EFSA använder sig av en förlegad riskbedömning när EU nu ökar tillstånden för GMO-produkter. Resultatet blir att den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet spelar genetisk roulette med oss medborgare som indirekta labbråttor. Samtidigt döljer svenska ARLA sitt GMO-inslag i djurfoder bakom en suspekt hållbarhetcertifiering. Allt medan Sveriges regering och myndigheter tiger. 

Tittar man på den snabba utvecklingen inom den syntetiska biologin är nästa stora hot mot hälsan den genmodifierade maten. Utan några säkerhetsmarginaler för vad den kan ställa till med för vare sig vår inre eller yttre miljö.

På en direkt fråga till Regeringskansliet fick jag nyligen bekräftat att den svenska regeringen inte ens har ett ställningstagande; den är  ”varken för eller emot” GMO-maten, löd svaret. Regeringen svär sig enkelt fri från eventuella konsekvenser i framtiden genom att luta sig emot kontroller och godkännande utfärdade av EFSA.

Falska hållbarhetslöften

I Sverige har debatten runt GMO i det närmaste dött ut. Dels på grund av att regeringen inte tar i frågan och dels beroende på att många svenskar inte tror att inslag av genmodifierade produkter över huvud taget finns på vår marknad.

images.jpeg

Det sägs ofta att våra myndigheter som Jordbruksverket och Livsmedelsverket skyddar oss mot detta. Men det stämmer bara till en viss del. Kryphål döljer sig mellan raderna i lagstiftningen och livsmedelsindustrin hittar sina vägar runt den. Som i fallet med Arla, som bakom en högst suspekt hållbarhetscertifiering (RTRS) döljer att deras djur i produktionen föds upp på GMO-foder.

EFSA spelar genetisk roulette

Eftersom GMO-maten handlar om att blanda DNA från levande celler på ett sätt som inte finns någonstans i naturen, går det helt enkelt inte att förutse de långsiktiga konsekvenserna. Dessutom handlar det om patent som godkänts enbart utifrån de ansökande bioteknikbolagens egen forskning. Oberoende studier av den här maten på människor är inte tillåten på grund av etiska skäl. Och de studier som gjorts med råttor och möss går inte jämföra rakt av i ett långsiktigt perspektiv.

”Den här teknologin förespråkas, trots oro bland respekterade forskare och trots data som visar på faror, av de myndigheter som är tänkta att skydda den mänskliga hälsan och miljön. Enligt min mening är vi nu konfronterade med den mäktigaste teknologi världen någonsin skådat, och den används med en enorm hastighet utan minsta tanke på konsekvenserna.” – Dr Suzanne Wuerthele, f d giftexpert vid EPA (US Environmental Protection Agency)

genetic_roulette.jpg

Nu handlar det heller inte längre om en enkel genmodifiering i GMO-produkterna. Trenden det senaste decenniet från biotech-företagen är att bygga en pyramid av gener med nya egenskaper i ett och samma frö. ”Allt-i-ett”, i syfte att mota bort ogräs, samt redan GE-resistenta insekter, bakterier och andra angripare på fälten. Det hela kallas för ”genestacking”. Från augusti 2016 har EFSA antagit 28 yttranden som involverar stacks för GM-mat och GM-foder. Trots att ännu ingen vet om ens de enkel-förändrade grödorna är säkra för den mänskliga hälsan.

Förlegad riskbedömning av EFSA

In vivo-experiment (på levande celler) med studier på människor är av etiska skäl inte tillåtna när det gäller genteknik (GE-genetic engineering). Medan tester på djur är hårt reglerade och ibland kräver tillstånd.  Det går heller inte att i förväg säkerställa hälsoeffekterna efter årtionden med konsumtion av GMO-mat. Varken med begränsade In vitro-experiment (provrörsstudier), eller med några kortare studier på djur som råttor. Därför använder myndigheterna riskmodellen ”substantial equivalence” (huvudsaklig överensstämmelse med traditionella grödor) för att säkerställa GMO-grödors påverkan på miljö och hälsa.

Stark metastudie varnar för riskerna

Inslagen av GMO i de amerikanska livsmedelsbutikerna sägs idag uppgå till 70-80  procent. Efter att GMO-kosten funnits i USA sedan mitten av 1990-talet börjar nu de långsiktiga effekterna synas. Trots att bioteknikindustrin och myndigheter som EFSA och FDA (U S Food and Drug Administration) bedyrar att det inte finns några risker med genmodifierad mat, duggar rapporterna allt tätare om negativa effekter på hälsan från ett växande antal oberoende forskare och läkare.

 Den 9 november 2015 publicerade Frontiers en metastudie från Department of Environmental Systems Science, Swiss Federal Institute of Technology, Institute for Integrative Biology, Zurich, Switzerland och Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany över riskerna med kombinationseffekt av staplade Cry-toxiner i Bt-grödor, i förhållande till dagens riskvärdering.

Att döma av nya riskvärderingar jag gått igenom verkar EFSAs bedömning för stack-produkter fortsatt bygga på den förlegade modellen: ”huvudsakligen lik sin naturliga motsvarighet”.

Mot bakgrund av att riskbedömningen av GMO-maten för den mänskliga hälsan enbart är baserad på teoretiska resonemang, byggda på begrepp som ”huvudsaklig överensstämmelse” och ”eventuella förväntningar”, blir resultatet att EFSA använder EU-medborgarna som levande provrör.

Ulla Gabay

Här kan du läsa vad jag skrivit om GMO på NewsVoice.se

EFSA satsar folkhälsan på genetisk roulette

Biokemiska giganter bildar monsterbolag 

Sojadialogen avslöjad (ARLA)