Långvarig exponering av arsenik kan öka risken för cancer. Redan i våras upptäcktes den farligaste formen, oorganisk arsenik, i en mängd risprodukter. Nu går Livsmedelsverket ut med nya rekommendationer om att barn inte ska äta dem mer än fyra gånger i veckan. Och att barn under sex år helt bör sluta med riskakor och risdryck.

Arsenik är en av WHO:s 10 kemikalier som anses utgöra ett allvarligt hot mot den globala folkhälsan. Det handlar om en halvmetall som finns naturligt i jordskorpan och därför även kan finnas i grundvattnet; mycket vanligt i höga nivåer på vissa håll i världen.

Arseniken finns både i flera organiska former och i oorganisk form i mineral. Oorganiska föreningar, de som anses mest giftiga, framställs även i laboratorier för användning inom ett flertal områden: olika industriprocesser, i färgämnen och vid infärgning av skinn. De finns även i flera jordbruksprodukter och bekämpningsmedel, samt i begränsad skala i kosttillsatser och läkemedel.

Inga varningstexter

Enligt EPA (Amerikanska statens miljöskyddsorganisation) är kosten den största källan till den arsenik vi får i oss. Då den mestadels förekommer som föroreningar i maten, finns det inga krav på innehållsdeklaration eller varningstext. Rismjöl rekommenderas som glutenfritt alternativ och kan även finnas i matprodukter man inte tänker på.

Kroppen tar upp arseniken via mag-tarmkanalen, lungorna och huden. Och vi får främst i oss den via grödor som besprutats eller vattnats med arsenikinslag. Dessutom genom rökning; tobaksplantorna är kända för att ta upp arseniken från marken.

IARC (Agency for Research on Cancer/WHO) klassade 2012 arsenik och arsenikföreningar som cancerogena för människor. Framför allt nämns cancer i urinblåsan, i huden och i lungorna.

arsenic-in-food-rice-chickens  consumerreports.org

Nedtonad cocktaileffekt

På Livsmedelsverket har man nu avslutat en studie av 102 provtagningar på matprodukter som inhandlats i butik. Den visade att det inte fanns några skillnader i mängden arsenik mellan de vanligt odlade och de ekologiska. Fullkornsris innehöll högre halter än vitt ris, genom att giftet samlas i skalet. Och som vanligt lägger verket ansvaret i knät på oss konsumenter med nya rekommendationer:

  • inte mer än 6 gånger i veckan för vuxna,
  • inte mer än fyra gånger i veckan för barn
  • inga riskakor och ingen risdryck för barn under 6 år

arsenic-in-infant-cereals

Saxat från Livsmedelsverkets infosida: Arsenik i ris – företag

Ӏr det farligt?

Arsenik är ett ämne som man ska försöka att få i sig så lite som möjligt av. Därför är det allvarligt att flera risprodukter på marknaden innehåller ganska höga halter. Halterna är inte så höga att de innebär akuta risker men på lång sikt kan de innebära ökad risk för bland annat cancer i lungorna eller urinblåsan.”

Trots att Livsmedelsverket konstaterar att ris och risprodukter ”står för omkring en tredjedel av den arsenik vi får i oss i Sverige”, och att de ”har cirka 10 gånger högre arsenikhalt jämfört med andra cerealier (till exempel pasta och bröd) och potatis”, understryker man på sidan att:

”… ALLA produkter, utom en, i vår undersökning innehåller halter under de föreslagna gränsvärdena med ganska god marginal. Samtidigt visar våra scenarieanalyser att intaget blir högt om man ofta äter denna typ av ris och risprodukter.”

Tomma och förgiftade kalorier

Ännu en gång väljer Livsmedelsverket att mer eller mindre strunta i cocktaileffekten. Det är sorgligt som konsument att gång efter annan bara få lite lägre rekommendationer runt gifterna i maten.

Vi behöver inte livsmedelsindustrins näringsstrippade ris och ris-produkter. Så i stället för att uppmana livsmedelsföretagen att ”söka efter risråvaror med så låg halt arsenik som möjligt”, borde Livsmedelsverket förbjuda produkterna helt. Vi klarar oss bra utan tomma, förgiftade kalorier och barnen mår bättre av att i tidig ålder fostras i att ta en ekologisk frukt till mellanmål.

Ulla Gabay