Säkert har Coop egna motiv till den miljögiftsstudie de nu placerat ut på sociala medier. Att peka på hälsovinster för konsumenten med ekologiska produkter ger samtidigt mer klirr i kassan hos livsmedelsjätten. Och en fjäder gör som bekant inte en höna, att studera en enda familj under några veckor är ingen särskilt vetenskaplig metod. Men studien har ändå sina poänger; det bästa var att det redan inom ett dygn gick att avläsa giftskillnaden i kroppen.

Växtskyddsmedel förekommer

Att efterfrågan på ekologiskt stadigt ökar märks på utbudet av organiska färskvaror i matbutikerna.  Många tror att det inte får användas bekämpningsmedel inom det ekologiska jordbruket, men det stämmer inte fullt ut. Två produkter som enligt Jordbruksverket flitigt förekommer i både konventionellt och ekologiskt jordbruk är Cedomon och Cerall. De används som betningsmedel på utsäde av spannmål och trindsäd (ärtor och bönor). I syfte att avlägsna smitta på fröerna och stoppa angrepp av skadesvamp eller insekter. Men också för att stimulera tillväxten.

Skillnaden på biologiska och konventionella bekämpningsmedel är att de biologiska inte får innehålla några kemikalier. Den aktiva ingrediensen i Cedemon och Cerall är en naturligt förekommande jordlevande bakterie Pseudomonas Chlororaphis. Som i sin tur producerar verksamma substanser, bl a en kemikalie med benämningen DDR. Den påstås stoppa celldelningen och rubba kromosomantalet hos levande växter. En effekt som vid tillräckligt stora mängder skulle kunna bli resultatet även på människoceller.

Hemliga ekopatent

Det är givetvis jätte bra med en jordbakterie som gör att det inte krävs kemiska och/eller syntetiska miljöbekämpningsmedel på åkrarna. Det luriga med Cedemon och Cerall är att de är patenterade och därmed måste innehålla mer än den naturliga bakterien för att bli godkända som kommersiella produkter.

Unknown

För att något ska vara patenterbart krävs att tre kriterier uppfylls:

  1. Nyhet (får inte vara känd sedan tidigare)
  2. Uppfinningshöjd (ska skilja sig väsentligt från allt som är känt sedan tidigare)
  3. Industriellt tillämpbar (ska kunna tillverkas eller utföras inom en industri)

Företaget som fått sina patent med Pseudomonas Chlororaphis som aktiv ingrediens, Lantmännen BioAgri, säger att bakterien inte är genetiskt förändrad och att de gifter som den producerar är snabbt nedbrytbara och därmed harmlösa för människan. Vad man frågar sig är vad företaget har tillsatt för ”nyhet med uppfinningshöjd” (substans), för att göra produkten så unik att de lyckats få patent på en vanligt förekommande jordbakterie? Om det finns det inga offentliga uppgifter. Det är liksom det som är hela hemligheten bakom ett patent.

Fördelar med ekologiskt

Även om man kan ifrågasätta både Coops intentioner med sin studie och patent givna på levande organismer så finns det trots allt fördelar med att köpa ekologiskt. I juli 2014 presenterades en metaanalys av 343 studier utförd vid Newcastle University som slog fast att organiskt odlade grödor:

  • hade mellan 19 – 69 procent mer antioxidanter än konventionellt odlade
  • att de innehöll uppemot 50 procent mindre av tungmetallen kadmium (skadlig för njurar och skelett, samt troligtvis cancerframkallande)
  • och att de hade betydligt lägre mängd rester av bekämpningsmedel (främst syntetiska), den enligt Mayo Clinic främsta orsaken till att välja ekologisk mat

guide-into-ecolabels-and-green-stickers-07

Man kan tycka att det borde vara en mänsklig rättighet att få äta äkta mat men så är inte fallet. Ekologiskt odlad mat är ännu så länge en klassfråga och många har inte råd att ställa om. Här har regeringen ett ansvar att ta för att förebygga folkhälsan.

Sedan gäller det för oss konsumenter att se upp med de ekoprodukter som erbjuds i förpackningar av olika slag; läs alltid igenom innehållsdeklarationen! De kan trots en ekomärkning innehålla flera E-tillsatser, samt mängder av socker, salt och onyttiga fetter.

Ulla Gabay