Kroniska sjukdomar galopperar i väst. Samtidigt har råden om bot mot dem exploderat på nätet. Oftast i all välmening, men vi gör hälsan en otjänst genom denna förenklade utveckling.

realdietstory.gif

Ofta möter jag människor som vill prata hälsa med mig. Inte sällan uttrycker de en frustration över hur många olika och motsägelsefulla dieter, varningar och råd som florerar. Många klagar över diffusa problem med mage och värk, som de inte vet vart de ska vända sig med. Andra avslutar med att påpeka att de själva ”mår bra” och inte längre orkar bry sig om allt ”hälsotjat” som förekommer i media och på nätet.

Det här är en högst olycklig utveckling. I en tid när de kroniska sjukdomarna ökar dramatiskt, även i allt yngre åldersgrupper. En utveckling som, enligt min mening, vilar på en traditionell syn på hälsan som en isolerad motvikt till sjukdom. Något vi därför genom livet inte sätter fokus på, förrän vi redan blivit sjuka.

Numera vänder sig dessutom alltfler till den alternativa hälsorörelsen i jakt på en kvickfix mot både symtom och sjukdomar. Vilket inte fungerar i längden, då vi alla är unika individer med specifika behov. I stället behöver fokus vridas om till utbildning och kunskap om kroppens komplexa matsmältning och immunförsvar för att kunna förebygga sjukdomar genom bättre kostvanor.

Autoimmunitet går inte att bota

Visst finns det medfödda sjukdomar och andra tillstånd som kräver läkemedel. Men för det mesta handlar det då om att förbättra livskvaliteten och förlänga livslängden för patienten. Tyvärr lever  dock synen på många håll kvar på sjukdomar som oundvikliga tillstånd; uppkomna på grund av våra gener, genom infektioner eller i förhållande till åldrandet. Något som därför bör tas itu med inom ramen för den traditionella skolmedicinen.

Idag har epigenetiken delvis ställt den uppfattningen på huvudet. Genom att visa att vi till stor del kan styra våra svaga gener. Vi sitter alltså själva på ”strömbrytaren” till många av dem och kan genom medvetna val reglera hur de slås på och av. Vilket inte är detsamma som att vi kan bota de kroniskt autoimmuna sjukdomarna med en diet eller några kosttillskott, när de väl brutit ut. Något som ofta hävdas på hälsosidor. Egentligen finns det bara en hållbar ”bot” och den stavas förebyggande insatser. Resten handlar om att kontrollera autoimmuniteten med hållbara omställningar.

Autoimmuna sjukdomar går inte att bota när de väl brutit ut (även om det pågår forskning/studier runt t ex benmärgstransplantation). Vare sig med läkemedel, naturliga tillskott eller rätt kost. Antikropparna som bildats finns kvar i kroppen och kan aktiveras genom minsta retning. Medicinerna som ger biverkningar tar enbart bort symtomen, vilket kan vara förrädiskt i det långa loppet. Däremot går det att hålla autoimmuniteten stången med hjälp av medvetna kost- och livsstilsval. Och på så sätt kunna minska läkemedelsdoser, i vissa fall helt bli av med dem.

Vad är autoimmunitet?

Kroppen har två olika immunförsvar. Det adaptiva är vad som är i farten vid autoimmunitet. Förenklat kan man säga att det här försvaret byggs upp under livet. För att skydda din kropp mot substanser och kemiska reaktioner som stör dess naturliga funktion. Vilket kan handla om allt från miljögifter och kost, till stress. Blir det för överhettat av upprepade ”fientliga” angrepp, blir det till slut så förvirrat att det angriper kroppens egna organ och vävnader.

I grunden ligger återkommande inflammationer, på grund av ständiga störningar, som till slut blir kroniska och då slår på någon svag gen. Vilket leder till en autoimmun sjukdom. Tyvärr kan de här inflammationerna ligga ”tysta” i årtionden. Utan minsta symtom, eller med symtom som inte uppfattas rätt inom sjukvården, innan sjukdomen är ett faktum. I centrum för dessa sjukdomar anser alltfler forskare och läkare inom funktionell medicin att det ligger matsmältningsstörningar som leder till kronisk inflammation med en läckande tarm som följd. I det här fallet blir sjukdomsdiagnosen ett slags symtom på den underliggande orsaken, vilket är vad som egentligen behöver åtgärdas.

Till de autoimmuna tillstånden hör: magsyndrom som atrofis gastrit typ A (störning i magsyraproduktionen som leder till näringsbrister), ulcerös kolit (inflammation i tjock- eller ändtarmen som kan leda till bortoperation), Crohns sjukdom (inflammation främst i tunntarmen), celiaki (glutenintolerans),  diabetes 1 (ev. även 2), hjärt- kärlsjukdomar, sköldkörtelstörningar, leversjukdomar, bindvävssjukdomar, neurologiska sjukdomar, reumatism (RA), Sjögrens syndrom, MS, flera cancersjukdomar, Alzheimers/demens m fl. 

BOTA-kulturen: motrörelse mot kapsejsad sjukvård

sjunkande_sjukhus-1.jpg-bild-ST.jpg

(Illustration av Hassib al-Jassem – Sundsvalls Tidning)

Den allmänna sjukvården har redan kapsejsat och klarar inte av de kroniska sjukdomarna. Dels på grund av nedskärningar från stat och kommun som drabbat både personal- och resurstillgång. Dels genom att den medicinska läkarutbildningen inte innehåller tillräcklig näringslära, och att uppdateringen inom vården är dålig runt den epigenetiska forskningen; kostens påverkan på hälsan.

Därför vänder sig alltfler med autoimmuna tillstånd till alternativhälsan. Men genom de förenklade budskap och löften som många gånger råder där, sätts fortsatt fokus på bot. I stället för på förebyggande åtgärder.

Det här är ett allvarligt framtida samhällsproblem som berör oss alla. Ytterst handlar det om att se problemet innan det uppstår och göra något åt det. Vilket gäller för såväl regering, myndigheter och sjukvården, som för oss själva som individer.

Ulla Gabay

Relaterade bloggar från tidigare:

Överhettat immunförsvar bakom kroniska sjukdomar: går att åtgärda med kosten

Kemikaliecocktail kan ge läckande tarm

Läkemedelskarusellen