I stort sett all mat är ett tveeggat svärd. Innehållande ämnen som kan både förstöra och främja hälsan. Därför gäller det att förstå det enorma kostexperiment vi varit utsatta för under de senaste 70 åren. Att fatta medvetna val över vad vi lägger på den egna tallriken. Och att förstå vikten av att behålla en näringsrik odlingsjord.

”Kostutvecklingen” går med raketfart. Det är lätt att tro att det är till förmån för din hälsa, utifrån alla ”hälsolöften” och ”nyttiga” tillsatser som livsmedelsindustrin tar till för att få fart på sina produkter. Helt klart är dock att det du äter idag är långt ifrån det som åts för bara en generation sedan. Både vad det gäller den färska och den förpackade maten. Ända från botten av näringskedjan med alla hybridiserade frön för att gynna industrin, genom den ohälsosamma djuruppfödningen och ända fram till din tallrik.

All mat innehåller både nyttiga och onyttiga, alternativt mindre nyttiga, näringsämnen. Det är så naturen ordnat det. Men de rent onyttiga har ökat radikalt de senaste 70 åren genom en regelrätt jordbruksrevolution. Till förmån för de stora frö- och kemikaliebolagen som styr dagens jordbrukspolitik, med politikernas goda minne. Och genom livsmedelsindustrins kemikalier – E-tillsatser – för att kompensera för den uteblivna näring som jordbruksomställningen medfört.

Den gröna revolutionen

I botten på kostexperimentet ligger ”Den gröna revolutionen” med början i Mexiko på 1940-talet. Plötsligt skulle mindre gårdar med växelbruk lämna generationers kunskap bakom sig; där olika näringsstimulerande kretslopp styrt både odling och skörd. Ett växelbruk där sambandet mellan djurhållning och växtodling alltid varit en självklarhet. Nu var det i stället det storskaliga och industriella jordbruket som gällde.

green-revolution-4-638.jpg

Förr i tiden flyttades djuren runt mellan olika hagar för att gynna återväxten av betet. Och bönderna använde naturlig ko- och hästgödsel på sina åkrar. Fälten fick alltid vila upp till ett par år efter skörden tills mångfalden i myllan var återställd; man växlade helt enkelt mellan olika åkrar. Allt det här gav högt näringsinnehåll i spannmål, rovor och annat som odlades. I förlängningen också i de kött- och mejerivaror som då fanns.

Riktigt illa med växelbruket gick det på 1950-talet när Dr. Norman Borlaug gav sig in i leken med ”den gröna revolutionens tekniska lösningar” och satte det storskaliga jordbruket under plogen även i USA. Andra världskriget var slut och de amerikanska petrokemiföretagen behövde bli av med allt överskottsbränsle de skaffat för krigsflyg och krigsfartyg.

Unknown.jpeg

Oljebaserad konstgödsel blev kemiföretagens lösning på sina problem. Vilket passade Borlaugs planer perfekt. Hans team tog fram en hybridgröda: ett snabbväxande, kort ”dvärgvete” som kunde skördas flera gånger om året, på en och samma åker. Det näringsrika odlingsdjupet gick med konstgödseln hjälp från ett par meter, till ett par decimeter näringsfattig jord.

Storskaligheten växte, alltmer av betesmarkerna krävdes så småningom till spannmålsodlingen, och djuren förpassades till ”köttfabriker” där de matades med ett för dem undermåligt industrifoder.

Dr. Borlaug fick 1970 Nobelpriset för att ha räddat miljontals människor från svält. Frågan är hur många kroniska sjukdomar som grundlades under hans ”gröna” plöjande. Eller för att citera den politiske journalisten Alexander Cockburn: ”Vid sidan av Kissinger, är förmodligen den störste mördaren av alla som fått Nobelpriset Norman Borlaug, vars ”gröna revolutionens” vetestrå ledde till döden för miljontals bönder”.

Industrimaten

Under hela efterkrigstiden har kostprodukter tagits fram för att maten skulle anpassas till det moderna samhällets framväxt. Med krav på lösningar för snabba måltider och för att underlätta för en generation kvinnor som skulle ut i arbetslivet.

Semper är ett bra exempel. Modersmjölksersättning BabySemp från 1940-talet lade grunden till företagets rykte som ”forskarvänligt och innovativt”. Så småningom slog de sina matpaket ihop med Felix. Vilket blev startskottet till varumärkestänkande och stora säljkårer.

millan_100301b.jpg

Direktkontakt med konsumenterna skapades på 1970-talet och den första färdigblandade chokladdrycken kom: Pucko! Ett träffande namn så här i perspektiv över hur förbehållslöst konsumenterna gick på de nya säljtricken.

På 1980-talet stormade den första hälsovågen in i livsmedelstillverkningen, med en medveten marknadsföring av näringsinnehållet i produkterna. Mest bestående av syntetiska ersättningar (E-tillsatser) i stället för naturlig näring. Ett decennium senare stod fusionerna som spön i backen och storköksmarknaden var född.

Raffinerat matmissbruk

På grund av den snabba globaliseringen på 2000-talet har vi numera ett lika globalt som ”raffinerat” matmissbruk. Får du inte rätt näring blir du aldrig mätt; portionerna ökar och mellanmålen tar över. Detta har på många håll lett till en ”undernäring på grund av övergödning”. Följt av en explosion av fetma, diabetes och autoimmuna, kroniska sjukdomar.

overfed-and-undernourished.jpg

Vad vi än tycker om denna utveckling har vi den mat vi har i vårt moderna samhälle. Och den lär inte försvinna i första taget. Så du har inget val annat än att kunna hantera den på bästa sätt; om du vill slippa bli kroniskt sjuk och i stället få njuta högt upp i livet av en kronisk hälsa.

Lösningen är faktisk enklare än du tror. Visst finns det sjukdomar som är helt genetiskt drivna. Men även i de fallen är det givetvis av högsta betydelse för din hälsa om du äter näringsrikt och medvetet.

Lite annorlunda är de med de epigenetiskt styrda kroniska sjukdomarna som exploderar globalt. Där miljö, livsstil och kost spelar en pådrivande roll. Om en sjukdom har uppstått på grund av maten, går den också att åtgärda med en kostomställning. Utifrån dina individuella behov och förutsättningar.

Det handlar om en medveten ”biohacking”! Hur du med matens hjälp kan slå på eller av dina unika gener. Vilket du kunde läsa om i Del 1: Biohacka dina gener med mat

I KRONISK HÄLSA – Del 3 ska vi börja syna de olika matgrupperna. Häng gärna på!

Ulla Gabay