Regelbundna toavanor och perfekt avföring förebygger hälsan och ger bra livskvalitet.  Därför är det glädjande att svensk media och svenska forskare nu sätter fokus på tarmen och bakteriefloran i magen. Tyvärr handlar det mest om brandutryckning, när inflammationen redan blossat upp. Det gäller att börja med matsmältningen. Och där är kunskapen undermålig. Både inom läkarutbildningen och i den allmänna skolplanen. 

Det rör på sig runt ”tarminologin”. Läkare varnar för en förstörd magflora vid behandling med cellgifter och rekommenderar patienterna Proviva. Probiotikatillskott rekommenderas på sina håll inom sjukvården i samband med antibiotikabehandling. Blodgivare kompletteras med bajsdonatorer i syfte att behandla patienter med tarminfektionen Clostridium difficile.

I takt med att ”skitbanker” byggs upp inom vårdsektorn, stiger bajset i kurs. I USA tjänar folk redan extra på avträdet. Under förutsättning att deras bakterieflora håller måttet. Det kan handla om upp till 10 000 kr/månad.

Förebyggande åtgärder saknas

Allt det här är givetvis jätte bra för den som är sjuk. Men det som saknas rent allmänt är förebyggande kunskaper runt matsmältningen och kostens betydelse för hälsan. Ofta när folk talar med mig om sina magar, säger de att de mår bra. Med någon slutkläm typ: ”Jag är bara trög i magen sedan många år”, eller ”Jag har en kronisk inflammation i tarmen, men den är kollad och helt ofarlig”. Om samtalet fortsätter dyker snart det ena symtomet efter det andra upp som pekar på att något inte står rätt till.

En konstant trög mage är ett idiotsäkert symtom på att matsmältningen inte fungerar som den ska. Och en kronisk inflammation är aldrig ofarlig i tarmen. Den överbelastar immunförsvarets försök att återställa en rubbad balans. ”Tysta” inflammationer kan ligga och lura i åratal  innan de manifesterar sig i form av någon autoimmun sjukdom: typ celiaki, diabetes, cancer, RA, hudsjukdomar, hjärt/kärlsjukdomar och demenssjukdomar.

Matsmältningen är en kemisk process

Länge trodde man att matsmältningen var mekanisk. Ungefär som när du kör en smoothie i en mixer; allt blandas i en enda röra och slinker smidigt ner i strupen på en och samma gång. Riktigt så går det inte till i magen: Kroppens hårddisk. Där tar de olika näringsämnena olika långt tid för att processas korrekt. Och de kräver sina respektive enzymer för att brytas ner. Det handlar om komplicerade kemiska processer. Vilket innebär att om du äter det som tar längst tid först, blir annat liggande på vänt och kan ställa till det rejält i både magsäck och tarm.

major-digestive-enzymes.png

Källa

Vikten av att kombinera maten rätt, KombiMaxa™,  forskas det inte ens på idag. Vilket givetvis beror på att det inte finns några pengar att hämta här. Matsmältningsprocessen går inte att mala ner till någon medicin så att näringsomsättningen funkar som den ska. Inte heller går det att skapa någon specialmat runt kombinationsmetoden. Så både forskare och investerare lyser med sin frånvaro. Alltså får man titta på gammal forskning (jag tar upp den i min bok Hälsofällan) och på beprövad erfarenhet hos de få läkare som använder den (de finns i USA).

De flesta läkare har aldrig hört talas om metoden. Deras utbildning i frågan runt hur kosten påverkar hälsan uppgår för närvarande till några ynka timmar inom ramen för läkarlicensen. Därför tar de ”genvägen” via något läkemedel för att visa på sin ”effektivitet”.

Rör inte min mat!

Maten är något av det mest invanda och känsloladdade vi har i våra liv. Många värjer sig därför inför en omställning av matvanorna. Men kombinationsmetoden handlar inte om någon strikt diet som stryper vissa näringsämnen eller kidnappar all din tid och energi. Men kunskapen krävs. Och vissa justeringar inledningsvis, beroende på hur/vad du äter.

Jag har själv fått bukt med IBS, magkatarr, reflux och trög mage genom att KombiMaxa™. Efter åratal med problem som inte sjukvården kom tillrätta med. Och jag är inte ensam. Men det handlar inte om någon mirakelkur, typ en kvickfix, som tar hand om problemet så att du sedan kan återgå till gamla vanor. Det handlar om ett helt nytt sätt att se på mat och hälsa. Och en livslång omställning.

Egenvård på gott och ont

För mig är det obegripligt att de flesta människor skaffar den utbildning de behöver för att få ett jobb. Och sedan fortsätter att utbilda sig via kurser och annat för att komma vidare i sin karriär. Men samtidigt förväntar sig att hälsan ska sköta sig själv. Det handlar helt enkelt om lite prioritering. Men det är svårt idag att hitta rätt information på den oreglerade marknaden Internet, med förenklade budskap och ingen som är ansvarig om man navigerar snett.

Jag tror att egenvården, inte minst den förebyggande, är helt avgörande för det framtida samhällets ekonomi. Inget land kommer klara av sjukbortfallet på grund av dagens inflammationsdrivande kost. Och ingen sjukvård i världen kommer orka med effekterna av den. Tar inte de styrande i den här frågan och ser till att vi får en grundläggande utbildning i matsmältning och näringslära från skolstadiet väntar en katastrof.

Ska marknadskrafterna styra undervisningen?

Kelloggs frukost.png

Jag fick nyligen ett brev innehållande ett avskräckande exempel på hur det kan gå till. En skolklass hade av läraren fått en broschyr med sig hem som hette ”FRUKOST – Dagens viktigaste mål”. Den var framtagen av Kellogg´s, med logotypen fullt synlig på framsidan (tack Carina På Ekohyllan för tipset!). Artiklarna i den var skrivna av professor Stephan Rössner (Karolinska), docent Margareta Nydahl (Uppsala Universitet) och två professorer från Köpenhamns Universitet: Arne Astrup och Berit Heitmann.

Med små variationer slog experterna fast vikten av frukosten, gärna med flingor och müssli, som ju är Kellogg´s  bassortiment. Inte ett ord nämndes om det undermåliga näringsinnehållet med massor av tomma kolhydrater och socker som finns i företagets produkter.

Skolutbildningen ska inte skötas via sponsring av Livsmedelsindustrin! Med hjälp av några väl utvalda ”experter”, hur många professorstitlar de än kan ståta med. Där ingen vet vilka summor som kan gömma sig i flingpaketen.

Ulla Gabay

PS. Det är mycket att känna till runt matsmältningen för att hälsan ska fungera. Saker du kan lära dig på min kurs ”ANONYMA MAGAR” den 4 juni i Göteborg: Här kan du anmäla dig.
En tidigare kursdeltagare sa: ”Jag känner redan att min tröga mage börjar fungera!”