I veckans blogg skriver jag om skadlig påverkan på tarmslemhinnan av en kemisk cocktailmix. Med hänvisning till professor Aristo Vojdanis forskning i immunologi, inklusive länken till ett av hans genomgripande föredrag om autoimmunitet. 

Så här protesterades det i två inlägg på FB-sidan Ekologiskt är logiskt mot att denna blogg där delats av en läsare:

  • ”… det är problematiskt att dela blogginlägg som inte källhänvisar ett enda av sina påståenden. När du delar detta, bidrar du till att utarma folks förmåga till kritiskt tänkande.”
  • ”Tre länkar för att belägga 30+ påståenden om hälsa? Så källhänvisar inte forskare.”

Jag älskar läsare som är på tårna och ifrågasätter (även om jag aldrig hävdat att jag är någon forskare)! Jag är själv kritisk till mycket av det som läggs upp på nätet som ”sanningar” i olika hälsosammanhang, och som alternativa ”botemedel” mot olika sjukdomstillstånd. Utmaningar i form av ifrågasättande är ofta vad som leder till nya kunskaper och personlig utveckling.

För att ge alla er trogna följare en möjlighet att ytterligare bedöma den kemiska cocktailmixens påverkan på hälsan, länkar jag här upp den danska studien och lite som EU och KI lagt ut i frågan:

New knowledge strengthens risk assessment of chemical cocktails in food 

Cocktaileffekt.gif

EU – En rapport/metastudie med svenskt forskningsdeltagande med ref till mer än 100 studier 

EU – Sammanfattning av workshop runt cocktaileffekten i Bryssel juni 2010

EU Environment – Combination effects of chemicals 

KI – Cocktail effect makes chemicals more toxic 

Vad har jag då själv på fötterna inför det jag skriver?

Om du vill kolla upp ”mina påståenden” är det viktigt att (i sin helhet) läsa de källanvisningar jag länkar upp och att (i sin helhet) se på de videoföredrag med information som ligger till grund för det jag skriver. Det är oerhört tidskrävande, det medger jag. Men det kan också ge energi att ta dig vidare till mer kunskap i ämnet.

Jag har själv lagt 6 års intensiva studier av kostens påverkan på hälsan. Och på alla tillgängliga sätt försökt sätta mig in i begrepp som Epigenetik, ”Leaky Gut”, Autoimmunitet och Funktionell Medicin.

Detta har jag gjort helt på egen hand med hjälp av min dator, diverse kursmaterial, e-mailkontakter, prenumerationer på vetenskapliga tidskrifter och nättidskrifter med detta som specialområde. Samt genom att bygga upp ett nätverk (mestadels från USA) i de olika frågorna med ett kontinuerligt nyhetsflöde via mail.

Vidare har jag försökt lägga ett heltäckande pussel av alla vetenskapliga studier jag läst, de hundratals timmar jag deltagit vid webinars med läkare, forskare och specialutbildade näringsexperter och den vedertagna kliniskt beprövade erfarenhet (läkare/patienter) jag tagit del av som finns inom vissa sjukdomsområden.

Jag är otroligt tacksam att professor Stig Bengmark, som utöver sin tid som uppmärksammad leverkirurg ägnat mer än två decennier åt att studera matens påverkan på hälsan, tog sig tid att läsa manuset till min bok Hälsofällan. Och inte minst för det omdöme han gav och lät mig använda på omslaget. Vilket gav mig en trygghet i att jag var på rätt väg och ny energi att fortsätta min resa i att försöka förstå detta komplicerade ämne. Samt en längtan efter att dela med mig av det jag tar del av.

Kroppens hårddisk: Matsmältningen

Smartphone:matsmältningen.png 

Av allt jag lärt mig är det en sak som stått ut: matsmältningens betydelse för kroppens näringsomsättning och för att kunna förebygga kroniska sjukdomar.

Det kommer jag att ägna en del bloggar åt framöver med början på måndag.

Ulla Gabay