En ny syntetisk kemikalie har letat sig in bland frukt och grönt. Ditt äpple i butiken kan vara ett år gammalt! Väljer du de finaste frukterna och grönsakerna i butiken styrs utvecklingen bort från äkta mat. En sorglig utveckling när forskningen visar på betydelsen av mer frukt och grönt för hälsan. Extra utsatta är veganer, vegetarianer och flexitarianer. Samt smoothies- och juice-frälsta.

I bräschen för växternas ”eviga liv” går det amerikanska börsnoterade företaget  AgroFresh Solutions Inc. Med produkten SmartFresh™ som innehåller 1-Metylcyklopropen (1-MCP), i sin grundform en gas. Produkten är ett 15 år gammalt bekämpningsmedel som globalt ökat rejält inom frukt- och grönsaksodlingen. Tack vare att varorna efter besprutning håller i upp till ett år på lager. Pesticiden hindrar den sprayade produkten från att ta upp fytohormonet Ethylene; den kemiska komponent som får den att mogna.

ProTabs-Yellow1Ltr_300x300.jpg

Det amerikanska företaget AgroFresh startades i december 1999 av kemiföretaget Rohm and Haas. Ett företag som senare köptes upp av den globala kemibjässen: Dow. För att därifrån 2015 säljas vidare till investmentbolaget Boulevard Acquisition Corp. Även andra företag i branschen har godkända bekämpningsmedel med 1-MCP.

Evigt liv på lagret

SmartFresh™ är enligt USDA (amerikanska jordbruksverket) en syntetisk pesticid: 1-MCP / 1-Methylcyclopropene, stabiliserad i alpha cyclodextrin. Företagets fokus ligger på hela livsmedelskedjan. Syftet är att reducera svinn på lager, under transporter och i butiker.

ULO-Celarevo-03.jpg

SmartFresh™ är på olika håll i världen godkänt för bl. a: äpplen (ex Red Delicious och Gala), päron, persimon, plommon, kiwi, melon, persika, lime, mango, tomater och avokado. Substansen regleras av FIFRA och ansökan för bekämpningsmedlet SmartFresh™ godkändes 17 juli 2002 av EPA (amerikanska miljöskyddsverket). Den oberoende forskaren Susan Kegley sa till The New York Times efter att ha studerat godkännandet att det var baserat på att bekämpningsmedlet: ”troligen kommer att innebära en mycket låg risk för konsumenterna”.

Användandet av SmartFresh™ behöver inte anvisas på växtprodukterna, enbart på lådan som de packas i. Användare inom odlingen uppmanas dock att skydda ögonen. Bekämpningsmedlet ska förses med varningen ”Keep out of reach for children” och med signalordet CAUTION.

 1-MCP: Okänt på svenska myndigheter

Godkännandet av en verksam substans sker på EU-nivå av organet EFSA (European Food Safety Authority). Medan ett godkännande av själva bekämpningsprodukten i Sverige utfärdas av KEMI. Vid kontakt med Kemikalieinspektionen visade det sig att de inte ens kände till själva substansen och att inga ansökningar om godkännande kommit in. Något som enligt mail från Vice VD William Lucas på AgroFresh beror på att vi har för små odlingar.

Däremot påpekade agronom Björn Isaksson på KEMI att importen av frukt och grönt, sprayad med SmartFresh™, är fri över gränserna från de länder där den godkänts. Vilket innebär att frukt och grönt når de svenska livsmedelsdiskarna. Så länge nivån av det aktiva ämnet inte överskrider den av EFSA godkända.

Kontrollen av importerade livsmedel ska skötas av Livsmedelsverket via stickprov. För att garantera att nivån på det verksamma ämnet inte överstiger den godkända. Vid kontakt med Petra Fogelberg vid Livsmedelsverkets område för livsmedelskontroll fick jag veta att 1-MCP inte ingår i verkets analysmetoder och därmed inte ingår i kontroller av bekämpningsrester.

Enligt Livsmedelsverket behöver de flesta livsmedel som kommer från länder utanför EU inte kontrolleras vid den svenska gränsen.

1-MCP: Godkänt inom EU

Bekämpningsmedlet SmartFresh™ är enligt William Lucas godkänt i mer än 40 länder globalt för äpplen, päron, plommon, kiwi, persimon och tomater. Samt i mer än tjugo länder inom EU sedan maj 2005 för äpplen och päron. Exempel på länder inom EU som har kontaktangivelser om produkten är: Danmark, Belgien, Frankrike, Grekland, Holland, Portugal, Tyskland, Schweiz, Ungern, Italien, Polen, UK, Spanien och Österrike. Länder utanför EU, som Sverige har mycket import av frukt och grönt från, är t ex Israel och Sydafrika som båda finns på AgroFresh kontaktsida.

logoSAFE_coul_baseline_hr1.png

Bekämpningsmedlet 1-MPC får användas 1 – 10 dagar efter skörd. Produkterna får sprayas 1 – 3 gånger i förseglade lagervaruhus. Detta trots att det vid EFSA:s utvärdering inte fanns tillgängliga långtidsstudier över giftiga effekter (2.5), inga studier gjorda över generationer (2.6) och inga neurotoxiska studier utförda (2.7.) Inte heller fanns någon data rörande eventuella cancerrisker. Den granskande panelen kom fram till att detta inte var nödvändigt: ”… as consumer and operator exposures would be exceedingly low or non-exixtent …”.

EFSAS:s senaste utvärdering av 1-MCP gjordes 2014 och den resulterade i en förlängning av godkännandet tom 31 oktober 2017. För användning på; äpplen, päron, kvitten (används till marmelad), plommon, persimon, kiwi och bananer, samt tomater och Head Brassica Vegetables som broccoli, blomkål, brysselgroddar och kålhuvuden.

Osäkra effekter

 En utvärdering efter knappt ett decenniums användande av ett bekämpningsmedel på konsumentmarknaden ger ingen säker bedömning av effekterna. Framför allt inte när myndigheter enbart anser att det inte finns några uppenbara risker för den mänskliga hälsan. Eller lutar sig mot att inga effekter rapporterats i USA från odlare, användare, återförsäljare eller konsumenter. Och eftersom ämnet är en gas, som tas upp i sockercykeln i produkten, har inga metoder krävts för att analysera rester i jordmån och vatten. Många andra medel har fått dras tillbaka först efter åtskilliga decennier då de negativa effekterna kunnat slås fast; DDT är bara ett av dem.

DDT-Farm-1.png

I väntan på nytt utlåtande från EFSA har bekämpningsmedlet med 1-MCP fått förlängt godkännande tom 31 oktober 2018.  Oavsett hälso- och miljörisker är det här en produkt som tar vår mat ännu längre från dess naturliga tillstånd och mognadsprocess. Sedan är frågan hur många andra kemikalier i frukt och grönt som aldrig kollas med stickprover i Sverige på grund av att de är okända för Livsmedelsverket.

Som konsumenter har vi bara ett medel att styra frukt och grönt mot mer äkta vara: Vägra handla det strömlinjeformade och blankpolerade i livsmedelsdiskarna, samt att gynna närodlat och ekologiskt i den mån det går.

 Ulla Gabay