Ofta försvaras kemikalierna i matens E-tillsatser med att de finns naturligt i vår kropp. Att de förekommer naturligt i både växt- och djurriket. Underförstått då i allt vi äter. Vilket kan vara lätt att gå på. Kruxet är att förstå hur ett kemiskt ämne är uppbyggt och hur det fungerar i förhållande till sin omgivning/miljö. Vilket är precis det som skiljer ett naturligt kemiskt ämne från en kommersiell kemikalie.

Samtidigt som vi i vår tid tagit död på de flesta infektionssjukdomar och minskat svälten i världen, har en ”västinfluerad livsstil”, inklusive ändrade kostvanor, seglat upp som ett allvarligt hot mot folkhälsan. FAO (Food and Agricultural Organization, FN) kallar fenomenet för ”nutrition transition”. En term skapad av professor Barry Popkin som beskriver hur vi gått från undernäring och svält i forna dagar, till fetma och undernäring genom dagens billiga, näringsstrippade industrimat: ”The Western diet”. Full av tillsatta kemikalier försedda med E-nummer från EFSA; inom EU godkända som säkra för livsmedelstillverkning. ”Fan tro´t”, som doktor Relling sa redan 1884 i Ibsens Vildanden.

Kemikalier är Big Business!

Alla levande organismer är som kemiska fabriker. Fulla av ”produkter” som diverse industrier på olika sätt kan använda sig av. Inte minst då livsmedelsindustrin som vill åt olika molekyler för att kunna tillsätta substans, smak, färg, lukt mm i sin processade mat. Låt oss därför börja med att titta på skillnaden mellan industrikemikalier och de kemiska ämnen naturen försett oss med. Så enkelt det nu går, i denna komplicerade fråga …

foodadditives-1.jpg

Naturligt förekommande kemiska ämnen är just det och inget annat. De kan bestå av en odelbar atom eller flera bundna atomer som då kallas molekyl. De finns enbart i naturen i sin förutbestämda miljö och struktur. Vilket har en avgörande betydelse för de kemiska processer de står för i växter, djur och oss människor. Processer som skapar allt liv och sedan fortsatt håller det vid liv.

Här handlar det enbart om naturligt förekommande kemiska ämnen och naturliga kemiska reaktioner som vår kropp evolutionärt känner igen och kan hantera korrekt.

Kommersiella och industriella kemikalier är produkter framtagna för mänsklig hand genom t ex extraktion för att isolera ett ämne. Man börjar då med att mala ner/pulvrisera den organism/växt som innehåller det kemiska ämne man vill åt. För att sedan tillsätta det lösningsämne (ex  vätskor med bensininslag och metylenklorid) molekylen kräver för att frigöras. Efter nödvändig tid, under upphettning och annat som påverkar molekylen, filtreras övriga oupplösta kemiska ämnen bort. Varpå en reningsprocess tar vid. Men även om extraktet renas från tillsatta vätskor och annat, påverkas den naturliga molekylen under hela processen. Dessutom förändras både struktur och funktion på molekylen när den tagits ur sin naturliga miljö.

De kommersiella kemikalierna finns i sin slutliga form ingenstans i naturen och går därför inte att jämställa med naturligt förekommande kemiska ämnen. Det går heller inte att helt säkert förutse hur vår kropp reagerar på dem, eller hur de tas upp. Det finns ju en anledning till att de industriella koncentraten förses med ett E-nummer, efter att giftmängden reglerats och godkänts av myndigheten. 

Patenterade & Syntetiska kemikalier

I patenterade kemikalier (ex bekämpningsmedel, läkemedel mm) sätts den utvunna molekylen ihop – binds – med andra kemiska molekyler för att bli en unik produkt (= avsiktlig framställning av kemiska reaktioner). Molekylen i den ”nya” kemikalien är alltså inte längre identiskt med det naturligt förekommande kemiska ämne man ville åt.

2014-08-08-epa-considers-glyphosate-ban-cycle.jpg

Det som är rent naturligt går inte att ta patent på (även om det diskuteras i amerikanska domstolar). Påståenden om att av myndigheter godkända och patenterade kemikalier är samma sak som de som finns i vår kropp, natur och djur baseras på luddiga myndighetsformuleringar vid riskbedömningar typ: ”huvudsaklig överenskommelse”. När patenten sedan går ut släpps billiga generiska (likartade) produkter ut på marknaden i stor skala.

Syntetiska kemikalier hamnar lätt i en gråzon. Slår man på ordet syntetisk kemi kan man i lexikon få upp förklaringen: Formation eller uppbyggnad av mer komplexa kemiska föreningar genom att foga ihop enklare”. På andra ställen, allt från lobbyistbloggar till vetenskapliga tidskrifter, förklaras de som naturliga, eftersom de är ”gjorda” av naturliga produkter. Och sedan blandas skillnaden på dem och naturliga kemiska ämnen bort genom att jämföra deras giftighet med att det finns giftiga ämnen även i naturen.

Patenterad kemikaliekost

Patenterade livsmedel är en annan baksida av alla ”man-made” kemikalier vi i framtiden kommer utsättas för. Ett exempel är glutenfria produkter som redan går att ta patent på om företaget bara har mixat sin egen kemikaliekomposition.

image6.jpg

Snart står vegetariska substitut för animaliskt protein på tur. Genom unika mixer med den vätska av stärkelse, protein och annat vattenlösligt från växten  som frigörs när man kokar bönor och andra baljväxter (Aquafaba). Det här är möjligt genom att ”composition of matter” (komposition av materia) är en av de fyra principer som gäller för patentlagarna i USA.

Här kan det handla om allt från sportdrycker, öl och nya smakämnen, till pulversammansättningar och vitaminkoncept. Och här krävs inte att själva ingrediensen är ”ny”, det är kombinationen som avgör om den går att ta patent på. Den här marknaden av nya kemikaliemixer som inte finns någonstans i naturen, tror jag personligen kommer att explodera framöver.

Jag har redan skrivit om datanörden från Silicon Valley som totalt vill rationalisera bort den naturliga maten. Via sitt patenterade Soylent; en syntetisk pulverersättning. I syfte att förenkla det egna livet och rädda världen från svält och miljöförstöring.

Lätt att överdosera koncentrat

Goji-Fresh-Juice-Goji-Concentrated-Juice-Puree-No-Any-Additives-of-Goji-Berry-Juice-1.jpg

Ett annat problem är kemikalier i koncentrat som kan ställa till det i kroppen. Ett ämne som kan vara nyttigt i naturliga produkter kan bli direkt skadligt i koncentrat, då det lätt kan uppstå en överdosering av något som känns ”nyttigt och säkert”. Men det får bli en annan blogg framöver.

Ulla Gabay

Relaterade kemikaliebloggar

Bildkälla blogghuvudet