Nu är det vetenskapligt bekräftat. En omfattande global studie slår fast att välfärdssjukdomarna har gått om svälten som dödsorsak i världen. Orsakerna bakom toppas av kosten, luftföroreningar och rökning. Vilka har en sak gemensamt: giftiga kemikalier.

”Den största samlade effekten på hälsan kommer från dålig kost som påverkar många av riskfaktorerna på listan och ger upphov till tillstånd som stroke, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar”, sa en av de svenska forskare som deltog till GP, professor Lars Barregård.

400 miljoner ton/år

Vi består själva av kemiska substanser som hormoner och annat som styr våra kroppar och liv. Även maten vi äter är uppbyggd av kemiska strukturer. På senare tid har fytokemikaliernas positiva betydelse påpekats. Det är naturliga ämnen i växternas immunsystem, som även sägs kunna påverka vårt eget.

Problemet är att mänskligheten i dagens samhälle vadar omkring i ett hav av industriella kemikalier. Skillnaden är att medan de som finns naturligt i vår kropp och vår kost är nödvändiga för vår överlevnad, fungerar industrins syntetiska som rena giftet för vår hälsa.

1583c61ebe7e473bd4f4400faa576c89

KEMI, kemikalieinspektionens hemsida, står följande: ”Den internationella handeln med kemiska produkter har tredubblats sedan 1970-talet och den årliga världsproduktionen ökade under andra halvan av 1900-talet från cirka 7 miljoner ton per år till cirka 400 miljoner ton per år. Det är en ökning med 57 gånger. Företagens rapportering till EU:s kemikaliemyndighet, Echa, visar att över 100 000 kemiska ämnen används.”

EEA (European Environment Agency) uppskattade redan 2011 att mer än 13 miljoner syntetiska kemiska föreningar hade producerats i laboratorier. Av vilka en stor del hamnar i vår mat.

Tillsatta kemikalier

Redan 2001 identifierade ett forskarlag vid Cambridge en mängd naturligt förekommande kemikalier i kosten som cancerogena. Vilket skulle peka på att de syntetiska inte var farligare än de naturliga. Samtidigt hävdas det ofta av industrins lobbyister att kemikalier i maten inte är farliga för oss, eftersom de finns naturligt både i vår kropp och i växter.

foodadditives

Skillnaden är dock stor, då de i kroppen finns i exakt den mängd som behövs för att vi ska fungera. Även i de växter vi kan äta finns de i väl avvägda mängder, i förhållande till det övriga näringsinnehållet. Medan de som tillsätts maten består av koncentrat, där ”säkerheten” är baserad på en viss mängd i respektive livsmedelsprodukt. Utan någon hänsyn tagen till den cocktaileffekt som uppstår, med samma tillsatser i mycket av den mat vi äter under en dag.

  • Naturliga kemikalier är från början precis vad namnet säger: naturliga. Det är när de i olika koncentrat pumpas in i maten som ohälsosamma mängder för kroppen uppstår.
  • Syntetiska kemikalier är framtagna av människor. De kan ursprungligen vara ett naturligt derivat (utvunnet ur en naturlig råvara), men med en sammansättning och en struktur i slutprodukten som inte finns någonstans i naturen.

Här kan du se ett inslag från CBS news om hur livsmedelsproducenterna gör oss beroende av maten med hjälp av kemikalier: The Science of Addictive Food  

Framtidens GE-mat

Inför framtiden lovar livsmedelsproducenterna att de ska tillsätta ”ännu mer och bättre näring” i sina produkter. Det vill säga, efter att de först har strippat den på all äkta näring i sina tillverkningsprocesser. Alltså väntar ännu fler syntetiska kemikalier. Och med USA i spetsen tar världens beslutsfattare just nu ut riktningen mot den biotekniska maten. Med löften om ”hållbara” produkter för hälsan, miljön och livsmedelsförsörjningen på jorden.

gmo-food1

I det scenariot ingår den genetiska ingenjörskonsten, GE (Genetically Engineered), det som kommit att kallas för GMO. Det är livsmedelsprodukter som får sina gener förändrade genom att man för in DNA från en främmande organism i en planta. Ofta över artgränserna, som att målstyra in DNA från en bakterie.

Utöver att denna mat innehåller bevisat höga mängder av livsfarliga kemikalier, kan ingen fastställa säkerheten med de nya DNA-sekvenserna i dem för vår hälsa. Det beror på att de är patenterade, vilket gör att ingen ens vet vad de innehåller. Dessutom går det etiskt inte att utföra några studier på människor. Många forskare anser att det behövs flera generationer för att kunna se de nya patenterade genernas påverkan på vår hälsa.

Vad är dålig kost? 

Det talas ofta om dålig kost i samband med fetma som leder till kroniska sjukdomar. Precis som i studien jag nämnde i inledningen. Ibland med en underton av att de som drabbas har sig själva att skylla. Men med den industriella kost vi har idag, kan vem som helst bli sjuk. Full som den är av kemiska (ofta syntetiska) bekämpningsmedel, konserveringsmedel, förtjockningsmedel, stabiliseringsmedel, smaktillsatser och annat; inte minst livsmedelsindustrins beroendeframkallande treenighet: socker, salt och fett.

monosaccharidesUnknown220px-Fat_structural_formulae

Även om man försöker äta nyttigt hjälper det inte alla gånger. Om man inte har råd med, eller kan komma över absolut organiskt framtagen och närodlad mat, är det svårt att hålla sig från miljögifter och tillsatser. Och även i dem finns de på grund av industriutsläpp och miljögifter som inte bryts ner i jordmån och vattendrag, från vilka de letar sig tillbaka in i vår kropp.

Förbud behövs

Vi behöver inte fler kemikalier i kosten. I stället behöver vi få bort de som redan finns. Men det kan inte enbart vara vårt eget ansvar att kemikaliesanera kylskåp och skafferier.

Politikerna måste vakna upp ur sin kortsiktiga mandatsyn och sina olika beroenden och ta till krafttag. Tyvärr verkar enda vägen bort från kemikalierna i maten vara förbud och starka regleringar. Enda sättet att få livsmedelsindustrin att ta sitt ansvar är annars att regeringen kräver att företagen ska betala de sjukvårdskostnader som uppstår i kölvattnet på deras kemikaliecocktails.

Här kan du läsa om kemikaliecocktailen bakom matintoleranser.

Ulla Gabay