Just nu lägger Livsmedelsverket om rutinerna för stickprovskontroller av den ekologiska importen. Sedan årsskiftet är de därför obefintliga. Under hösten beräknas de komma igång för att omfatta 2 procent av varorna. Ditt bästa knep är därför att kolla avsändarland. Ju närmre våra breddgrader, desto säkrare regler.

När jag för snart ett decennium sedan gick över till att handla ekologiskt gjorde jag ett experiment; en ekocitron och en traditionellt odlad placerades jämte varandra i ett trätråg i mitt kök. På mindre än en vecka hade den ekologiska möglat, medan den andra lyste vidare likt solen.

Citronkoll Egen smal bild.jpg

På den tiden var det även stor skillnad på utbudet i diskarna. Ekovarorna var olikformade och fläckiga, medan de övriga låg blanka och identiska till form, färg och storlek. Och de krävde att bli uppätna inom någon vecka. Numera går de ekologiska varorna i diskarna knappt att särskilja från de konventionellt odlade. Och de har en tendens till lika lång överlevnad i kylen.

Solenergi eller High Tech-näring?

Ekologisk odling sker antingen på friland eller i växthus (vanligt för tomat, gurka och kryddor). Solmoget får sin energi genom fotosyntesen. I den processen svarar plantorna på informationen som ges för att de ska utvecklas rätt. Inom ramen för växternas naturliga metabolism. Den här processen modifieras i växter som mognar under artificiellt ljus. Eftersom lampor inte fullt ut kan efterlikna solljusets totala färgskala och energi. Vilket givetvis påverkar allt från smak, till naturlig näring, i det vi äter.

18qovguw440cvjpg.jpg

Nu är det tyvärr begränsat med säsongen för solmoget på våra breddgrader. Men även på andra håll får det artificiella ljuset allt större betydelse. För att kunna kontrollera storskalig produktion, samt ändrade väderförhållanden pga. klimatpåverkan. I framtiden kan alltmer av odlingen flytta inomhus genom att manipulera växternas metabolism med att sätta fotosyntesen under LED-ljus. Eller som i Kalifornien att låta salladen mogna i totalt mörker. Frågan är när High-Tech tar över även den ekologiska odlingen.

Svenska ekoregler

Det är Jordbruksverket som sätter reglerna för det svenska ekojordbruket och den svenska tillämpningen av EU:s regler. För att svenska odlare ska få sälja sina varor som ekologiska ska produktionen vara godkänd av ett oberoende certifieringsorgan.

Grunden är att betade fröer (kemiskt besprutade mot olika angrepp) inte får användas vid ekojordbruk. Däremot kan ekoutsädet enligt Marianne Hellbe, Kiwa Sverige AB, även innefatta frön från hybrider, kallade F1. Det vill säga en inavlad planta det inte går att spara fröer ifrån. Eftersom den kan vara steril eller ge helt andra egenskaper nästa år. Hybridodlingarna kräver inköp av nya fröer varje år och är helt enkelt till för att fröhandlarna ska kunna ta kontroll över handeln och öka vinsten. Vilket minskar mångfalden.

eco_farming_background_field_scene_dummy_icons_6831416.jpg

Jordarnas förutsättningar och bevattningsmöjligheter är avgörande för ekojordbruket. Samt en varierad växtföljd med återhämtningsmöjligheter för jorden. Som växtnäring gäller stallgödsel, kvävefixerade baljväxter och annat organiskt material.

Undantag finns dock: ”Micronäringsämnen kan du få tillföra om behovet inte kan täckas med rimliga givor av andra tillåtna gödselmed och om växterna lider brist”.

Konventionella källor i form av pellets från slaktbiprodukter av benmjöl, köttmjöl och blodmjöl är samtliga godkända som gödselmedel inom ekojordbruket. I jordbruksverkets broschyr Starta eko Grönsaker (sid 5) står det bara att: ”Du får inte använda konventionell stallgödsel från intensiv djurhållning, till exempel från slaktsvin, burhöns, pälsdjur och nöt i spaltgolvboxar”.  

Organiskt kräver snabb omsättning

Enligt Jordbruksverket kan ekologisk odling vara minst lika lönsam som konventionell odling genom att högre priser för produkterna kompenserar för de merkostnader som krävs.

Äkta organiska produkter kräver dock en snabb omsättning. Eller som ekobonden i den tyska dokumentären Det vita guldet uttryckte det: ”Organiska produkter ska levereras inom max 20 mils avstånd”. Beroende på att det handlar om en färskvara utan en massa livsförlängande tillsatser.

Det vita guldet jpeg.jpg

I konsumentledet är det efterfrågan som styr utvecklingen av den ekologiska odlingen. På gott och ont. Den negativa aspekten är, enligt min mening, när storskaligheten tar över. Och den risken ökar givetvis när hela kedjan inom livsmedelshandeln ser en ekologisk kassako att mjölka.

Endast 2 % av importen kontrolleras

Inom Sverige och EU har vi någorlunda strikta regler för vad som gäller runt den ekologiska odlingen. Så ser det inte ut på alla håll i världen. I grunden krävs att odlarna/bönderna är helt ärliga, eftersom kontrollerna är alltför få. Från och med årsskiftet 2018 har stickprovskontrollen i Sverige av importerat lagts om. Numera ligger ansvaret för gränskontrollen i Göteborgs hamn.

Underlaget för ekologisk import utgörs av ett dokument från avsändarlandet som säger att varan är ekologisk. I dagsläget ska det vara ett original i papperskopia, men EU jobbar på en lagstiftning inom 2018 som säger att ett elektroniskt dokument ska räcka. Något som redan i dagsläget godkänns av gränskontrollen i Göteborg. På grund av att de ännu inte fått ordning på betalsystem och pappersfrågan. Inte heller hinns det för närvarande med några stickprovskontroller.

toxicitypurity_analyzer2-1.jpg

Jag tog kontakt med teamchef Annika Sundström för att få svar på mina frågor:

  1. När kommer stickprovskontroller av ekoimporterad frukt och grönt att starta och hur stor procent kontrolleras? ”Vi räknar med att påbörja provtagning av ekologiska livsmedelssändningar under andra halvåret 2018. Det är ca 2 % av samtliga importerade sändningar som blir utvalda för provtagning och analys under 2018. Denna procentsats kan öka kommande år hur mycket är dock oklart i dagsläget.”
  2. Hur kommer den att gå till och hur ofta kommer den att ske? ”Personalen vid gränskontrollen kommer att kontakta den importör vars sändning blir utvald för provtagning. Sändningen kan med fördel provtas direkt i den hamn där den importeras. Sändningen får inte gå in på marknaden innan provsvaret är klart och sändningen är OK. En analys tar ca 2-3 dygn beroende på vad det är för typ av livsmedel.”
  3. Kommer otillåtna bekämpningsmedel för ekologiska produkter att kontrolleras? ”Ja, vi tar enbart prov för förekomst av pesticider (bekämpningsmedel).”

Inplastat och gasat är inte (r)eko

Enligt Jordbruksverket krävs redan större volymer av ekologiska produkter för att täcka den ökade efterfrågan. Om vi inte vill att även ekojordbruket ska förstöras av storskalighet, krävs att vi konsumenter är beredda att investera lite av vår tid på den här utvecklingen. Genom att handla mer medvetet och oftare. Samt att gynna de mindre specialaffärer som har direktleveranser från odlare i närområdet.

images-1.jpeg

I stället för att fokusera på utseendemässigt perfekta frukter och grönsaker, borde vi sätta fokus på smaken! I så fall bör vi inte plocka till oss de strömlinjeformade och blanka ekoprodukterna som börjat ta plats i diskarna hos de stora livsmedelskedjorna. Inte heller välja färdigsköljt i påsar med gas (för längre livstid). Och plast hör absolut inte hemma ihop med ekologiska produkter. Kolla avsändarland och se upp med Kina och Asien. Lusläs innehållsdeklarationer på allt förpackat med ekomärkning. Välj helst KRAV-märkt som har just hårdare krav på de produkter de certifierar.

En sak jag personligen skulle vilja se mer av är frekventa ekomarknader runtom i städerna.

Ulla Gabay

PS. Utöver förra veckans blogg, som handlar om hur frukt & grönt sprayas till evigt liv, hittar du mer om ekologiska produkter här