Det handlar om genetisk ingenjörskonst. Tanken är att alla levande organismer i framtiden kan omprogrammeras för mänsklig hand med patenterade lösningar. I syfte att fungera likt en dator med standardiserade operativsystem för önskade egenskaper. Helt på tvärs med naturens egna förutsättningar. I dess yttersta konsekvens tar den syntetiska biologin patent på livet självt.

Gentekniken skapar framtidens liv

Det hela började under 1900-talet med kunskapen om hur man tog fram syntetiska mikroorganismer som så småningom resulterade i biologiska stridsmedel. Inom ramen för den syntetiska biologin närmar sig nu gentekniken vår vardag på alltfler områden. Inte minst när det gäller kosten.

Det här skapandet av ”nytt liv” som tagit fart på 2000-talet är inte helt lätt att ta ställning till. Den syntetiska biologin strävar just nu för att skapa vaccin och läkemedel som ska rädda oss från dödliga sjukdomar, utveckla nytt bränsle för att bromsa miljöhotet  och skapa livsmedel tänkta att rädda världen från svält. ”Om allt går planenligt …”, som rösten i videon ovan sa.

synthetic-biology-1.jpg

Det vore inte första gången som vetenskapliga framsteg i mänsklighetens tjänst skulle kunna bli förödande; av misstag eller när det kommersiella myntets sida vänds upp. Atombomben är bara ett exempel.

Patent sätter prislapp på livet

Gentekniken förklaras i miljöbalkens kapitel 13 under §3: ”Med organism avses en biologisk enhet som kan föröka sig eller föra över genetiskt material”. Hit räknas levande varelser som är beroende av energi; ex växter, svampar, djur, encelliga bakterier och den flercelliga människan.

Syntetisk biologi kombinerar helt enkelt biologi och teknik i ett bygge av ny arvsmassa, DNA, i levande organismer. Vilket i klartext innebär att människan designar och skapar helt nya biologiska funktioner som inte finns i naturen. Där celler inte längre ses som en naturlig förutsättning för liv, utan som en ”app” i människans tjänst. En lönsam framtidsindustri där teknikprofiler som Microsoftmiljardären Bill Gates redan investerat stora summor från sin välgörenhetsstiftelse.

”Den här teknologin förespråkas, trots oro bland respekterade forskare och trots data som visar på faror, av de myndigheter som är tänkta att skydda den mänskliga hälsan och miljön. Enligt min mening är vi nu konfronterade med den mäktigaste teknologi världen någonsin skådat, och den används med en enorm hastighet utan minsta tanke på konsekvenserna.” – Dr Suzanne Wuerthele, f d giftexpert vid EPA (US Environmental Protection Agency)

will_not_patent-640x353.jpg

Det vi idag känner som liv, kommer i framtiden till allt större del att ha sitt ursprung i ett provrör. Och då talar vi inte bara om graviditeter där man av olika anledningar befruktar ägg och spermier utanför kroppen. I stället rör det sig om biotekniska lösningar som går att ta patent på. Med nya gensekvenser som i många fall redan idag kan beställas via ett enkelt mail. Vilket gör att biologiska organismer kommer att värderas och prissättas på ett helt nytt sätt. Med fallande priser i takt med att tekniken tar fart.

Regeringen tar inget ansvar

I en uppsats från Uppsala Universitet 2010 kallas syntetisk biologi för ”den nya tidens molekylärbiologi”, i syfte att få svar på de stora frågorna inom evolutionsbiologin. Med tillägget att tekniken innebär ”… en stor potential för biotech-industrin”.

Sex år senare är den potentialen redan en verklighet som avspeglar sig i allt större fusioner mellan biokemiska läkemedelsbolag och bioteknikföretag inom jordbrukssektorn. Samgåendet mellan tyska Bayer och amerikanska Monsanto är bara ett exempel. Man slår helt enkelt ihop sina syntetiska bioteknikpåsar för att ta global kontroll över för människan livsnödvändiga produkter. Kanske i förlängningen även över det mänskliga livet …

”Vi står nu inför ett antal hot: kärnvapenkrig, global uppvärmning och genetiskt framtagna virus.” – Professor Stephen Hawking, Cambridge University, en av världens främsta vetenskapsmän

Tittar man på den snabba utvecklingen inom den syntetiska biologin, är ett direkt hot mot hälsan i dagsläget den genmodifierade mat som vuxit fram. Utan några säkerhetsmarginaler för vad den kan ställa till med för både vår inre och yttre miljö. Efter en direkt fråga till Regeringskansliet fick jag nyligen bekräftat att den svenska regeringen inte ens har ett ställningstagande, varken för eller emot, i frågan om GMO-maten. Regeringen svär sig enkelt fri från eventuella konsekvenser i framtiden genom att luta sig emot EFSA:s förlegade säkerhetskontroll.

Det kan Du läsa mer om i nästa blogg – missa inte den!

Ulla Gabay

Här kan Du läsa som vill fördjupa dig i framväxten av den syntetiska biologin och dess etiska betydelse