Vegetariska produkter låg högt på kostbarometer inför 2018. Både bland trendinstitut och stora livsmedelstillverkare. Ibland kommer nyhetsflashar om att ekologiskt inte är bättre än konventionellt odlat. Varken för hälsan eller miljön. Då gäller det att kolla vem som är avsändare.

Samtidigt som köttkonsumtionen sjunker, växer trenden för mer växtbaserat på tallriken. Trenden är global och de stora livsmedelskedjorna hänger på.  Walmart, världens största detaljhandelsdelskedja, ber sina leverantörer om ett större utbud av växtbaserat.

Det här är ett direkt svar på allmänhetens ökade kunskap om kostens inverkan på hälsan; inte minst vad det gäller de exploderande kroniska sjukdomarna. Pådrivet av alltfler hälsoorganisationer som rekommenderar mer plantbaserat i kostcirkeln. Samtidigt som ett växande antal professionella atleter visar att de kan prestera lika bra med den typen av kost. För att inte tala om alla Hollywoodkändisar som lovordar sina resultat.

Följande hälsovinster med en växtbaserad kost listade Kaiser Permanente Lifestyle Medicine Clinic redan 2013:

 1. Lägre kolesterol, blodtryck och blodsocker
 2. Förebyggande av hjärt/kärlsjukdomar
 3. Ett längre liv
 4. En hälsosammare vikt
 5. Lägre risk att utveckla cancer och diabetes
 6. Kan lugna ner utvecklingen av vissa cancertyper
 7. Färre symtom vid RA (reumatism)
 8. Färre mediciner
 9. Lägre matkostnader

Vetenskapligt stöd för eko

Alltfler går också över till ekologiska produkter. En efterfrågan som främst drivs utifrån ett bättre näringsperspektiv. Samtidigt blir alltfler förvirrade av hur delad forskningsvärlden står i just den frågan. Efter tidigare studier som menat att ekologisk odling inte gav mer näring eller mindre miljögifter än konventionell odling, kom 2014 den största sammanställningen av vetenskapliga artiklar (343 st.) om innehållet i ekomaten som statistiskt visade på motsatsen: Högre halter av antioxidanter och lägre halter av bekämpningsmedel!

Framför allt visade studien på en mycket högre koncentration (i vissa fall upp till 50 %) av hälsofrämjande polyfenoler (antioxidanter). Kemiska ämnen som ger allt växtbaserat dess färg, doft och smak. De har också en skyddande effekt för växterna. Samtidigt som de anses kunna hjälpa vår kropp med allt ifrån att bromsa åldrandet, till att skydda mot sjukdomar. Eftersom de olika färgerna står för olika egenskaper är det viktigt att äta färgrikt.

earplogosmall1.jpg

 • Grönt är bra för levern
 • Rött behövs för hjärta och immunförsvar
 • Gult främjar mjälte mage och kroppens energiflöde
 • Vitt stimulerar känslor och lungor
 • Svart underhåller njurarnas reningsförmåga

Då den konventionella odlingen innehåller mindre polyfenoler tillsätts ofta syntetiska fenoler i livsmedelsprodukter som konserveringsmedel; effektiva mot härskning. Men eftersom de är helt naturfrämmande för kroppen kan de i stället utgöra hälsorisker.

Skillnader i odlingen

Viktigt är att känna till skillnaden i själva odlingen av ekologiska produkter, kontra de konventionellt odlade. Det konventionella och storskaliga industrijordbruket bygger på ett par ynka decimeters kompakt och syrefattig jordmån, där ingen naturlig näring får en chans att utvecklas. Eftersom det i sig hämmar växternas tillväxt, används en massa oljebaserad konstgödsel. Liksom syntetiska miljögifter mot skadeangrepp utifrån. Vilket är direkt negativt för både hälsa och miljö.

fotosyntes.jpg

Ekologiska odlingar kräver ett par meters jorddjup med bra porvolym; öppna håligheter fyllda med luft och vatten som ökar syretillgången. Där ska rötterna ner ordentligt i myllan för att hämta sin näring. Skapad av en mångfald maskar, gråsuggor, tusenfotingar m fl. som ”öppnar dörren” för viktiga bakterier och svampar. Liksom förmultnade organiska produkter som ger en hög procent av kol. Inom ekologisk odling ska det också råda växelbruk med vilande åkerjordar, så att jordmånen får tid att näringsmässigt återhämta sig ordentligt.

Oljepengar bakom eko-skeptiker

Självklart sitter inte den konventionella livsmedelsindustrin still i båten inför den ekologiska utvecklingen. Det storskaliga jordbruket och dess lierade (bl. a. kemikalieindustrin) slåss för sin dominans. Genom industrifinansierade inlägg av lobbyister om att ekologiskt inte skulle vara ett dugg bättre för hälsan och miljön.

bjorn-lomborg_1705400c-1.jpg

(Foto: Abbie Tryler-Smith)

Den skeptiske miljöaktivisten Björn Lomberg har även gett sig på den ekologiska maten. Han menade så sent som 2016 i SvD att den ekologiska trenden främst handlar om en ”marknadsförinshype”. Då kan det vara bra att veta Forbes kallat hans klimatanalyser för ”a hot mess” och att Copenhagen Consensus Center (CCC) har finansierat hans artiklar med oljedollar de fått via ett snårigt nätverk av filantroper och välgörenhetsfonder (inte sällan med ekonomiska intressen).

Nästa gång du ser en negativ nyhet angående ekologiska produkter så försök att spåra avsändarens bakgrund och egna ekonomiska intressen. Bakom lobbyisterna döljer sig sedan storfinansen.

Ulla Gabay

 

GIFTPYRAMIDEN: motverka skadorna med ekologisk & färgrik mat!

Kemikalier i maten är inte naturligt

Vad ligger egentligen på tallriken idag?