Förra veckan utmålades ekomaten som rena miljöboven på Facebook. Det påstods att ett par koppar ekokaffe på en dag är giftigare än ett års cocktail av bekämpningsmedel i maten. Och att vi bara är lurade av miljörörelsen att köpa ekologiskt. Allt enligt en gammal intervju med molekylärbiologen Annika Svensson som grävts upp ur den halländska mediemyllan.

Skolad inom biotekniken

Vad som på nytt fått upp Annika Svensson på ekoradarn verkar vara ett inlägg på Facebook av tidskriften MåBra. Med hänvisning till en artikel på deras hemsida av Joel Linde från den 29 november. Där han klippt och klistrat ur ett två år gammalt inslag från P4 Halland/Sjuhärad under rubriken Hon har kämpat mot ekologiskt i 20 år”. Utan någon som helst granskning av fakta eller Annika Svenssons bakgrund. Vilket vi i stället ska ägna oss åt här.

Annika Svensson har en magisterutbildning i molekylärbiologi med inriktning på genetisk växtförädling (mutationer/byte av gener hos växter med hjälp av kemikalier, strålning och bioteknik). Ingenstans på nätet finns något som pekar på att hon bytt ståndpunkt. Däremot finns hennes väg dit beskriven i ett ”Styrelsebrev CV” på Linkedin; rena raksträckan genom bioteknikindustrin.

syngenta-spoof-2012-small-1.jpg

  • Produktspecialist och säljare för bioteknikföretaget, Eppendorf Nordic APS.
  • Laboratorieassistent hos Syngenta Seeds, delaktig i ett projekt med genetisk växtförädling av sockerbetor.
  • Transformering av raps med hjälp av E. coli-tekniken vid Institutionen för växtvetenskap, SLU, Alnarp.

Koffein värre än bekämpningsmedel

I intervjun med P4 Halland/Sjuhärad trycker Annika Svensson på att det finns både naturligt förekommande och utifrån tillkomna onaturliga gifter i mat. Som exempel tar hon att vare sig du dricker oekologiskt eller ekologiskt kaffe, innehåller det naturligt koffein som är giftigt för kroppen.

”Och dricker du tre koppar kaffe på en dag så har du fått i dig en större giftmängd än vad du får från eventuella bekämpningsmedelsrester under ett helt år.” (Annika Svensson)

Problemet med hennes tes är att olika gifter påverkar kroppen på olika sätt; att kroppen inte har någon som helst evolutionär anpassning till syntetiska kemikalier i bekämpningsmedel; och att vissa kemiska processer i kroppen, med hjälp av naturliga gifter, kan ha positiva effekter. Här grundar sig till exempel synen på medicinalväxter som i rätt mängd kan vara helande. Ett faktum som läkemedelsindustrin använder sig av, även om de förstör växternas naturliga molekyler i sin syntetisering.

amount-of-caffeine-in-coffee.jpg

Enligt äldre forskning ansågs koffein ha en negativ påverkan på kroppens glukosproduktion och insulinnivå. Men förr i tiden togs inte alltid hänsyn till övriga riskfaktorer i de folkgrupper som studerades. Nya studier med alla riskfaktorer invävda har i stället visat på koffeinets positiva effekter. Beroende på din metabolism, vilken typ av kaffe du dricker och vad du tillsätter det, och så länge du inte överdriver ditt kaffedrickande eller redan har fått Diabetes 2.

Slirande fakta

WHO har redan pekat ut antibiotikaresistenta bakterier som ett av världens stora folkhälsoproblem. Och både läkare och veterinärer ser ett samband mellan användningen av antibiotika på djur och resistensen mot densamma hos människor.

”Inga djur i Sverige får antibiotika. Inga djur äter GMO-foder. Inga djur äter tillväxthormoner. Inget svenskt kött innehåller MRSA eller salmonella. Det behöver du inte välja ekologiskt för. Men de ekologiska är duktiga på att marknadsföra sig”. (Annika Svensson)

Redaktionen på P4 Halland har slarvat i referatet de lagt upp på sin hemsida. Egentligen säger Svensson i intervjun: ”Inga djur i Sverige får antibiotika i förebyggande syfte”. Vilket stämmer, eftersom det är förbjudet i Sverige sedan 1986. Däremot kan antibiotika av veterinär sättas in på hela djurbesättningar vid sjukdom, via foder eller vatten. I Sverige är dock den siffran låg i förhållande till andra länder.

Även inom EU, där 90 procent av antibiotikan används just till gruppbehandling av djur, är det förbjudet i förebyggande syfte sedan 2006. Men kryphål finns redan, och Sydeuropa trycker på för att få bort förbudet. Samtidigt har importen av utländskt kött från länder som använder mycket antibiotika ökat med 86 procent.

pill-burger.jpg

Hormoner är visserligen förbjudna i tillväxtsyfte i svensk och europeisk köttuppfödning. Men att använda dem för speciella behandlingar är tillåtet. På andra håll i världen är vissa tillväxthormoner fortfarande tillåtna (ex USA, Nya Zeeland och Australien). Missbruk av dem har också avslöjats inom EU. Och med tanke på att vi har en köttimport på dryga 50 procent, på vilken det endast utförs stickprovskontroller, skulle i alla fall inte jag känna mig trygg.

Jag hoppas du såg Dokument inifrån i november: ”När antibiotikan slutar verka”. Det handlade om myglet runt den snabba spridningen av multiresistenta bakterier, MRSA, på danska grisgårdar. Danmark ligger inte långt bort och Sverige importerar griskött därifrån för runt en miljard.

Även om salmonellasmittan är låg på svenska gårdar så förekommer den: hos gris (ca 5 besättningar/år), hos nötkreatur (5-13 fall/år) och hos fjäderfä (5 värphönsbesättningar och slaktkycklingflockar/år). Axfood har vid ett flertal tillfällen återkallat salmonellasmittat kött, bland annat från Sverige. Och salmonellasmittat foder har hittats hos en producent i Uppsala.

Nu äter jag sedan 45 år tillbaka inte något kött. Men hade jag gjort det, hade det enbart handlat om svenska och ekologiska köttprodukter.

Grönmålat GMO-foder

Vad det gäller GMO-fodret har Annika Svensson direkt fel. Något jag avslöjade i samband med en RTRS-certifiering som förespråkas av den svenska Sojadialogen; en grupp av 28 svenska livsmedelsföretag och organisationer, inklusive Arla och Världsnaturfonden (WWF).

rtrs-soja.png

RTRS-certifikatet är i sammanhanget tänkt att borga för en hållbar sojaproduktion. Vilket faller platt eftersom det gäller för både konventionella grödor och genmodifierade (GMO). I stället handlar RTRS-certifikatet om att ”grönmåla” (greenwashing) företagens hållbarhetslöften.

Tyvärr är vi inte ens informerade om att den mat vi äter i Sverige kan komma från djur som även i vårt land fötts upp på GMO-foder.

Undermålig faktagranskning i sociala medier

Det tråkiga när gamla inlägg som det med Annika Svensson på nytt sprids är att faktagranskningen är så undermålig. Vilket både oroar en del som börjat med ekologiska val och ger bränsle åt den rörelse som förkastar ekomaten.

unknown.jpeg

Nu är Annika Svensson inte ensam om att dissa ekomaten. Så snart jag hinner ska jag syna en ”fyrklöver” professorer från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) som länge lobbat mot det ekologiska jordbruket med utgångspunkt från miljöhot och världssvält.

Trevlig ekohelg med både kaffe och annat!

Ulla Gabay