Ny studie från nationella hälsoinstitutet NIH i USA anger maten som orsak i nästan hälften av alla dödsfall vid hjärtsjukdom, stroke och diabetes 2. Forskarna pekar specifikt ut näringsfattig kost. Regeringen måste inse allvaret och sätta industrimaten bakom miljögaller. Och se till att Livsmedelsverket drogklassar maten i stället för att servera sin vansinniga E-cocktail.

Studien från NIH presenterades 7 mars 2017 i JAMA. Den baseras på data från 2012 av drygt 700 000 registrerade dödsfall av personer med hjärt-metaboliska (näringsomsättningen) störningar, stroke och diabetes 2. Hela 45 procent av dödsfallen länkades till näringsfattig mat. Framför allt en överkonsumtion av natrium (salt), hög konsumtion av processat kött och alldeles för lite av nötter/fröer och Omega 3-fetter från seafood.

Andra fynd i studien är att dödsfallen var något lägre bland kvinnor (41,8%) än bland män (48,6%). Och tyvärr högre bland yngre (25-34 år, 64,2%) än bland äldre patienter (över 75 år, 35,7%). Det skulle kunna bero på att kvinnor gör mer medvetna kostval. Och att de yngre fått i sig en större mängd ”kemikaliemat” under sitt liv än de som var äldre, eftersom maten förr bestod av mer äkta råvaror. Det är dock inget som jag har vetenskapliga belägg för, även om många läkare i USA som lämnat ”läkemedelsboxen” ger uttryck för samma sak. 

Näringsfattig industrimat

I klartext betyder studien att den industriella maten, full av syntetiska E-tillsatser, inte ger den näring som kroppen behöver. Läkare som jobbar med ”funktionell medicin” talar framför allt om näringsproblem vid de autoimmuna sjukdomarna (kroniska). Tyvärr finns det få studier ännu runt industrikostens totala belastning på hälsan, varför den här från den amerikanska myndigheten är oerhört viktig. Förhoppningsvis följs den av fler som till slut får den svenska regeringen att vakna upp. Och Livsmedelsverket att ändra sin ståndpunkt att E-tillsatserna är säkra enligt deras rekommendationer.

food_additives.jpg

Explosionen av ”kemikaliematen” verkar ha sitt ursprung 1998 då både myndighetspersonal och tillsatsindustrin i USA protesterade mot långa handläggningstider för att få sina syntetiska preparat godkända. FDA (amerikanska livsmedels- och läkemedelsverket) började då använda modellen GRAS (Generally Recognized as Safe). I EU finns motsvarande bedömning hos EFSA (europeiska myndigheten för matsäkerhet) enligt modellen QPS (Qualified Presumption of Safety). Vilket i realiteten innebär att de syntetiska kemikalierna är ”förmodat” säkra. Till stor del baserat på industrins egna uppgifter/studier. Hur tryggt känns det?!

Skenande kemikaliekarusell

Det är nu dryga 50 år sedan den amerikanska kongressen gav FDA ansvaret för att bedöma hälsosäkerheten av tillsatser för mat. Idag uppgår de till över 3000 och i USA skylls de senaste decenniernas tillsatsexplosion på upptagna och stressade medborgare som sökt snabba lösningar på sina matbehov.

“Vi har helt enkelt inte informationen för att kunna garantera säkerheten för manga av de här kemikalierna”, sa dåvarande FDA:s vice kommissionär Michael Taylor till Washington Post redan för tre år sedan.

Till tillsatserna ska läggas det totala antalet av 10 000-tals andra kemikalier som på olika sätt är i omlopp och drabbar oss via mat, vatten, luft och annat i vår omgivning. Av vilka bara en liten del, på grund av tidsbrist, är fullt ut bedömda av EPA för eventuella hälsoeffekter på människan. Även om vi har betydligt färre tillsatser har även EU på senare år dragits in i den globala kemikaliekarusellen. EFSA anses vara betydligt säkrare i sina bedömningar, men det är lätt med lite research att se hur industrin styr även den myndigheten.

E-tillsatser är inte ”naturligt förekommande”

Ofta påstås att skulle röra sig om samma kemikalier i E-tillsatserna, som de naturligt förekommande kemiska ämnen som finns i vår kropp och i växtbaserad mat. Men det stämmer inte. Även om E-kemikalien ursprungligen kommer från en naturlig produkt, är den molekyl E-tillsatsen består av utplockad (”syntetiserad”) från sitt naturliga sammanhang. Dessutom med hjälp av för molekylen främmande kemikalier under syntetiseringsprocessen. Vilket betyder att slutprodukten har fått en förändrad struktur, dvs den är nu syntetisk. E-tillsatsen finns alltså INTE i sin nya form som ”naturligt förekommande ämne” någonstans i naturen. Varken i människa eller i de växter vi äter.

synthetic-chemicals.jpg

Det kan inte sägas nog många gånger: Vår inre miljö är lika utsatt som den yttre och försuras på samma sätt av alla kemikalier! Fortsätter den kroniska utveckling som WHO varnar för, är tiden definitivt övermogen för Livsmedelsverket att börja miljöklassa maten. I stället för att fortsätta hälla sin gamla ohälsosamma E-cocktail i vår mat.

Vi luras redan av fuskmat 24/7

Medan regeringen sysslar med en grön omställning med hjälp av miljöbilar, verkar de inte ens medvetna om det inre miljöhot industrikosten utgör för människan. Annat än vid uppenbara matfusk. Fredagen den 10 mars remitterade regeringen ett lagförslag om att allvarliga brott mot livsmedelslagen ska kunna resultera i fängelse upp till två år.

”Matfusk är oacceptabelt. Det skadar förtroendet för svenska livsmedel och det svenska varumärket, som står för hållbarhet, god djurhållning och låg antibiotikaanvändning. Det är därför viktigt att Sverige signalerar att brott mot livsmedelslagen tas på största allvar. Det ska kosta att lura konsumenterna”, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht på Regeringskansliets hemsida.  

Mat bakom galler.png

Det räcker inte för regeringen att sätta folk i fängelse enbart för matfusk. Som vid skandalen nyligen med ruttet kött från Brasilien. Betydligt allvarligare är den fuskmat vi utsätts för 24/7 – år efter år. Tas det inte krafttag omgående mot den kommer samhällsekonomin att kapsejsa. Sjukvården har redan kraftig slagsida av det kroniska trycket …

Om dålig kost kan bidra till sjukdomar, går de också att förebygga med bättre mat! Det är vad alltfler konsumenter förstår. Medan regering, myndigheter och sjukvård vägrar ta till sig det uppenbara. Det borde vara en mänsklig rättighet att kunna äta mat som är värd sitt namn.

Ulla Gabay

Relaterade bloggar om kemikalier

Relaterade bloggar om autoimmunitet