Det läggs stort fokus på VAD du ska äta i dagens hälsodebatt. Tyvärr inte lika mycket på HUR du äter, lever och umgås. Vilket kan var minst lika avgörande för hälsan. Amerikanska kyrkor och läkare har numera kurser i ämnet. Värt att tänka på i samband med det överdådiga julbordet och alla familjekalas som nalkas.  

julbord2.jpg

Det finns betydligt fler parametrar än trendiga näringsämnen som påverkar hur du mår. Allt ifrån matens ursprung, motion, stress och miljögifter, till matvanor, hur du tuggar och ditt sociala umgänge.

Förr var måltiderna de naturliga samlingsstunderna för familjen. Med mat lagad från grunden av naturliga råvaror, som man åt i lugn takt och tuggade väl. I syfte att ge kroppen näring och att få uppleva mättnad. Idag handlar det i bästa fall om en smakupplevelse som kickar igång belöningssystemet i hjärnan och i sämsta fall om att konsumera lite snabbmat mitt i språnget. På många håll, som i södra Europa, förstod man förr även vikten av en siesta, en stunds vila, efter att ha ätit.

Stressat immunförsvar

En stor del av dagens kroniska hälsoproblem stammar från ett immunförsvar som gått i spinn. Det nativa immunförsvaret (medfödda) utvecklades förmodligen från början för att skydda människan mot akuta hot som uppstod genom angrepp från vilda djur, dödliga småkryp och giftiga svampar, rötter och annat i naturen. Medan det adaptiva (anpassade) kan ha uppstått senare genom evolutionen för att skydda oss mot saker som miljögifter, social stress, industrikost och annat som utgör dagens stora hot mot vår hälsa.

defense-1403072_1920.jpg

Viktigt att tänka på är att det du utsätter din kropp för idag i form av kost som kickar igång ditt immunförsvar och stressande upplevelser/tillstånd, inklusive människor i din närhet, kan påverka din kropp på molekylnivå upp till ett par månader framåt. Tänkvärt med tanke på hur du känner dig efter ett julbord eller en stund omgiven av en enda stressad/frustrerad/arg/missnöjd människa. Hur du mår kan säga lika mycket som blodprover.

”Reclaim your health”!

Numera anordnas det alltifrån kurser för ”vanliga” människor, till sammankomster för läkare och andra näringsidkare med hälsan i fokus, i syfte att förstå vikten av helheten i kostkonsumtion, livsstil och socialt umgänge. Ett exempel är Dr. Mark Hyman, som sammanställt figuren ovan, som arrangerar en Feel Good Summit i Kalifornien sommaren 2018.

Storr-eudaemonic-happiness.jpg

Dr. George Slavich som forskar runt Social Genomics vid UCLA säger att uttrycken i vårt genom kan stängas av och på beroende på vilken social miljö vi befinner oss i. Han menar att den till och med bättre kan förutsäga din risk att dö i förtid av kroniska sjukdomar än stillasittande, alkohol och rökning tillsammans. Både kyrkor och läkare i USA som gått över till Functional Medicine (behandling med en kombination av mat och medicin) startar nu kurser i hur du ska handla och laga maten, vikten av att äta rätt och röra på dig, samt hur du ska kunna hantera stressen. Helt enkelt hur du ska kunna återta din hälsa – ”reclaim your health”.

Hälsonyttan av mänsklig visdom

Professor Igor Grossmann från Australian Catholic University fann vid en studie 2016 att förmågan att resonera med vishet inte bara har med din kognitiva förmåga att göra. Människor med större variation på sina hjärtslag (som ex vid träning, vila etc.) var bättre på att inte fatta förhastade beslut. Varierande hjärtfrekvens är även relaterad till nervsystemets kontroll över dina organ. Men det gäller att först komma över dina egocentriska utgångspunkter. Och att välja ett umgänge som positivt stimulerar både din mage, ditt hjärta och din hjärna.

wisdom_quote.jpg

Nu finns det en stor skillnad på gammal mänsklig visdom och den nya ”visdom” som pumpas ut i samband med alla nya vetenskapliga rön runt kost och livsstil. Medan den förra var nedärvd genom generationers erfarenheter, är den nya ofta styrd utifrån ekonomiska intressen.

Åtskilliga gånger har det visat sig att vetenskapliga trender, inte minst när det gäller kosten, efter ett tag inte hållit måttet. I alla fall för hela hälsan. Medan den nedärvda visdomen vad det gäller matvanor och en aktiv livsstil visat sig hålla människor både friskare och vid liv betydligt längre.

Drick maten & tugga vattnet

Även forskarna börjar nu få upp ögonen för vikten av HUR du äter. En förstudie av 1000 personer, som presenterades i november 2017 vid American Heart Association´s Scientific Summit 2017, visade att ”snabbätare” löpte större risk att drabbas av metabola syndromet; övervikt, bukfetma, högt blodsocker/insulinresistens och för höga värden av triglycerider. Vilket på sikt kan leda till bl a diabetes 2 och hjärt- kärlsjukdomar.

Så HUR ska du då göra för att äta rätt?

  • Drick vatten före maten och vänta en bra stund efter du ätit färdigt innan du dricker igen (gäller all dryck) – svälj en klunk i taget i stället för hela glaset på en gång
  • Tugga allt du stoppar i munnen 20 gånger – dels gör tänderna då en del av nedbrytningsjobbet, dels får du fart på nödvändiga enzymer som behövs vid matsmältningen
  • Laga maten själv från grunden – gärna ihop med någon annan vilket även stimulerar gemenskapen
  • Samla den familj du har (vänner inräknat) till en gemensam måltid så ofta det går – bra för både den psykiska och fysiska hälsan
  • Omge måltiden med harmoni och lugn – stress i samband med mat stör både matsmältning, näringsupptag och den mentala hälsan
  • Gör varje måltid till en ”fest” även om du äter ensam – duka fint, tänd ljus och sätt gärna på skön musik i bakgrunden
  • KombiMaxa enligt kombinationsmetoden som maxar matsmältning och näringsupptag – bygger på både mänsklig visdom och gammal forskning, innan vi lät snabba kosttrender styra allt

God Jul Gott Nytt År 2018.jpg