På nyårsafton brukar löftena om ett hälsosammare liv smälla högt. För att snart falla till marken likt gnistregnet från fyrverkerierna. Orsaken till det är flera och högst individuella. Det är därför stränga dieter och råd om kost och motion sällan håller i längden. För att få ordning på vårt hälsobeteende måste vi förstå magens uppkoppling till hjärnan. Liksom direktkopplingen mellan vår inre miljö och den yttre. 

Mitt eget nyårslöfte var att byta utseende på min blogg. Hoppas det känns bra. Efter att under 2016 ha lagt stort fokus vid våra Anonyma Magar kommer jag det här året även att koppla upp magen till hjärnan under temat (H)JÄRNHÄLSA. Hoppas det känns lockande.

Bakgrunden till temat är att jag den senaste tiden frågat mig varför fetma och autoimmuna sjukdomar (kroniska) fortsätter att öka. Trots all kunskap och information som ligger helt öppen på Internet. Från både vetenskapligt och annat initierat håll. Kanske är det inte så hälsosamt trots allt att bara svinga ”informations-svärdet” om vad som är nyttigt eller onyttigt att äta.

Quickfix-syndromet

Under de dryga två år som gått sedan min bok HÄLSOFÄLLAN kom ut har jag mött många människor med olika hälsoproblem. När vi börjat skrapa under ytan av symtom och diagnoser har det snart visat sig att de flesta även haft mångåriga störningar med matsmältning och mage. Allt ifrån IBS, magkatarr, reflux och matintoleranser, till allvarliga tarmsjukdomar, olika avföringsbesvär och inte minst vikten. Saker som alla har en direkt koppling till kosten.

En annan sak som varit tydlig runt de med en vacklande hälsa har varit svårigheterna för dem att verkligen orka ta tag i sina kostvanor från grunden. Även om förståndet begriper allvaret, föredrar bekvämlighet och (o)vanor en quickfix i form av en snabbverkande diet, ett hälsokostpreparat eller något symtomlindrande läkemedel.

Att det ser ut så här tror jag främst grundar sig på tre saker:

  1. Livsmedelsindustrin, läkemedelsbolagen och en allt större del av hälsorörelsen har starka ekonomiska skäl att driva på kortsiktiga lösningar
  2. Mycket av våra matvanor, inte bara rena begär och missbruk, ligger grundade i dagens stress och undanträngda upplevelser som ”kontrolleras/dämpas” med ett negativt ätbeteende
  3. Informations- och kunskapsflödet runt kost och hälsa blir så överväldigande, komplicerat och många gånger motsägelsefullt att man helt enkelt ger upp

Hungern bakom allt

Min övertygelse är att det man inte känner till i grunden går inte att ändra på. I alla fall inte för någon längre tid. För att uppnå en hållbar hälsa krävs en djupare förståelse både för kroppens behov och funktion, samt för vårt individuella beteende. Inte minst för hur direktkopplingen ser ut mellan maten, magen och hjärnan.

Hungern är ett svårfångat spöke som döljer sig bakom det mesta av våra beteenden och konsumtionsbehov idag. Vare sig det handlar om prylar, karriär, idrott, hälsa, mat eller något annat vi jagar. I ett försök att dämpa stress, tomhet eller ren smärta. Framför allt styr vårt beteende alltmer den fysiska hunger som från början var menad att styra kroppens näringsbehov.

Rent individuellt tror jag att lösningen ligger i att börja utforska den egna magens uppkoppling till hjärnan. Och se vad som ligger där av beteendestörningar, förvirrade hormoner och hungerspöken.

Hoppas det här väckt din hunger att hänga på några bloggar där jag ska syna de olika hungerspöken som omger oss. Både globalt och individuellt. Nästa gång tittar vi på det hungriga spökets karaktär.

Ulla Gabay