Ena dagen ska vi tillbaka in i grottan, den andra in i framtiden med bioteknikens hjälp. Motsägelsefulla kostvarningar, hälsoråd och dieter haglar över oss. Och där, mitt emellan stenåldern och framtiden, står vi nutidsmänniskor och famlar bland kostreligionerna. 

Praise the food

Religiösa dieter

Samtidigt som vi lever i en tid där smittsamma infektionssjukdomar minskat markant, utmanas världshälsan nu av en ökad livslängd som präglas av kroniska sjukdomar och funktionshindrande skador. Där diabetes står för den mest dramatiska ökningen. Det är vad studien Transitioning health systems for multimorbidity, publicerad i Lancet i juni 2015, kommit fram till. De menar att problemet är globalt och att ekonomier och hälsovårdssystem i respektive länder står helt oförberedda. Trots att de har hållbarhet som mantra…

Pratbubbla Kosten:religion

För alla som intresserar sig för hälsan är det här ingen nyhet. Medan politiker, myndigheter och sjukvården står handfallna, tar folk själva tag i problemet. De har förstått kostens betydelse för hälsan och söker stöd i matbiblar av olika slag och tar hjälp av hälsoprofeter av olika rang.

Dietdirektiv är inget nytt. De regleras i detalj i de heliga skrifterna sedan årtusenden. I spåren på vår längtan efter ett evigt liv har alternativhälsan med fokus på kosten spridit sig likt en ny världsreligion. Men precis som med vilken religion som helst handlar det om att tänka själv; att inte ge sig för någon annans tolkning av vad som gäller. Vi har alla individuella behov (och preferenser) som påverkar val, uthållighet och behov av en kostförändring.

Ohållbara dieter

Även om vi nu gått från ordet bantning till den mer positiva och löftesrika benämningen hälsodiet, tycks det vara samma gamla kilon vi jagar. Och även om dieterna har sina respektive fördelar, är risken stor att församlingsmedlemmarna tar till sig budskapet i förenklad form. Med hormonella obalanser och näringsbrister i slutändan.

diet

Själva ordet diet signalerar restriktioner och kontroll, ibland på gränsen till fascism. Eller som nu, en kostreligion som förespeglar svaren på livets/hälsans gåta. Men det man går in i utan vare sig tvivel eller balans har en tendens att krackelera med tiden. De som väljer en trendig diet, brukar därför också sluta med den förr eller senare. En måltid ska vara både nyttig och njutningsfull. Och nu för tiden även snabblagad. Vilket inte alltid går ihop när man hoppar på något av dagens hälsoevangelium.

Grottfolkets evangelium

Det evangelium som främst sprids i kostkyrkorna just nu går ut på att vi tar oss tillbaka till stenåldersgrottan. Den tid då människan jagade, fiskade och samlade ihop rötter och annat från naturen (The Evolution of Diet). Problemet är att det kött man då åt, inte hade alla industriella inslag av miljögifter från naturen och kemiska tillsatser i djurfoder som dagens köttprodukter har.

paleo-diet-crossfit-torrance

Att hävda att alla hälsoproblem härstammar från när vi började odla grödor är en stuvning som Paleo-församlingen själv kokat ihop. Vad man utelämnar är att man samtidigt började föda upp nötkreatur, får och getter som spred parasiter och nya infektionssjukdomar. Något som inte minskat i dagens ”köttfabriker”. Vilket kräver besprutning, antibiotika och annat inom jordbruket och köttindustrin för att ”skydda” vår hälsa. Det är få platser på jorden där kreaturen kan gå året runt och beta grönt gräs (som även det innehåller miljögifter och kemikalier från luften och industriutsläpp).

Kostprofeter och miljöpredikanter

Många profeterar just nu om hur jordens resurser håller på att ta slut, maten kommer inte att räcka. Andra predikar om köttproduktionens klimatpåverkan. Men alltför få hälsoevangelister tar itu med den aktuella kemikaliecocktailen som hotar både miljön och hälsan.

För att möta miljöhotet och den kroniska sjukdomsgaloppen i världen förespråkar forskarna i stället protein från nermalda insekter och biotekniken vill genförändra grönsaker och annat till ”hälsofrämjande” matprodukter.

Må bra så länge du lever

Hur svårt kan det egentligen vara att äta hälsosamt?

Vad som behövs är bara några enkla men radikala förändringar i kyl, skafferi och matvanor, samt vid matlagningen. Hur stora de behöver bli, beror på dina (o)vanor. På det här sättet kan mycket av det du gillar behållas på tallriken, samtidigt som hälsan förbättras. Under förutsättning att du inte redan drabbats av någon matintolerans eller kostrelaterad sjukdom som kräver speciella restriktioner.

Ät inte 2Minska på 2Ät gärna 3

Övrigt   Leva bra banderoll

Ulla Gabay