Europeiska delen av WHO lyfter fram inflammerade tarmar och fettlever hos barn. Kopplat till maten. Till grund ligger en rapport från 22 000 europeiska forskare och barnläkare. Om att vart tredje barn mellan 6 och 9 år lider av övervikt. Professor Claude Marcus vid KI pekar på ett behov av kostkunskap redan i förskolan. Och föreslår en sockerskatt i byte mot momsfritt på frukt och grönt.

 

Tre områden med kostpåverkan poängteras i EU-rapporten om barnens hälsa: Övervikt, inflammatoriska tarmsjukdomar och fettlever som kan kräva levertransplantation senare i livet.

”Det här är en alarmistisk, men bra bild om att något måste göras på EU-nivå. Vi behöver bättre politiska beslut och bättre nutritionsråd på skolor”, säger professor Claude Marcus till Vetenskapsradion.

Frågan är bara om våra svenska politiker äntligen ska vakna inför denna ödesfråga om allas vår inre miljö. Inte minst för framtidens sockergödda generationer. Med galopperande autoimmunitet och kroniska sjukdomar redan från barndomen. Som utöver allt mänskligt lidande hotar att knäcka både sjukvård och samhällsekonomi.

Tillsatt sockergift i maten

Sockret i våra livsmedel är inget mindre än ett gift. Oavsett i vilken form det tillsätts: som sackaros, glukos, fruktos, maltos, dextros, invertsocker, honung, HFCS (high fructose corn syrup) eller isoglukos. Och varför: för smak, färg, struktur, bulk, konservering, för att  öka hållbarheten, eller för att ersätta fett.

sugar_wordle1.jpg

Många tror till exempel att fruktjuice är bättre att välja i butiken än en en vanlig sötad dricka. Visserligen innehåller den i bästa fall lite mer näring, men den tillsatta sockerhalten är i stort sett densamma. Och livsmedelsföretagen kör med ”falskdeklarering” av det tillsatta sockret i maten genom att använda ord som ”naturligt sötad” och liknande. Det enda socker som är naturligt är det som finns just naturligt i grundprodukten. Och det krävs stora mängder av till exempel frukt för att komma upp i samma mängd sockerkoncentrat som i en sötad livsmedelsprodukt.

I april 2014 publicerades en omfattande sammanställning av hälsostudier (NHANES 1988-2010),  i JAMA.  Där slogs det fast att en ökad kalorikonsumtion av tillsatt socker i maten markant ökade risken att dö i hjärt-kärlsjukdomar.

Nyckelhålet borde döskallemärkas! 

Våra myndigheter är inte till stor hjälp i kampen mot det tillsatta, så kallade dolda, sockret. Bland rekommendationerna finns nyckelhålsmärkta produkter, vilka av Livsmedelsverket betecknas som ”nyttigare mat”. För att få använda nyckelhålssymbolen behöver företagen inga tillstånd. Däremot ska de följa ett regelverk som skapades 2005, med några nya regler som tillkom 2015. Där det bland annat står följande om tillsatserna:

”Fett, sockerarter och salt får endast tillsättas i de livsmedel där det uttryckligen framgår villkor för fett, sockerarter eller salt i respektive livsmedelsgrupp i bilaga 2. Ett sådant näringsämne får dock tillsättas livsmedel i andra livsmedelsgrupper om det inte görs i större mängder än vad som är nödvändigt för att uppnå det önskade syftet.” (Försök hitta logiken i den formuleringen…)

Unknown.jpeg  varningspil.jpg 2012-02-01-1.jpg

Det är ingen hemlighet för den som är lite insatt i livsmedelproduktionen att fett ersätts med socker i nyckelhålsmaten. Med tanke på all forskning om sockrets betydelse för fetma och den allmänna hälsan borde symbolen snarast bytas ut mot en döskalle.

Svensk strutspolitik

Medan opinion mot ohälsosamt socker äntligen börjar tas på allvar i USA, fortsätter våra svenska politiker med sin envisa strutspolitik; att vägra se det som alltfler konsumenter fått upp ögonen för.

Berkeley i Kalifornien har flera gånger utmärkt sig när det gällt att värna både klimat och hälsa. Senast i november 2014  när stadens borgmästare Tom Bates, ihop med sina väljare, var först ut i USA med att godkänna en sockerskatt på soda, energidrinkar, sötad juice och sötad sirap i kaffedrinkar. Resultatet blev ökade priser på produkterna och butiker som helt slutade sälja dem. Samt skatteintäkter som använts för att öka näringskunskapen och minska fetman bland stadens invånare.

ban-soft_drinks.jpg

I San Fransisco vann staden nyligen en rättstvist med sodaindustrin (Big  Soda) om lagstadgade varningstexter för soda och sötade drycker( typ de på cigarettpaketen). Även om den just nu är överklagad, ligger flera amerikanska städer och stater i startgroparna för att genomföra detsamma. Den 25 maj spådde Mark Bittman på New York Times opinionssida  att en sockerskatt i USA är verklighet inom fem år. Och han jämför nödvändigheten av den med det tidigare förbudet i Berkeley mot att använda snabbmatslådor i plast innehållande klorfluorkarboner (CFC) på grund av hotet de utgjorde mot klimatet.

Hur vore det om våra politiker kunde ställas ekonomiskt ansvariga för det lidande och de samhällsekonomiska konsekvenser som väntar i framtiden, genom att de inte mobiliserar ett aktivt försvar i det globala sockerkriget?!

Ulla Gabay 

Mer sockerinfo:

Den osockrade sanningen

Socker verkar fortare än kokain

The secrets of sugar – National Geographic (värt att stå ut 45 minuter, trots lite dålig bildkvalitet)