Att hålla rätt pH-värde på blodet klarar kroppen själv. Problemet är när försurande mat och annat stressar de reglerande buffertsystemen, så att de utarmas på mineraler. Det är då en sur miljö skapas som kan ge benskörhet och få cancertumörer att börja sprida sig i kroppen.

Blodet styr

Kroppen strävar alltid efter att uppnå en korrekt pH-balans: rätt syra/basbalans. Sedan kräver respektive organ sitt specifika pH-värde för att kunna utföra sin uppgift. Hela den här tillställningen styrs ytterst av blodet, vars pH måste ligga runt 7.35. Annars ”snor” det mineraler från något av de 6 buffertsystem som kroppen har för att korrigera värdet.

pH blodet.png

Det är alltså i det närmaste omöjligt för dig att rubba pH-värdet i blodet. Däremot kan du stressa ut dina buffertar med fel kost. Om blodet blir för surt dumpar buffertsystemen mineraler i blodet för att återställa/neutralisera det till rätt pH. För att inte utarma dem totalt, är det av största vikt att du äter en kost rik på mineraler: järn, jod, kalium, kalcium, krom, koppar, magnesium, mangan, selen, zink.

Medan vitaminer är organiska och kommer från både djur och växter, är mineralerna en slags oorganiska, kemiska element som kommer från markens jord och vatten.

Sura magar

Bakom en försurad mage ligger ofta för mycket syrabildande och inflammationsdrivande kost. Som snabbmat och processade produkter fulla av syntetiska kemikalier, transfetter, socker och tomma kolhydrater. Och en diet överdriven på animalisk kost. Eftersom även mag- tarmsystemets buffertsystem kan bli utarmade, leder en liknande kost till en försämrad matsmältning som på sikt kan leda till övervikt, tarm- och avföringsbesvär, samt till olika kroniska sjukdomar av autoimmun karaktär.

Magsäcken har redan från början en sur miljö på ett pH runt 1 för att slå ut oönskade bakterier.  Värdet kan öka uppemot 3.5 när maten kommer ner om allt fungerar. Men med för mycket skräpmat  blir det obalans och då bryts inte maten ner korrekt.

När den ofullständigt nedbrutna maten når tunntarmen kan den skada även tarmslemhinnorna där. Vilket kan leda till kroniska inflammationer, som kan leda till läckande tarm med kronisk autoimmunitet som följd.

 • En för många okänd effekt vid hög konsumtion av kalkrika mejeriprodukter, som är direkt försurande, kan bli benskörhet. Genom att blodet då tvingas sno kalken från skelettet.
 • På sikt brukar en försurad mage märkas i form av en svidande magkatarr, eller som reflux med rapningar och sura uppstötningar.

Försurning kan leda till cancer

Cancertumörer är inte sjukdomen i sig, de är resultatet av sjukdomen. Därför måste man hitta orsaken till varför kroppen producerar tumörceller. Redan 1931 fick dr Otto Heinrich Warburg nobelpriset i medicin för upptäckten att en försurning av pH-värdet innebär att syreupptaget i kroppens celler minskar.

 • Enligt cancerforskaren William Li ”får” vi inte cancer, men bär alla på mikrospiska cancerceller skapade av skadat DNA eller mutationer. Normalt klarar kroppen av att oskadliggöra dem med immunförsvarets hjälp. Däremot kan försurande miljöfaktorer som rökning, alkohol och processad mat provocera dem att utvecklas.
 • En långvarig försurning i magen kan både köra slut på immunförsvaret och bidra till att syreupptaget i kroppens celler minskar. Ett tillstånd som då kan få cancerceller att börja dela på sig och utveckla olika cancersjukdomar.

Läkemedel är inte lösningen

Sjukvården har som regel att motverka magsymtomen med syradämpande mediciner. De sätts också ofta in vid behandlingar av andra försurande läkemedel mot olika tillstånd, ibland långvarigt. Även om vårdpersonalen säger att de går att ta varje dag, finns det allvarliga risker med gruppen syrahämmande läkemedel.

 • Symtomen kommer ofta tillbaka som ett brev på posten när man slutar med dem, varför många blir beroende.
 • Den naturliga matsmältningen har ett inbyggt system, med organ som bukspottkörtel och galla involverade, för att reglera surhetsgraden i magsäcken. Denna mekanism riskerar att förstöras om läkemedlen ”utför jobbet”. De förstör alltså indirekt din matsmältning.
 • Med åldern är det vanligt att man får för lite syraproduktion i magsäcken. Sätts då syradämpande läkemedel in, utan utredning om du har för mycket eller för lite magsyra (vilket så gott som aldrig sker, trots att metoden finns), har inte magsäcken en chans att klara nedbrytningen av maten.

Kalktillskott & bikarbonat

En metod som förespråkas inom alternativrörelsen är att du ska använda kalkpulver eller bikarbonat (ihop med citron) för att ”basa upp” dig. Utöver att det kan skapa obalans mellan kroppens mineraler, finns andra risker som det inte informeras om.

 • Vid flera studier har kalktillskott visat på förhöjd risk för hjärtinfarkt, samtidigt som de inte visat önskade effekter vid benskörhet. Professor Ian Reid från University of Auckland som deltagit i flera studier menar att kalktillskotten ger skador på blodkärlen genom att nivåerna ökar till en toppnivå under 4-6 år. Till skillnad från en kalkrik kost som långsamt absorberas av kroppen.

Det gäller också att veta vad de olika kalktillskotten (inkl. kalkpulver) innehåller:

 • Kalciumkarbonat som innehåller 36 % av elementär(osammansatt) kalk är svår för kroppen att ta upp då den kommer från berg, varför saltsyra tillsätts.
 • Kalciumglukonat innehåller 9 % elementär kalk, resten utgörs av glukos. Även den här innehåller saltsyra för att förbättra kroppens upptag.
 • Kalciumcitrat som är billig och mer lättillgänglig består av 20 % elementär kalk och 80 % Eftersom produkten är billig, är risken stor att citronsyran är syntetisk (E330). Här hittar du en blogg om riskerna med just det.

Vad det gäller bikarbonat har naturen ordnat även detta själv.

 • Bukspottkörteln har fått i uppgift att producera ett bukspott som innehåller bikarbonatvätska med ett pH på 8. Genom att kontinuerligt ta det mot din sura mage hindrar du kroppen att göra sitt jobb.

Alkaliskt vatten

Alkaliskt vatten är en annan produkt som blir allt populärare inom pH-rörelsen. Det får du till antingen syntetiskt med hjälp av en elektrisk vattenjoniserare som separerar vattnet i surt och alkaliskt. Eller så filtrerar du vattnet genom mineraler, alternativt häller en påse mineraler direkt i en bestämd mängd vatten. Även om alkaliskt vatten bättre återfuktar kroppen, finns det saker att tänka på.

 • Eftersom magsäcken kräver en sur miljö för att bryta ner maten, är det ingen klok idé att dricka alkaliskt vatten i samband med maten. Drick det i så fall emellan måltiderna för att inte störa matsmältningen.

Gå till roten

Naturligt finns alla näringsämnen, inklusive mineralerna, i en total balans i plantor, djur och människor. Blir det obalans av ett ämne, på grund av yttre faktorer som stress, miljögifter, kost eller överdrivna tillskott, är det något annat ämne som inte fungerar.

Det sorgliga är att vi hela tiden söker alternativ till naturens obegripligt finurliga och fantastiska konstruktion och funktioner. För hälsan i det långa perspektivet är det avgörande att gå till roten med kroppens störning. Inte att ersätta den med ett industriellt framställt substitut. Som om det används kontinuerligt dessutom riskerar att förstöra den egna produktionen i kroppen.

Ulla Gabay