Svaret är högst individuellt. Beroende på vilken form man drabbas av. Och när den upptäcks. ”Det värsta giftet är döden”, säger onkologen Gabriel Hortobagyi vid MD Anderson Cancer Center i Houston som försvar för sjukvårdens cellgifter. På motsatta sidan står alternativisterna som menar att just cellgifterna är vad som tar död på folk. Och mitt i korselden står livshotade patienter.

Traditionell cancervård

Vilken behandling som erbjuds beror på vilken typ det av cancer det handlar om, hur långt gången den är, och patientens allmänna hälsotillstånd. Gemensamt för dem är alla biverkningar, som ibland kan bli livslånga. Och i värsta fall leda till en ”behandlingsrelaterad cancer” (ex. leukemi), enligt Dr. Eric Winer vid Dana-Farber Cancer Institute.

17-5109756fb83059e732.jpg

De vanligaste behandlingarna är:

  • Operation av tumör/organ; typ bröst, prostata, livmoder, tarm, lever mm i syfte att avlägsna den befintliga cancern. Ibland tas mer än själva tumören bort för att säkerställa att inte cancern spridit sig eller ska kunna återkomma (ex lymfpaket vid bröstcancer).
  • Cytostatika intravenöst eller piller (cellgifter)
  • Strålbehandling på det stället tumören sitter/har suttit
  • Stamcellstransplantation individuell behandling med eget eller donerat blod eller benmärg
  • Hormonbehandling främst vid bröst- prostata- och sköldkörtelcancer

Gentester minskar överbehandling

Det mesta av det som erbjuds är standardiserat av kostnads- och effektivitetsskäl. Vad det sällan informeras om är att inte ens läkarna alla gånger vet om cellgifterna hjälper patienten. Något som skulle kunna åtgärdas med genprofiltester. Inte heller får patienten veta att det sker ett visst mått av överbehandling i dagsläget.

close2sm.jpg

Redan 2010 tittade SBU (statens beredning för medicinsk och social utvärdering) på frågan om genprofiltest vid bröstcancer. För att bättre kunna bestämma behandlingsformen. Bland annat tittade man på MammaPrint Test, som från november 2015 varit tillgänglig för den svenska sjukvården. Testet sägs ha minskat användningen av cellgifter på andra håll i världen. Men det verkar inte användas i Sverige, i alla fall går det inte att hitta någon info om det.

Immunterapi bättre än cellgifter

Med en spridd cancer i kroppen har prognosen hittills varit mycket dålig. Men det kan ändras med framtidens målinriktade behandling: immunterapi. Den går ut på att via injektioner med virus väcka kroppens eget immunförsvar till liv (ungefär som vid en vaccination). För att det sedan ska ta itu med cancercellerna.

Metoden fungerar bättre än cellgifter enligt Robert Andtbacka, professor i kirurgisk onkologi och forskare i immunterapi vid University of Utah, USA.

14-svyle-3374105901a1c040d50.jpg

Bild: Sus Productions

”Idag förstår vi immunsystemet mycket bättre. Vi vet hur man kan aktivera vissa delar av det och vi kan göra det specifikt. Om vi tar en biopsi av patientens egen tumör, kan vi redan innan vi behandlar honom förstå hans egna immunförsvar och hitta rätt behandling utgående från det.”

Immunterapi har tydligt visat sig öka överlevnaden för patienter med hudcancer som malignt melanom, enligt docent Lars Ny, överläkare på onkologen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

larsnyasco18-br-1.jpg

Bild: Lotta Fredholm

”De flesta patienter botas genom kirurgi men om sjukdomen har hunnit sprida sig har prognosen tidigare varit mycket dålig. Nu ser vi dock att överlevnaden ökar tydligt.”

Dyra alternativ

Att välja den alternativa vägen är alltid en dyr historia som inte alla har råd med. Vare sig man väljer en välrenommerad klinik med läkare på plats. En engagerad privatperson som erbjuder exempelvis CBD-olja (framställd av cannabis) som säljs utan någon som helst oberoende kontroll av vad den egentligen innehåller.

cbdolja_cbd_hampaolja_cannabioider_ejs_ejshalsokost_.jpg

Eller för den delen tar den egna vägen via avancerade juicepressar för tusentals kronor, tonvis med grönsaker och enorma mängder av dyra tillskott. Under överinseende (ofta på distans) av någon som själv överlevt cancer med en alternativ väg och vill hjälpa andra. Problemet är att de inte är ansvariga om något händer. Och att de inte har några möjligheter att på individnivå förstå vad den drabbade specifikt kan behöva.

green-star-juicer-review.jpg

Alternativa kliniker (i Mexiko och Ungern) samt läkare och sköterskor licensierade av Gerson Institute hör till de mest välrenommerade vad det gäller överlevnaden. De säger också klart ifrån att deras metod inte fungerar på alla cancersorter; ex. akut leukemi, bukspottkörtelcancer efter cellgiftsbehandling och cancer i hjärnan.

Unknown-1.jpeg

Aldrig lätt att vara först ut

I Sverige finns Dr. Erik Enby. Hans tes är att många kroniska sjukdomar, däribland cancer, har med mikrobiologisk växt i vävnaderna att göra. Det har ofta ett högt pris att utmana etablerade modeller inom sjukvård och forskning. Så fick också Enby sin läkarlegitimation indragen 2007. Med motiveringen att hans behandling saknat stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet.

Erik-Enby.png

Foto: Canal Second Opinion

Numera är dock de stora universiteten, som Oxford, inne på i stort sett samma linje som Erik Enby.  Mikrober som det här handlar om kan utgöras av bakterier, svamp och jäst i mikroskopisk storlek. Numera tittar man även på virus i sammanhanget. Och Dr Enby fick 2015 upprättelse av åklagare Johan Udén:

”Förundersökningen läggs ned. Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt.” / Ärende AM-51537-14

Blir man verkligen botad?

Det är givetvis upp till var och en att välja vilken behandling man känner sig tryggast med. Frågan är dock hur botad man blir. Statistiken läkarna till en början bemötte mina tveksamheter med inför min behandling var att överlevnaden i bröstcancer numera är uppe i 87 procent (vill jag minnas). Gällande 10 år eller mer …Alltså är ord som överlevnad och bot i de här sammanhangen högst relativa.

Cancer är en komplex sjukdom, som i likhet med andra sjukdomstillstånd, har sin grund i generna. Sedan behövs det i de flesta fall en trigger för att slå på en svag gen. Det kan då handla om saker som miljögifter, syntetiska kemikalier, trådlös strålning, stress, för lite näring genom dålig kost, stillasittande, infektioner mm. Helt enkelt allt det våra liv omges med.

main-qimg-7cf4370c883ff973ed497ab9fd6d917d.png

Det är därför, enligt min mening, lite missvisande att tala om bot i form av en behandling. Vare sig den sker inom sjukvården eller i det alternativa spåret. Det som måste åtgärdas är grundorsaken. Vilket inte är så lätt alla gånger. Och att man ändrar på sin livsstil för livet. Har man anlagen, kan cancern annars lätt återkomma.

Önskvärt vore att sjukvården och alternativisterna snart tog varandra i hand. Då tror jag att vi framöver skulle kunna tala om att bota cancer, i ordets rätta bemärkelse. Inte främst i form av antal överlevda år.

Själv fick jag i fredags min sista behandling. Några har ifrågasatt varför jag inte valde någon alternativ väg med min hälsosyn. Det kommer jag att skriva om framöver. Men först tar jag semester och önskar Dig en hälsouppbyggande och skön sommar!

Ulla Gabay