Det kan vara avgörande för en människa att få en diagnos på sina symtom. Inte minst för den oro man känner. Men i diagnosjakten runt diffusa symtom har alltfler syndrom skapats. Och det kan många gånger skapa stor frustration och onödig medicinering för den som drabbas. 

Googlar man på ordet syndrom resulterar det i nästan 20 miljoner träffar. Det säger något om hur stort problemet är. Så vad är egentligen ett syndrom? I sjukdomssammanhang handlar det om flerfaldiga symtom som pekar på att något inte står rätt till i kroppen.

Nu finns det syndrom där bakgrunden är klarlagd, som i fallet med Downs syndrom som beror på en kromosomstörning. Men många av de nyare syndrom som idag ges som diagnos för både kroppsliga och mentala åkommor kommer sjukvården fram till genom uteslutningsmetoden. Det som ibland kallas för ”slaskdiagnos”.

Viktigt att inte kalla allt sjukdom

Syndrom X       IBS

Inte minst störningar i matsmältningen och kroppens ämnesomsättning kan manifestera sig med ett brett spektra av symtom. Som det metabola syndromet, även kallat Syndrom X: förhöjt blodtryck, högt blodsocker, bukfetma, förhöjda fettvärden (triglycerider) och obalanserade kolesterolnivåer med för lågt HDL. Eller IBS (Irritable Bowel Syndrom – Irriterad tjocktarm): magkramper, magsmärtor, gaser, svullen mage, diarré och/eller förstoppning.

Vare sig det handlar om ett eller flera symtom samtidigt är det kroppens rop på hjälp om att livsstil och kostvanor behöver förändras. Att inte ta itu med grundorsaken utan enbart sätta in en massa symtomdämpande läkemedel kan leda till allvarliga sjukdomar längre fram. Just de här två syndromen beror ofta på inaktivitet och fel kostvanor. Vilket är vad som behöver åtgärdas, även om medicin kan behövas initialt.

Syndromen har kommit att bli en lukrativ diagnos för läkemedelsbolagen. De sätter gränsvärden som många gånger ligger inom ramen för vad som är naturligt för merparten av jordens befolkning. Och vare sig patienter eller läkare vågar därför säga nej till dessa ”förebyggande” läkemedel, trots att de för det mesta har ett gäng biverkningar i släptåg. Det här har säkert bidragit till att vi idag ser på förändrade blodvärden som rena sjukdomar.

Akut eller kroniskt

Sjukdom

Inom sjukvården brukar man definiera en akut situation som något som uppstår plötsligt och som omgående måste åtgärdas. Till exempel en allergichock eller ett brutet ben. Medan ett kroniskt tillstånd är ett långsamt framväxande syndrom, som till exempel benskörhet eller astma. Sedan kan det senare orsaka det förra; till exempel ett benbrott vid benskörhet.

I det här gränslandet mellan syndrom och sjukdom hänger många i allt tidigare ålder på läkemedelskryckor. Ibland rena cocktailen av blodtryckssänkande (betablockare, vätskedrivande, kalciumflödeshämmare); blodförhöjande (B12, järn, folsyra); benskörhetshämmare (bisfosfonater); kolesterolsänkare (statiner); antiinflammatoriska (NSAID), magsyradämpande (antacider, PPI) och depressionssänkande/humörhöjande (seretoninhämmare).

Även om man kan bli lugnad av en diagnos, kan oron samtidigt öka över själva situationen. Något som i värsta fall kan ända upp i en rädsla som leder till depression. Både psyket, det metabola syndromet och flera magsyndrom skulle må betydligt bättre av den syn som råder inom funktionell medicin. Där behandlar man initialt med läkemedel om det är nödvändigt och korrigerar parallellt kostvanor, motion, stress och annat för att förändra situationen innan det hela ändar upp i en regelrätt sjukdom.

Leaky Gut Syndrome

Leaky Gut org

Många syndrom härstammar från mag-tarmkanalen. Hela tarmsystemet täcks av en skyddande magslemhinna som består av ett sammanhängande skikt av epitelceller. Inunder ligger tarmkäxet fyllt med blod och lymfkärl som väntar på att få transportera näringen från maten vidare ut till kroppens alla celler.

Området emellan epitelcellerna är ”asfalterat” med proteiner och kallas för Tight Junctions. Genom stress, bakterier, mat och läkemedel kan magslemhinnan bli inflammerad. Vid kroniska inflammationer kan ”asfalten” skadas så att det uppstår hål. Det här kallas för Leaky Gut Syndrome, Läckande tarmsyndromet, och anses vara huvudorsaken bakom många kroniska sjukdomar.

Läckande tarm är ett ganska nytt syndrom som man inom den svenska sjukvården ännu så länge skakar på huvudet åt. Ett syndrom som inom den funktionella medicinen redan ses som rena autostradan till autoimmunitet. Men det får bli en annan blogg.

Ulla Gabay