerna i blodet knappast förändras alls. Människor har alltid fokuserat på blodfetterna som orsak till plackbildning men det finns ökande bevis för att även kalknivåerna i blodet mycket väl kan vara orsaken”, förklarade Ian Reid, professor i medicin vid University of Auckland, till Reuters i samband med publiceringen av studien. http://www.bmj.com/content/341/bmj.c3691

Den enkla sanningen är att det inte finns några som helst processade substitut till äkta mat som är hälsosamma. Frågan är om den rödgröna regeringen kan bli av med mjölkbindeln för ögonen och styra om mer av sitt stöd till organiskt jordbruk.

Ulla Gabay