I höstas fick jag diagnosen bröstcancer. Det har dock INTE ändrat min syn på vikten av att bygga upp en Kronisk Hälsa! Snarare stärkt min inställning i frågan. Tumören är bortopererad och cancern hade inte hunnit sprida sig ut i min kropp.

Det är lätt att tro att man inte ska drabbas av cancer när man har ett starkt fokus på maten. Men så ser inte verkligheten ut. Jag är bara ett exempel på det, mot bakgrund av mina åtta års studier av kostens betydelse för hälsan; för att sedan leva som jag lärt.

När jag fick beskedet hade jag redan i flera år ätit enligt den nya forskningens alla hälsorön: antiinflammatoriskt, syra/basbalanserande, hormonvänligt, antioxidantrikt, samt med fokus på att ge bakteriefloran i magen rätt näring.

Unknown-1.jpeg

Dessutom åt jag enligt metoden KombiMaxa™ (food combining) där man sätter samman maten vid respektive måltid på ett sätt som maximerar matsmältning och näringsupptag. På detta sätt lyckades jag återställa en förstörd mage – decennier med IBS, återkommande magkatarrer och en kronisk reflux till följd av en tarmoperation – och få en allmänt mycket bättre hälsa.

Svart/Vit cancerdebatt

Så varför och hur drabbar cancer? Det finns inga enkla svar på den frågan. Cancer finns i många olika former. Det är ett komplext tillstånd, snarare än en sjukdom, som uppstår genom mutationer i arvsmassan. Vi lever alla med cancerceller i kroppen. Problemet är när de börjar dela på sig (jag återkommer snart med mer information om vad cancer egentligen är/står för).

Hur ska man då hantera en cancerdiagnos? Det finns inga enkla svar på den frågan heller. I samma veva som jag under sensommaren upptäckte att något inte stämde med mitt ena bröst deltog jag vid en summit om alternativ cancerbehandling. Jag hade redan då börjat tycka att även den debatten var på väg åt samma svart/vita håll med närmast religiösa förtecken som den runt hälsa i allmänhet.

Antingen handlar det om att ge sig för sjukvårdens cellgifter och strålning och då på sikt ändå gå bort (enligt ”alternativisterna”). Eller att helt ägna sig åt alternativa behandlingar och bli mirakulöst frisk. Det är en farlig och oseriös väg att leda in den debatten på i en tid då cancer fullkomligt exploderar i världen.

Unknown.png

Att höra om alla som går bort i cancer trots cellgifter och strålbehandling, samt lyssna till överlevare som avstått till förmån för alternativen, ger långt ifrån en heltäckande bild. Självklart finns det människor som inte överlever även med alternativa insatser.

Den person som höll i just sommarens summit, lät plötsligt via mail meddela alla deltagare att hans fru tragiskt gått bort i cancer. Mitt under pågående event. Alla alternativa insatser till trots. En modig och rak ärlighet som hedrar honom!

Det som behövs i framtiden, enligt min mening, är att både forskning och sjukvård öppnar upp för en kombination av läkemedel och alternativinsatser. Glädjande nog har jag inom ramen för min egen cancerbehandling i alla fall mött en öppenhet att diskutera detta med läkarna på ett konstruktivt sätt.

Miljögifter, Stress & Kost

Även om det givetvis finns rent gendrivna sjukdomar, pågår det otroligt mycket spännande forskning just nu runt kopplingen mellan arvsmassan och miljöpåverkan. Inte minst inom området för cancer. Dels för att hitta nya läkemedel. Men också för att möjliggöra individuella insatser, både i förebyggande och läkande syfte.

Inom den epigenetiska forskningen tittar man på bron mellan arv och miljö. I syfte att dina gener i framtiden inte ska behöva vara ditt öde. Det man kommit fram till är att svaga gener kan triggas igång av yttre påverkan som: miljögifter, negativ stress och kosten. 

Miljögifterna är numera helt integrerade i vårt moderna samhälle. De finns i det mesta runt oss; inte minst i luften, marken (matjorden) och alla vattentäkter. För att inte tala om alla gifter som förekommer i form av syntetiska kemikalier i allt vi dagligen tvingas hantera: industriella livsmedel, rengöringsprodukter, hudvård, tyger, teknik mm.

stress_ball

Negativ stress är ett komplext begrepp med många bakomliggande orsaker. Det talas mycket idag om att hålla sig ifrån den. Det är inte alla gånger så lätt, då stress kan byggas upp av allt från sjukdom, uppbrott och arbetslöshet, till ekonomiska problem och en massa annat. Ofta genererat utifrån och av utomstående; både oförutsägbara situationer och oönskade människor som slår klorna i ditt liv. Och även om forskningen ännu inte säger att stress triggar igång cancer, finns det studier som pekar på att den i alla fall kan driva på spridningen av metastaser i kroppen; det som anses öka dödligheten.

Kosten kan tyckas vara det enklaste alternativet att själv göra något åt. Men även om du, precis som jag själv, handlar medvetet och så mycket ekologiskt det går att hitta, är det stört omöjligt i vårt samhälle att hålla sig borta från miljögifterna. Inte ens den ekologiska maten klarar sig helt undan; annat än med mindre besprutningar och en något mer näringsrik jord. Dessutom handlar kostvanor och hälsa om så mycket mer än enbart maten för att hålla sjukdomarna borta. Något du kan läsa om i min serie Kronisk Hälsa.

Ofrånkomlig biverkan

För mig personligen känns det trots min diagnos viktigt att få behålla mitt liv så normalt som möjligt. Men efter min diagnos är det nog ofrånkomligt att min blogg delvis kommer att präglas av den. Inte minst för att jag nu förstår hur lite man trots all information verkligen vet om vad som väntar; innan man själv drabbas av ett cancerbesked.

Chemo_Effects_Facebook.jpg

Jag har slutligen efter moget övervägande och tack vare öppna och konstruktiva samtal med kirurger och onkologer, där mitt hälsoperspektiv fullt ut respekterats, beslutat mig för att genomgå en cellgiftsbehandling. Med alla dess för- och nackdelar. Något jag tänker ta tillfället i akt att studera på mig själv, i förhållande till ny forskning runt kombinationsmetoder jag hittat. En chans att utforska hur man kan använda maten som ett verktyg även under en cellgiftsbehandling.

Även om jag inser att mitt 2018 kommer att bli tufft siktar jag mot ljuset och på att under året återta min goda hälsa.

Gott Nytt År – i hopp om att vi fortsätter följas åt här!

Ulla Gabay