Barbarisk äggproduktion

Om man inte reagerar med kraft på den här videon, vet jag inte vad som ska till  för att förstå vansinnet med dagens livsmedelsproduktion. Själv storgrät jag mot slutet! Och videon går inte att avfärda med att det hela sker i USA. Eller att den är ett klipp- och klistra-verk som inte representerar hela äggindustrin. Den globala livsmedelshandeln gör att vi alla kan drabbas av inhumant framtagna animaliska produkter och att vi alla har ett ansvar inför hur maten produceras.

Blunda inte

Innan du läser vidare ber jag dig att sätta av de dryga 21 minuter det tar att se videon. Jag ber dig också att inte stänga av den inför den omänskliga hanteringen av de stackars hönor du kommer att få se. Även om den inte är sanningen om all världens äggindustri, har vi alla en skyldighet att orka se detta och att reagera!

Det är sällan jag ger uttryck för personlig sorg och frustration i samband med mitt engagemang runt industrimatens produktionsmetoder och den moderna kostens påverkan på den mänskliga hälsan. Men i den här bloggen tänker jag släppa loss den. Fullt medveten om att jag kan komma att anklagas för ”effektsökeri” genom att dela den här videon, sammanställd av en ung amerikansk vegan och aktivist som heter Erin Janus. Jag kände inte till henne sedan tidigare, men vid en faktakoll så anger hon många trovärdiga källor och bilderna talar för sig själva.

Att gråta räcker inte

Det känns ofta som en mycket ensam kamp att hålla på med en övergripande information om den moderna industrikosten och många dagar är jag färdig att ge upp och ägna mig åt något helt annat. Min erfarenhet i Sverige är att det är svårt att få ihop en kraftsamling av flera som gemensamt kämpar uppåt med dessa frågor. Jag har försökt utan att lyckas, de flesta verkar helst vilja köra sitt eget race i hälsofåran. Och media jagar i frågan främst rubriker, kändiskockar och kvickfixer.

Våra livsmedel drabbar alla! Så det vore önskvärt att snart få se ett engagemang som det jag följt i USA under snart sju år. Där de som är engagerade gör det gemensamt. Vare sig det handlar om läkare, forskare, journalister, advokater, organisationer, kostaktivister eller välinformerade näringsprofiler stöttar de varandra. Ställer gemensamt upp i summits som är gratis för alla intresserade. Allt för att ge kollegor, hälsointresserade och konsumenter en bred kunskap och därigenom öka trycket på regering, myndigheter och livsmedelsindustri. Idag med påtagliga resultat, trots all korruption som förekommer.

Det som ändå får mig att fortsätta med ämnet är oron för mina barnbarn och deras generation som ska leva sina liv under större delen av 2000-talet. Ska de kunna få en mat som håller dem vid (ett hälsosamt) liv, krävs det att vi alla reagerar nu. I framtidens historieböcker kommer vi inte att ursäktas med att vi inget visste. Informationen och kunskapen finns, det är bara att ta in den. Sedan är det inget fel att gråta över industrimatens tillstånd, men det behövs så mycket mer!

Syntetisk biologi skapar framtidens mat

Om du nu tagit dig igenom videon, undrar du säkert om det är vettigt att fortsätta äta ägg. Men det får inte bort grundproblemet. Låt oss därför börja från en annan infallsvinkel.

Ofta upplever jag att det inom hälsorörelsen fokuseras alldeles för mycket på enstaka näringsämnen, dieter och/eller matprodukter. Naturliga livsmedel (i den mån de går att finna…) är komplext sammansatta av en orsak; de olika ämnena behövs i dem för att de kemiska processerna ska fungera i växter, djur och människa. Men dagens livsmedel består inte längre av produkter med sitt ursprung i naturen.

Det vi hittar i dagens matbutiker är sedan decennier på olika sätt manipulerat för mänsklig hand. Där industrin använder sig av det mesta för att få fram mat som ger mer klirr i den egna kassan; inklusive allt från brutala uppfödningsmetoder till att korsa olika produkter från växtriket, samt att ersätta näringstapp från utarmade jordar med syntetiska tillsatser. Och i den hanteringen står varken djurens välmående eller vår mänskliga hälsa i fokus.

350x700px-LL-dd3c1f97_Batteryhens.jpeg

Numera styrs dessutom allt mer med bioteknikens hjälp. Inte minst gäller detta den genmodifierade maten som nu går in i fas 2 för att undvika regelverk och konsumentmotstånd. Jag återkommer snart med en blogg om hur syntetisk biologi är framtidens melodi inom livsmedelsindustrin. Men först, tillbaka till äggen som många hönor får utstå mycket lidande för att värpa fram till våra tallrikar!

Ägg finns inte bara innanför skalet 

Ska du undvika risken att indirekt delta i djurplågeri som i videon, räcker det inte att sluta äta ägg. Det finns många produkter med ägginnehåll som: bröd, kaffebröd, kex, pasta, pannkaksmixer, potatismos, patéer, gratänger, köttbullar, pannbiffar, leverpastej, mat som panerats, såser, majonnäs, gravlaxsås, puddingar, pajer, tårtor, glass, sorbet, mousse, och gud vet vad. Dessutom finns det äggbaserade konserveringsämnet Lysozym, E 1105, vanligt i lagrad ost.

Även om ingen kan undgå att reagera på den barbariska behandlingen de stackars hönorna utsätts för, kan man möjligen ur ett hälsoperspektiv tänka att det som sker på en äggfarm i USA inte drabbar vår kost i Sverige. Men som videon visade mals de torterade hönorna ner till kraftfoder åt andra djur… som i trånga djurfabriker föds upp till människoföda… som sedan sprids ut över världen …

Avtrubbad av negativ info?

I ekot häromdagen rapporterades det om att allt negativt som sprids runt miljöförstöring och klimathot har börjat trubba av folks medvetande. I stället efterlystes mer fokus på lösningar. Vilket i sig har en poäng. Men för att en lösning ska bli rätt och hållbar krävs att man både förstår och tar tag i grundproblemet.

Även hälsohoten duggar idag tätt vilket säkert kan skapa en uppgivenhet. Men det grundläggande kosthotet mot människans inre miljö har aldrig ens riktigt landat i den svenska folksjälen. Vilket har sina förklaringar:

 • Alla kvickfixer som media spottar ut har gjort att vi inte fått en övergripande bild av vad industrimaten gör med vår kropp och vilka konsekvenser det får för hälsan
 • Regeringen lyfter inte upp den inre miljöförstöringen alls; de fokuserar enbart på framtidens matförsörjning ur ett yttre miljöperspektiv

Just nu ligger den globala jordbruksindustrin i startgroparna för att ställa om till framtidens matförsöjning. Blir den verklighet kommer några få biotekniska kemijättar att globalt ta makten över större delen av all fröhandel och växtproduktion. Det som ligger i botten på hela livsmedelskedjan. Men det kommer jag skriva mer om i den utlovade bloggen om syntetisk biologi.

Ulla Gabay

Folk dör inte i tid!

Samtidigt som vi blir allt äldre exploderar kroniska sjukdomar som kräver läkemedel tidigt i livet. En kostsam historia för samhället om inget görs i tid. Och här pekar ett hälsoprojekt i Singapore på att politisk ideologi  skulle kunna överträffa den demografiska vetenskapen. Sveriges regering fortsätter dock med eviga utredningar som inte leder någon vart. Inte ens ett ställningstagande runt genmodifierade grödor har de lyckats fatta.

Unknown-2.jpeg

Den 8 oktober i år publicerade den vetenskapliga tidskriften Lancet en intressant artikel om folkhälsan i Singapore som är lika aktuell för svenska förhållanden.

Efter att ha konstaterat att var femte medborgare skulle ha diabetes år 2050, reagerade Singapores regering med kraft. För att möta framtidens hälsoutmaning kontaktades två experter med helt olika infallsvinkel på problemet: Richard Coker (London School of Hygien & Tropical Medicine´s Diseases Policy Research Group) och Sarah Harper (Oxford Institute of Population Ageing).

Medborgarnas ansvar

Sarah Harper utgår från den vetenskapliga modellen av den demografiska utvecklingen: befolkningens fördelning, storlek och sammansättning. Utifrån perspektivet att livslängden ökar, folk väljer att skaffa färre barn och att samhället idag består av ett större antal äldre och färre i arbetsför ålder som kan skapa välstånd. En utveckling som det tagit Europa 150 år att uppnå. I Asien har den gått på en generation. Harpers råd till Singapore blev därför att ha som mål, ”The goal of public health”, att hjälpa folk att ta ett större personligt ansvar för sin hälsa.

fx2.sml.gif

Exakt det som Sveriges regering tvingar sina medborgare att göra. Genom att över huvud taget inte lyfta upp den katastrofala ökningen av de kroniska sjukdomarna, i allt yngre år, på den politiska agendan. En galopperande utveckling som utöver livsstilsfaktorer och miljöförstöring har sin grund i det industriella kosthaveriet.

Regeringens ansvar

Richard Coker däremot utgår från ett betydligt bredare och mer komplext perspektiv än den gamla demografiska vetenskapen. Han pekar ut allt från dagens globalisering, ojämlikhet och migration, till miljöförstöringen som orsaker bakom den negativa hälsospiralen. Och menar att ingen isolerad medborgare kan ta på sig att ensam konfrontera dessa massiva sociala krafter.

fx1.sml.gif

I stället anser Coker att det är regeringens ansvar att ta krafttag inför de hälsohot vi står inför. Den publika hälsan måste i botten ha en politisk ideologi, utifrån de djupa spänningar i samhället som får negativa hälsokonsekvenser. Inte bara i förhållande till utsatta områden i världen, utan även på hemmaplan. Han understryker att alla nationer har ett ansvar inför de moderna hälsohot som exploderat globalt på bara ett drygt decennium.

Eviga utredningar gör ingen skillnad

Just nu har vi en regering som över huvud taget inte har en aning om hur hälsan fungerar. En regering som inte heller kommer tillrätta med alla missförhållanden inom en allmän sjukvård som går på knäna med budgetunderskott och personalbrist.

Vi har en folkhälsominister som inte kan hantera sockerfrågan i hälsodebatten, annat än till livsmedelsindustrins fördel. Den 28 juli i år gav han i en replik i en DN-debatt om sockerskatt beskedet att: ”Regeringen har satt upp målet om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.” Samtidigt var han inte beredd att införa en sockerskatt, med motivationen att WHO ”varnar för alltför stor tilltro till åtgärden”. I stället hade regeringen på nytt givit Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket i uppdrag att ”se över vilka insatser som behövs för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysiks aktivitet”.

Unknown-3.jpeg

Folkhälsomyndigheten har sedan 2004 gjort en årlig, nationell folkhälsoenkät, ”Folkhälsa på lika villkor”. Så sent som 2014 konstaterade myndigheten att nära hälften av alla svenskar lider av fetma eller övervikt, en av grundorsakerna till bland annat diabetes. Om Folkhälsomyndigheten till dags dato inte kunnat sammanställa en effektiv handlingsplan för folkhälsan, bör både myndighet och enkät skrotas. Ständigt nya uppdrag som tar år för olika myndigheter att utreda får ingen effekt på de omedelbara och tydliga hälsohot som redan finns.

Regeringen är varken för eller emot genmodifiering

Innan ens de problem som dagens industriella kost ställer till med för folkhälsan har åtgärdats, är ett nytt och kanske ännu värre hot på väg. Den genmodifierade maten som svenskarna i allmänhet av någon anledning inte verkar tro ska komma hit. För mig som följer denna fråga regelbundet är det uppenbart att EU nu ligger i startgroparna för den syntetiska biologin, GMO-matens andra generation.

Unknown-4.jpeg

För att bringa klarhet i var den sittande regeringen står i GMO-frågan, skickade jag en öppen fråga till Regeringskansliet om detta den 22 september 2016. Den 7 oktober kom ett svar från departementssekreteraren Catharina Rosqvist som bekräftade mina misstankar att regeringen inte har fattat något ställningstagande alls: De är varken för eller emot genmodifierade grödor!

En regeringen som hanterar avgörande hälsofrågor på det sätt som beskrivits ovan, gör inget annat än att lämpa över onödigt mänskligt lidande och det ekonomiska ansvaret för den kroniska sjukutvecklingen på kommande generationer.

Kanske är meningen den att folk på sikt ska dö i förtid …

Ulla Gabay

 

UPPMANING TILL LÄKARKÅREN: Lyssna på patienten, öppna för alternativ och uppdatera er!

2000-talets genombrott för epigenetiken har ändrat synen på sjukdomars uppkomst. Och lärt oss att gener påverkas av yttre omständigheter som stress, kost och miljögifter. Vilket bäddar för alternativa insatser i stället för livslång medicinering. Här har den svenska sjukvården inte hängt med. Varför alltfler patienter på gott och ont vänder sig till Dr. Google.

Ska EU:s löfte om förebyggande åtgärder få effekt räcker det inte att peka på stillasittande, rökning, alkohol och socker – kostens och matsmältningens betydelse för kroniska sjukdomar måste in i bilden!

Redan 2013 vid World Economic Forum i Davos lyftes frågan om fetmarelaterad undernäring och skenande sjukvårdskostnader genom ökande välfärdssjukdomar. Samtidigt varnade ledande hälsoexperter på plats för en övertro på att vetenskap och läkemedel skulle kunna rädda oss.

Enligt WHO har livslängden sedan år 2000 ökat med 5 år. Samtidigt varnar organisationen för ”globesity” – en global fetmaepidemi i välfärden som brukar leda till kroniska sjukdomar. Där var tredje barn inom EU mellan 6 – 9 år redan beräknas vara drabbat.

FAO har konstaterat fetma vid ”nutrition transition”; när människor flyttar till industriländer, eller importerar deras livsmedel och matkultur, plockar de snabbt upp välfärdssjukdomarna. Det går inte att komma runt industrikostens betydelse i sammanhanget.

Barnen utgör nu 30 procent av alla IBD-fall (kronisk inflammationssjukdom i tarmen) och 3-åringar lider av fettlever, NAFLD (Non-alcoholic fatty liver disease). Allt enligt en  rapport från 22 000 forskare och barnläkare till Europaparlamentet i maj 2016. Där man kallar det hela en ”pandemifråga” och sätter fokus på barnens matsmältningsproblem. Det rapporteras också om barn och ungdomar som får ”åldersdiabetes” av typ 2.

Kosten påverkar kroniska sjukdomar 

Fetma och andra kroniska tillstånd kan länkas till undernäring, samt tarminflammationer och hormonrubbningar, på grund av den västerländska industrikosten. Och forskare vid Harvard har slagit fast att systematiska inflammationer är ett centralt inslag vid fetma och det metabola syndromet, ”metaflammation”.

Inflammationer kan ligga ”tysta” i åratal i tarmen innan de utvecklas till en kronisk sjukdom. Men de går att både förebygga och motverka genom en kostomläggning. Så att inte antikropparna blir så uppretade att de till slut angriper den egna kroppens organ och vävnad. Men detta får patienten inte mycket gehör för inom den svenska sjukvården.

All sjukdom börjar i magen. Konklusionen kommer från medicinens urfader Hippokrates. Ny forskning runt inflammerade tarmar och mikroflorans betydelse bekräftar tesen. Läkare i USA och på andra håll har öppnat upp för den nya forskningen runt en läckande tarm, Leaky Gut Syndrome, och dess betydelse för uppkomsten av autoimmuna sjukdomstillstånd.

Ta läckande tarm på allvar

Unknown.jpeg

Dr Alessio Fasano (celiakispecialist) menar att förekomsten av bakterier och gluten i tunntarmen är triggers för zonulin som i sin tur fungerar likt en ”nyckel” för att öppna ”fogarna” (tight junctions) mellan cellerna i magslemhinnan. Varvid läckande tarmsyndromet, Leaky Gut Syndrome, uppstår. Med följd att kemikalier, proteinfragment, bakterier och annat kan komma direkt ut i blodet.

I Sverige hänförs begreppet sorgligt nog fortsatt till alternativvården. Det är otroligt många patienter som lider av IBS/IBD och andra tarmsjukdomar/syndrom. Gaser, förstoppning, diarré och annat som i botten tyder på matsmältningsproblem av en eller annan art. De tvingas nu söka hjälp utanför vården mot sina besvär.

Den svenska läkarkåren måste börja ta kostens betydelse på allvar i samband med autoimmunitet och de kroniska sjukdomarna. Och skapa utrymme inom vården för både förebyggande och lindrande insatser i form av en individanpassad kostomläggning. Annars står alltfler patienter där på sikt med livslång medicinering med biverkningar, försämrad livskvalitet och i värsta fall en för tidig död. Utöver allt personligt lidande, kommer det även att belasta både vård och samhällsekonomi på ett fullkomligt ohållbart sätt.

Dr Google på gott och ont

Det är givetvis bra att fler patienter tar eget ansvar med kostomläggningar. Men det finns en fara här med näringsbrister och annat, genom att alternativvården ofta drivs av före detta patienter utifrån egna erfarenheter. Eller av så kallade hälsocoacher och hälsogurus som tagit till sig någon ny trendig diet. Matsmältning och näringsomsättning är en otroligt komplicerad process som inte alla känner till i grunden.

Vi har en bra specialistvård i Sverige vid akuta tillstånd. Men den måste kompletteras med att allmänläkare och vårdcentraler hänger med i utvecklingen. Annars kommer alltfler vända sig till Dr Google. Med allt vad det innebär på en totalt oreglerad marknad. Detta skulle kunna motverkas om läkarna slutade att ”fortutbilda” sig via läkemedelsbolagen. Och i stället uppdaterade sig på den evidensbaserade forskning som, på grund av sin ”olönsamhet”, inte får tillgång till de erkända, vetenskapliga publikationerna. Samt informera sig om den beprövade erfarenhet som finns internationellt bland kliniker och kollegor som valt att gå över till Funktionell Medicin. En metod där man efter grundläggande tester formar en individanpassad behandling av läkemedel och kostråd. Med målet att slippa tung medicinering.

Vi patienter nöjer oss inte längre med en luddig ”syndrometikett” och/eller en medicinering som inte går till roten av problemet; en slarvig brandsläckning av symtom som lämnar kvar en pyrande, kronisk sjukdom.

Till Dig som läkare

läkare.png

Vid behov av ett eventuellt besök hos Dig, har jag i egenskap av patient några förslag:

 • Lyssna på mig. Jag sitter på ovärderliga kunskaper om hur min kropp reagerar.
 • Se mig som en del av vårdteamet. Ta vara på mina personliga erfarenheter. I stället för att möta mig med en överlägsen attityd och läkemedel, som bäddar för fortsatt pyrande sjukdomar och tilläggsläkemedel mot biverkningar.
 • Uppdatera Dig kontinuerligt. Det är precis vad jag som patient gör. Viftar Du bort de studier och nya forskningsrön jag på egen hand hittat, satt mig in i och kollat evidensen på, tappar jag bara förtroendet för Dig som en aktiv och kunnig läkare i tiden.
 • Känn Dig inte hotad av mig och min info. Det är min kropp och hälsa det handlar om. Jag är inte ute för att utmana. Vill bara väcka tanken om en alternativ väg som är hälsosammare för mig och i längden mindre belastande för Dig och Ditt vårdteam.
 • Avvisa inte teorin om ”läckande tarm”. Fnys inte åt den nya forskningen och dess betydelse för autoimmuna sjukdomar. Om jag som patient kunnat lära mig läsa studier av den mest varierande karaktär, borde Du vara påläst om de studier som idag finns om Leaky Gut Syndrome: 40 träffar från 2000-talet på PubMed (10).

 Ulla Gabay

Detta inlägg har även publicerats på NewsVoice och AlmaNova

Här hittar du fler av mina inlägg på NewsVoice

Förenklad ”BOTA-kultur” inom hälsorörelsen

Kroniska sjukdomar galopperar i väst. Samtidigt har råden om bot mot dem exploderat på nätet. Oftast i all välmening, men vi gör hälsan en otjänst genom denna förenklade utveckling.

realdietstory.gif

Ofta möter jag människor som vill prata hälsa med mig. Inte sällan uttrycker de en frustration över hur många olika och motsägelsefulla dieter, varningar och råd som florerar. Många klagar över diffusa problem med mage och värk, som de inte vet vart de ska vända sig med. Andra avslutar med att påpeka att de själva ”mår bra” och inte längre orkar bry sig om allt ”hälsotjat” som förekommer i media och på nätet.

Det här är en högst olycklig utveckling. I en tid när de kroniska sjukdomarna ökar dramatiskt, även i allt yngre åldersgrupper. En utveckling som, enligt min mening, vilar på en traditionell syn på hälsan som en isolerad motvikt till sjukdom. Något vi därför genom livet inte sätter fokus på, förrän vi redan blivit sjuka.

Numera vänder sig dessutom alltfler till den alternativa hälsorörelsen i jakt på en kvickfix mot både symtom och sjukdomar. Vilket inte fungerar i längden, då vi alla är unika individer med specifika behov. I stället behöver fokus vridas om till utbildning och kunskap om kroppens komplexa matsmältning och immunförsvar för att kunna förebygga sjukdomar genom bättre kostvanor.

Autoimmunitet går inte att bota

Visst finns det medfödda sjukdomar och andra tillstånd som kräver läkemedel. Men för det mesta handlar det då om att förbättra livskvaliteten och förlänga livslängden för patienten. Tyvärr lever  dock synen på många håll kvar på sjukdomar som oundvikliga tillstånd; uppkomna på grund av våra gener, genom infektioner eller i förhållande till åldrandet. Något som därför bör tas itu med inom ramen för den traditionella skolmedicinen.

Idag har epigenetiken delvis ställt den uppfattningen på huvudet. Genom att visa att vi till stor del kan styra våra svaga gener. Vi sitter alltså själva på ”strömbrytaren” till många av dem och kan genom medvetna val reglera hur de slås på och av. Vilket inte är detsamma som att vi kan bota de kroniskt autoimmuna sjukdomarna med en diet eller några kosttillskott, när de väl brutit ut. Något som ofta hävdas på hälsosidor. Egentligen finns det bara en hållbar ”bot” och den stavas förebyggande insatser. Resten handlar om att kontrollera autoimmuniteten med hållbara omställningar.

Autoimmuna sjukdomar går inte att bota när de väl brutit ut (även om det pågår forskning/studier runt t ex benmärgstransplantation). Vare sig med läkemedel, naturliga tillskott eller rätt kost. Antikropparna som bildats finns kvar i kroppen och kan aktiveras genom minsta retning. Medicinerna som ger biverkningar tar enbart bort symtomen, vilket kan vara förrädiskt i det långa loppet. Däremot går det att hålla autoimmuniteten stången med hjälp av medvetna kost- och livsstilsval. Och på så sätt kunna minska läkemedelsdoser, i vissa fall helt bli av med dem.

Vad är autoimmunitet?

Kroppen har två olika immunförsvar. Det adaptiva är vad som är i farten vid autoimmunitet. Förenklat kan man säga att det här försvaret byggs upp under livet. För att skydda din kropp mot substanser och kemiska reaktioner som stör dess naturliga funktion. Vilket kan handla om allt från miljögifter och kost, till stress. Blir det för överhettat av upprepade ”fientliga” angrepp, blir det till slut så förvirrat att det angriper kroppens egna organ och vävnader.

I grunden ligger återkommande inflammationer, på grund av ständiga störningar, som till slut blir kroniska och då slår på någon svag gen. Vilket leder till en autoimmun sjukdom. Tyvärr kan de här inflammationerna ligga ”tysta” i årtionden. Utan minsta symtom, eller med symtom som inte uppfattas rätt inom sjukvården, innan sjukdomen är ett faktum. I centrum för dessa sjukdomar anser alltfler forskare och läkare inom funktionell medicin att det ligger matsmältningsstörningar som leder till kronisk inflammation med en läckande tarm som följd. I det här fallet blir sjukdomsdiagnosen ett slags symtom på den underliggande orsaken, vilket är vad som egentligen behöver åtgärdas.

Till de autoimmuna tillstånden hör: magsyndrom som atrofis gastrit typ A (störning i magsyraproduktionen som leder till näringsbrister), ulcerös kolit (inflammation i tjock- eller ändtarmen som kan leda till bortoperation), Crohns sjukdom (inflammation främst i tunntarmen), celiaki (glutenintolerans),  diabetes 1 (ev. även 2), hjärt- kärlsjukdomar, sköldkörtelstörningar, leversjukdomar, bindvävssjukdomar, neurologiska sjukdomar, reumatism (RA), Sjögrens syndrom, MS, flera cancersjukdomar, Alzheimers/demens m fl. 

BOTA-kulturen: motrörelse mot kapsejsad sjukvård

sjunkande_sjukhus-1.jpg-bild-ST.jpg

(Illustration av Hassib al-Jassem – Sundsvalls Tidning)

Den allmänna sjukvården har redan kapsejsat och klarar inte av de kroniska sjukdomarna. Dels på grund av nedskärningar från stat och kommun som drabbat både personal- och resurstillgång. Dels genom att den medicinska läkarutbildningen inte innehåller tillräcklig näringslära, och att uppdateringen inom vården är dålig runt den epigenetiska forskningen; kostens påverkan på hälsan.

Därför vänder sig alltfler med autoimmuna tillstånd till alternativhälsan. Men genom de förenklade budskap och löften som många gånger råder där, sätts fortsatt fokus på bot. I stället för på förebyggande åtgärder.

Det här är ett allvarligt framtida samhällsproblem som berör oss alla. Ytterst handlar det om att se problemet innan det uppstår och göra något åt det. Vilket gäller för såväl regering, myndigheter och sjukvården, som för oss själva som individer.

Ulla Gabay

Relaterade bloggar från tidigare:

Överhettat immunförsvar bakom kroniska sjukdomar: går att åtgärda med kosten

Kemikaliecocktail kan ge läckande tarm

Läkemedelskarusellen

 

 

 

 

 

GIFTPYRAMIDEN: motverka skadorna med ekologisk & färgrik mat!

Det går inte att undvika dem. Gifterna som omger oss dagligen. Inte minst de som finns i maten. Men det går att motverka och att stötta kroppens avgiftningssystem. Genom att äta ekologiskt och färgrika antioxidanter. Men det handlar då om äkta vara, direkt från naturen. Tiden är inne att bli en medveten Nutritarian.

Aldrig förr i historien har människan utsatts för en liknande bombmatta av gifter i maten som nu. Och det finns både syntetiskt framställda ämnen och naturligt förekommande kemiska ämnen (blogg kommer om skillnaderna) som kan ställa till det i kroppen. I form av nedbrytande oxidation, kan liknas vid ”rostangrepp”, och kroniska sjukdomar.

giftpyramid.png

Antioxidanter i ekologiskt odlat

Antioxidanter består av en grupp biokemiska system som på olika sätt skyddar din kropp mot sjukdomar och från att ”rosta”, oxidera. En del producerar kroppen själv, men det behövs ibland tillskott från maten för att de ska bli effektiva. Saker som spårmineralet selen, mineralet zink, samt vitaminerna folsyra (B9) och B12 är bara några exempel.

Syntetiska antioxidanter används också som konserveringsmedel inom livsmedelsindustrin. Vilket inte ska jämföras med de antioxidanter som förekommer naturligt i mat. Vanligt är att industrin använder E330, citronsyra.

Antioxidanter förekommer naturligt i växter som skydd mot angrepp utifrån av skadeinsekter och annat. När de besprutas med bekämpningsmedel inom jordbruk och växtnäring behöver de inte producera dem i samma takt själva. Det är huvudanledningen till varför ekologiska produkter som inte får besprutas med miljögifter är bättre att äta.

Det anses ännu inte klarlagt i studier att ekologiskt odlat innehåller mer vitaminer och mineraler än andra grödor och grönsaker. Men en metastudie som publicerades för två år sedan i British Journal of Nutrition, slog fast att de ekologiska grödorna innehåller mer antioxidanter (plus lägre kadmium och miljögifter).

Enzymer krävs vid oxidativ stress

Syre är inte bara nödvändigt när vi andas. Vi är helt beroende av det även för cellernas energiförsörjning. Tyvärr bildas det i den här processen även syreradikaler på gott och ont inuti mitokondrierna som finns i cellerna. För att de inte ska ta död på cellen finns det skyddande enzymer. Den del av dem som trots allt läcker ut skapar oxidativ stress. Blir mängden av dem för stor i kroppens celler och vävnader kan de lägga grunden till cancer, allergier, plack i blodkärlen (ateroskleros/åderförkalkning) och för tidigt åldrande.

mitochondria.jpg

Kroppen har alltså ett inbyggt skydd mot denna oxidering, ”rostangrepp”, i form av enzymer. Men de behöver ibland viktiga ämnen att binda till för att bli effektiva. Då behöver de kompletteras med olika antioxidanter och näringsämnen som t ex selen från maten. Dessutom behövs enzymer vid nedbrytningen av den mat vi äter. Både vid fel kost och med åldrandet kan kroppens egen produktion gå ner. Då blir det avgörande för matsmältning och näringsupptag att komplettera med matenzymer från växtriket.

Färgrika fytokemikalier

Fytokemikalierna i växter räknas inte till näringsämnena. På senare år har de dock fått en allt högre status som viktiga för kroppen. I växterna är de till för att skydda mot allt från solljus till virus och angrepp av skadeinsekter. Det är också av dem som växterna får sin färg.

 Colour  Phytochemical  Fruits and vegetables
 Green  Glucosinolates  Broccoli, kale
 Orange  α- and β-carotene  Carrot, mango, pumpkin
 Red  Lycopene  Tomato
 Red-purple  Anthocyanins  Grapes, blackberries, raspberries, blueberries
 Orange-yellow  Flavonoids  Honeydew melon, peach, papaya, orange, tangerine
 Yellow-green  Lutein and zeaxanthin  Spinach, corn, avocado, melon

Source: Heber, D. et al.

Nu tittar man alltmer på betydelsen av fytokemikalierna för människan som antioxidanter, samt för deras hormonpåverkan och stimulering av kroppens enzymer. Vidare för deras betydelse att förhindra delning av cancerceller, deras antibakteriella effekt och deras förmåga att binda till cellväggen, och därigenom mota bort gifter och smittämnen som orsakar sjukdomar. I rätt mängd per dag uppges de förebygga hjärt-kärlsjukdomar och vissa typer av cancer.

Antioxidanta fenoler & polyfenoler

Antioxidanta och antimikrobiella fenoler, effektiva mot infektionsdrivande mikroorganismer som virus, bakterier och svamp, finns rikligt i grönt te, bär och granatäpplen. De är också livsviktiga i hjärnan som hormoner och signalsubstanser. Samtidigt skyddar de mot fria syreradikaler och lipidperoxidation (oxidering av fetter och fettliknande ämnen) som förstör nervceller och som spelar stor roll vid ett antal sjukdomstillstånd.

Polyfenolrika svampar har seglat upp som en stark funktionell matprodukt för att både förebygga och behandla kroniska sjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och neurologiska tillstånd. De har också länge använts inom läkemedelstillverkningen som en antioxidant. Studier har visat att de är antiinflammatoriska, anticancerogena, antimikrobiella och immunreglerande.  Just nu promotas svamp starkt inom hälsorörelsen. Men det gäller att inte äta dem hur som helst. De ska absolut inte ätas råa, så som de brukar serveras vid salladsbufféer. De innehåller lektinet aragatine som är ett gift i rått tillstånd. 

En regnbåge av hälsa

I den kinesiska mattraditionen utgår man från nyttan av att äta ”fem färger, fem smaker och fem dofter” vid en måltid, enligt modellen yin & yang. Där varje färg relaterar till kroppens fem vitala organ: hjärta, hjärna, lever, lungor och njurar. Det här sättet att tänka har även en stark förankring hos de kinesiska läkarna.

EARPlogosmall.jpg

 • Grönt är bra för levern
 • Rött behövs för hjärta och immunförsvar
 • Gult främjar mjälte mage och kroppens energiflöde
 • Vitt stimulerar känslor och lungor
 • Svart underhåller njurarnas reningsförmåga

Blötlägg & koka

Alla ämnen som finns i växterna för att skydda dem mot angrepp är tyvärr inte bra för människan. Eftersom det här handlar om mat som i övrigt innehåller många nyttiga näringsämnen, finns det vägar runt de giftiga inslagen. Som att blötlägga i förväg och att tillaga produkterna, då det giftiga ämnet till största delen förstörs. Sedan handlar det här om att inte överdriva något ämne bara för att en produkt anses som extremt hälsosam!

Två saker att se upp med i den mat som ofta rekommenderas i hälsokretsar idag är:

 • Lektiner, kolhydratbindande protein, finns i så gott som allt vi äter. Men i för höga nivåer i upp till 30 procent av maten. Framför allt i sädesslag, baljväxter och nattskatteväxter (nightshades). De kan enligt forskaren och immunologen Aristo Vojdani hindra näringsupptag och skada tarmslemhinnan på ett sätt som på sikt kan leda till autoimmuna sjukdomar. Framför allt hos personer som inte har sina enzymer i ordning. Kokning är ett sätt runt det här.
 • Fytinsyra, organisk fosforförening, hindrar kroppen från att ta upp viktiga mineraler som järn, zink, magnesium och vissa proteiner. De finns framför allt i oljiga fröer, nötter, baljväxter och fullkorn. Fytinsyran sitter i skalet och dras ut vid blötläggning.

Ulla Gabay

PS. Mer att läsa i ämnet:

 • Göran Petersson är professor i kemisk miljövetenskap, Kemi- och Bioteknik vid Chalmers i Göteborg. I den här bloggen finns flera av hans publikationer upplänkade. Jag rekommenderar dig som vill veta mer att verkligen läsa dem. Få kan de här viktiga hälsoämnena bättre.
 • Tidigare blogg av mig: Ekologisk harmoni gynnar hälsan

 

 

 

 

 

 

 

BIG HEALTH: Kroppen är inget provrör!

Många startar hösten med kaloritabeller, dieter, pulverersättningar eller en detox. Insatser som sällan fungerar i längden och som ibland kan vara kontraproduktiva. Hur bra en metod än kan funka i ett provrör, hänger både vikt och hälsa på ett totalt samspel i kroppen. Och för det behövs en fungerande matsmältning.

I sitt septembernummer skriver Lancet om de globalt växande sjukdomshoten; däribland fetma, diabetes, NAFLD och matsmältningsrelaterade sjukdomar som dyspepsi (inkl reflux), IBS, Crohns och ulcerös kolit. Artikeln avslutas med orden:

”Tiden har kommit att fullt ut erkänna och omfamna matsmältningssystemets roll för människans hälsa.”

 

En kalori är inte en kalori

Kroppen behöver kalorier som energi. Den traditionella modellen säger att samma antal kalorier som kommer in, på något sätt måste ut. Men alla kalorier är inte likadana. Det är stor skillnad, beroende på vilka produkter de hämtas från. I jakt på den perfekta vikten och en god hälsa handlar det främst om att ta bort de tomma industriella kolhydraterna, och att ersätta dem med näringspackade från naturliga råvaror av bra kvalitet.

Något som sällan anges i debatten som orsak till övervikt är en hormonell obalans. Att dra ner på kalorierna med hjälp av en diet som utesluter något näringsämne eller med hjälp av några kalorifattiga pulver, påverkar hormonerna starkt. Den här effekten kan sitta kvar i upp till ett år efter att man slutat. Vilket enligt en studie skulle kunna vara en av orsakerna till att man lägger på sig fler kilon efteråt, än de man från början ville bli av med.

Magiska provrörsprodukter

Den globala hälsoindustrin, Big Health, är snart jämförbar med det som i USA kallas för Big Food (livsmedelsindustrin) och Big Pharma (läkemedelsindustrin). Kvickfixer för hälsan blir alltmer onaturliga; syntetiskt konstruerade och påstått målstyrda med nanoteknik. Frågan är vad som tar mest stryk av det här, plånboken eller hälsan.

I dag är argumenten extremt vässade från Big Health för att sälja på oss sina snabba lösningar. De slänger sig med vetenskapliga termer för att förklara vad som sker i din kropp. Inte minst gäller det här ”abonnemangshälsan”. Den där du tvingas låsa in dig i ett pyramidsystem. Med löfte om närmast övernaturliga produkter; allt från ”magiska” oljor och pulver till nanostyrda vitaminkapslar.

Test-Tubes-203x300.png

I kroppen fungerar det inte som i ett provrör, i vilket man kan utföra tester med enstaka ämnen och se förmodat positiva resultat. I kroppen hänger allt samman. Det som därför kan verka positivt vid laboratorietester, kan på sikt påverka något annat i kroppen negativt. För att hålla vikten och behålla hälsan finns det bara en lösning och det är en balanserad kost, full med äkta näring. Möjligen förstärkt med en multivitamintablett av organiskt ursprung, på grund av hur det industriella jordbruket strippat åkrarna på äkta näring.

Detox är inte riskfritt

Metoden att rensa ut kroppen med hjälp av näringsdrycker, smoothies, olika pulver och tillskott har förespråkats länge. Ofta rekommenderat som inledning på en bantningskur eller ny diet. Men det finns risker med att detoxa och banta hur som helst på egen hand. Dessutom är dessa produkter, precis som alla andra industriellt framtagna, ofta fulla av onyttiga E-tillsatser.

Några av de viktigaste organen i  att rensa blodet från gifter är njurarna och levern. Idag drabbas alltfler av NAFLD (Non Alcoholic Fatty Liver Disease). En fettlever utan alkoholpåverkan, som i stället sägs bero på ökat fettintag i kosten eller insulinresistens. Problemet är att många går omkring med det här utan symtom och det syns inte vid vanliga blodprover. Det kan endast diagnostiseras med biopsi. Det positiva är att det går att vända med bättre kostvanor.

article-2352874-1A9BEB3E000005DC-758_634x360.jpg

Tyvärr går det inte att skölja ut gifterna med några kommersiella löften. I bästa fall kostar det bara en rejäl slant. I värsta fall tar kroppen stryk. Den som varit bakfull vet att det inte finns någon genväg runt leverns process för att rensa kroppen från alkoholen. Även om man dricker aldrig så mycket vatten (vilket man bör göra i lagom mängd då kroppen blir uttorkad vid en fylla) sitter bakfyllan i tills levern är klar.

Skulle nu några av de kommersiella detoxerna verkligen funka, vilket det inte finns mycket bevis för, bör saneringen ske långsamt för att inte frigöra för mycket gifter ut i blodet på en gång. Som till exempel vid en amalgamsanering i munnen, då inte allt ska tas bort på en gång.

Matsmältningen är grunden i ditt ekosystem

Övervikt och ohälsa har en komplex bakgrund, där grunden oftast utgörs av en störd matsmältning och magflora. Till stor del beroende på stress, miljögifter, samt tillverkningsmetoder och syntetiska tillsatser inom livsmedelsindustrin, som skapar både näringsbrister och inflammationer.

Du som läst en del av mig förut, vet att mitt fokus ligger på just matsmältningen. Både för att läka ut och hålla sjukdomar stången, samt i syfte att förebygga. Bästa kicken för hälsan är att få ordning på den, så att näringsupptaget fungerar och kroppens biljontals celler får den energi och information de ska ha. Att läka ut inflammationer och andra störningar i tarmen med rätt mat och få fart på avföringen är en bra startpall.  Det innebär att ta ett samlat grepp över den kost du äter, inklusive dina måltidsvanor. En helt naturlig detox som kroppen kan ta hand om och uppskatta. På köpet får du både viktminskning och en bättre hälsa.

imageforthefirstsection.gif

Kroppen är inget provrör, utan ett komplext biologiskt system inom ramen för jordens totala ekosystem. Får inte kroppen den näring den är förberedd för, hjälper det inte hur mycket pengar du strör i hälsospåret på kommersiella preparat. Nästa vecka går jag därför igenom naturens bästa bränsle att tanka din kropp med.

Ulla Gabay

 

E330: Industrins citronsyra är inte densamma som kroppens!

DN:s medicinske reporter Amina Manzoor gick förra veckan ut och sågade nio påstådda medicinska myter på Facebook. Däribland tillsatt citronsyra E330 i livsmedel. Att göra det genom att i stort sett klippa och klistra argument från Livsmedelsverkets hemsida ger inte mycket trovärdighet. Framför allt är citronsyran i kroppen inte densamma som industrins E330! 

Nio-medicinska-myter-Amina-Mazoor.png

Låt oss börja med Manzoors egen text:

Nej, citronsyra ger inte allergi

”I många livsmedel finns det tillsatt citronsyra, E330, som ett antioxidationsmedel. Den kan till exempel framställas från frukter som innehåller mycket citronsyra eller genom jäsning med hjälp av bland annat mögelsvampen Aspergillus niger.

I sociala medier sprids med jämna mellanrum artiklar om att kemiskt framställd citronsyra kan ligga bakom allergi. Men det saknas vetenskapliga belägg för det. Allergi orsakas av proteiner och citronsyra är inget, och innehåller inget, protein. Dessutom framställer kroppens celler själv citronsyra. Förutom allt detta är det också förbjudet att använda stammar av mögelsvampen som producerar gifter, det innebär att citronsyran som vi får i oss inte är farlig.

 Slutsats: Det finns inget skäl att vara orolig för maten om det står på innehållsförteckningen att den innehåller E330 eller citronsyra. Den som får allergiska reaktioner på mat borde i stället kontakta vården och utredas för andra matallergier.”

Överkänslighet hör till bilden

Manzoor må ha rätt i att citronsyra i sig inte ger just allergi, men när det handlar om mat och tillsatser finns det en övergripande överkänslighet som i sammanhanget måste tas på stort allvar. Även om allergi (omedelbar respons via det nativa/medfödda försvaret) och intolerans (fördröjd respons via det adaptiva/uppbyggda försvaret t ex genom att matsmältningen inte fungerar) som härstammar från våra två olika immunförsvar, kan effekterna på sikt för matintoleranta bli autoimmuna. Med livslånga kroniska sjukdomstillstånd som följd.

Alla har inte kunskap om skillnaden mellan allergi och intolerans och kan därför lätt missuppfatta information som ges, med allvarliga följder för hälsan. Ett sådant exempel är just Manzoors inlägg runt citronsyra, E330. Som reporter är grundfundamentet att se till alla aspekter som kan spela in i ett så viktigt sammanhang som kostens påverkan på hälsan.

Att som Manzoor i det här fallet luta sig mot Livsmedelsverkets hemsida i frågan, uppfyller inte de kraven. Den enda länk i texten för att stärka sitt tvärsäkra påstående att ”citronsyran som vi får i oss inte är farlig” leder till just den sidan. (Jämför gärna texterna.)

Kan vi då inte lita på Livsmedelsverket?

Citronsyra-UllaGHabay.NV_.png

Tidigare inlägg av mig om produktionen av E330

Livsmedelsverket har en lång historia med personer i jäv-ställning bland sina experter. Till exempel köpta professorer från universiteten. Så kallade adjungerade professorer, vars löner betalas av ett företag, en organisation eller annan utomstående. En akademisk tradition som tog rejäl fart på 1990-talet En win/win-situation för alla inblandade: universitetet får gratis arbetskraft, den adjungerade får en prestigefylld titel (utan prefixet adjungerad/tillfällig) och den som betalar lönen får en lojal kraft på plats att utnyttja i sina kommersiella syften.

Den före detta överläkaren Björn Hammarskjöld tog ut jävsdeklarationer för Livsmedelsverkets expertgrupp för 2016, för råd gällande näring (nutrition) och folkhälsa, och fann att flertalet hade kopplingar till både livsmedels- och läkemedelsindustrin. Artikeln publicerades på NewsVoice 26 januari i år. Det är sorgligt att se att en medicinsk reporter vid Sveriges största morgontidning, i likhet med Livsmedelsverket, mer eller mindre aningslöst går Livsmedelsindustrins ärenden.

Kroppens citronsyra kontra matens

En vanlig väg att få konsumenter att acceptera syntetiska kemikalie-tillsatser är att de finns naturligt i kroppen. Argumentet används även i det här fallet av Manzoor/Livsmedelsverket. Den citronsyra vi själva tillverkar, inom ramen för kroppens biologiska system, går inte att jämföra med den industriellt framställda. Den kroppsliga ingår i det som kallas för Citric Acid Cycle (eller Krebs cykel), där citronsyra bildas som en komponent i tillverkningen av energi,  inom ramen för cellandningen. Processen utspelas sluten, inuti celler i mitokondria, och har en viktig funktion för ämnesomsättningen.

Allergier och andra reaktioner mot mat, kemikalier och andra syntetiska tillsatser sker till största delen i det utrymme som finns mellan cellerna. Inte minst i mag- tarmkanalen som dygnet runt har direkt kontakt med allt som kommer ner. En miljö som kontinuerligt utsätt för överbelastning av flitigt använda syntetiska kemikalier i olika kostprodukter. Där Livsmedelsverket inte tar någon hänsyn till vare sig cocktaileffekten eller kemiska reaktioner vid livsmedelsframställningen. Inte heller tänker man där på den mängd det kan bli under en dag med ämnen som E330, som finns i var och varannan produkt i livsmedelsbutikernas hyllor. Man mäter bara gränsvärden per produkt, enligt en beräknad konsumtion per dag.

Frågan är nu hur många medicinska reportrar på våra stora tidningar som kan vara adjungerade?!

(Det här inlägget finns även på NewsVoice)

Ulla Gabay

PS. Jag kommer framöver även att bemöta Mangors påstående: Nej, du kan inte äta dig frisk från cancer

Vill du läsa hela Manzoors artikel så gå till NewsVoice-inlägget där det finns en länk som fungerar utanför DN:S prenumeration. Den funkar tyvärr inte för mig att lägga upp här.

 

Solens UVA-strålar kan minska nivån av Vitamin D

Att sola på rätt sätt blir alltmer vetenskapligt. Det handlar inte längre bara om att undvika solen mitt på dagen. Eller att använda solskydd och solkrämer. Det viktigaste är att förstå hur huden tar upp solens strålar och förvandlar dem till vitamin D. Och att känna till skillnaden på UVA- och UVB-strålar.

Människan var från början anpassad att klara solljuset via mörka pigment (melaniner) som skydd. Hon klarade därför åtskilliga timmar utan att ta skada av solens strålar och kunde samtidigt få tillgång till vitamin D. Men när nomaderna började passera ekvatorn norrut från Afrika blev det problem på grund av solens vinkel mot jorden; den står lägre under längre perioder på året, ju närmre Nordpolen man kommer. Evolutionen utvecklade därför allt ljusare hudtyper desto längre norrut nomaderna drog sig. Förmodligen för att de skulle kunna få i sig tillräckligt med D-vitamin på kortare tid.

Utöver ljus och värme ger solen ultraviolett strålning. Beroende på våglängden delas strålningsenergin in i UVA, UVB och UVC. Ju kortare våglängd, ju mer energirik strålning och desto större risk för skador. Den energistarka UVC-strålningen behöver vi inte oroa oss för alls, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, då den absorberas av atmosfären.

UVA-strålar förstör Vitamin D

De flesta varningar handlar om att UVB-strålarna kan ge cancer. Vad som är mindre känt är att UVA-strålarna kan förstöra Vitamin D-processen i huden. Ett viktigt vitamin som kroppen behöver just i kampen mot cancer. Inte minst för att motverka återfall.

 • Den minst energirika strålningen står UVA för. Den som tränger ner i skinnet och färgar pigmenten mörka. Det är också den som anses stå för åldrande och cancer i huden.  Viktigt att tänka på här är att solarier ofta har en högre andel UVA. Liksom den du får inomhus genom fönsterrutor och andra täckta ljusgenomsläpp. Viktigast av allt att känna till är att för mycket UVA-strålar kan förstöra vitamin D i huden.

UVA-1.gif

 • Den mest energirika strålningen kommer från UVB. Den som hamnar i vårt övre hudskikt för att där starta produktionen av vitamin D, göra huden tjockare och öka mängden pigment. Även den kan orsaka cancer och åldersförändringar i huden. UVB ligger kvar i huden upp till två dygn, varför du inte ska duscha med tvål under den tiden. Då sköljer du helt enkelt bort det vitamin D som bildats, innan det har penetrerat huden ordentligt och tagit sig in i kroppen.

UVB.gif

 • Ozonskiktets uppgift är att filtrera bort den skadliga delen av det ultravioletta ljuset och begränsa mängden UVB på jorden.

Solkrämer hindrar Vitamin D

I takt med att ozonlagret blivit allt tunnare, har varningarna vuxit runt solens farliga strålningseffekt. Vid mitten på 2000-talet fick författaren Pernilla Stalfeldt i uppdrag av Statens strålskyddsinstitut att skriva en barnbok om solen. Den kom ut 2006 och distribuerades gratis till förskolor. Den innehöll bland annat utegångsförbud mellan klockan 11.00 – 15.00 vid solsken. Med rekommendationen att då hålla sig inne och baka en paj. Kanske inte det mest hälsosamma rådet…

utegc3a5ngsfc3b6rbud-11-15-i-solsken.png

Det är givetvis ett bra initiativ att skydda våra små mot solen. Men det har en avigsida. Barn föds inte för att behöva D-vitamin i droppform, även de mår bäst av att få det från solen. Och problemet med solskyddskrämerna är att de inte bara hindrar UV-strålarna, de hindrar också huden från att ta upp D-vitamin.

Det är inte solexponering i sig som är det stora problemet. Det är tiden det handlar om. Vitamin D finns som mest mellan just klockan 11.00 – 15.00 under sommaren. Och allt som behövs är 30 minuter i solen. Därefter upphör upptaget av Vitamin D och risken för hudskador ökar. Sedan är det individuellt hur mycket man klarar, beroende på hudfärg och hudtyp. Men att bränna sig klarar ingen utan ökad risk för malignt melanom.

Betydelsen av Vitamin D

D-vitamin består av två typer D2 (Ergokalciferol) och D3 (Kolekalciferol) och man kan få det antingen genom solen, via kosten eller som kosttillskott. Men vi behöver äta enorma mängder varje dag för att kompensera för utebliven sol. Och nyttan av eller faran med kosttillskotten är omstridda i forskningen.

 • D2 finns i svampar, främst kantareller, och i vissa alger
 • D3 (ett steroidhormon) finns bl a i fiskens lever, samt bildas via solljus som samlas upp i vår hud

Vitaminet omvandlas i levern till Kalcidiol som lagras i kroppen. När det sedan ska användas omvandlas det på nytt till hormonformen Kalcitriol. Om du får det som läkemedel, eller tar det som kosttillskott bör källan vara D3, den mer bioaktiva formen som lättare omvandlas till sin hormonform i njurarna.

Alla kroppens organ har receptorer för D-vitamin som agerar ”strömbrytare” (slår på och av i förhållande till mängd) för mer än 800 gener.

Uppgifterna om rätt mängd vitamin D varierar, men det optimala verkar vara att ligga på ett värde uppemot 75.

 • Över 250 anses som giftigt och kan ge Hyperkalcemi (förhöjd P-fritt kalcium) och förkalkningar i blod, njure och blodkärl. Det kan man få genom överdos av D-tillskott eller fiskleverolja. Kan ge depressivitet, trötthet och anorexi, samt en förlust av natrium, kalium och magnesium.
 • Mellan 25 – 50 anses otillräckligt (kan variera individuellt). Ökar risken för diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, MS, cancer, benskörhet och depression. Det kan uppstå vid för ensidig kost och för lite solljus (ex en dålig sommar).
 • Under 25 är direkt ohälsosamt. Det kan leda till rakit (mjukt och missformat skelett), osteomalaci (benvävsuppmjukning), muskelsvaghet, skörhet, orkeslöshet, TBC och förvärrad psykos. Det kan uppstå vid institutionsboende, svår fetma, veganism, för mycket kläder som täcker huden och mörk hy.

Multiverkande för kroppen

Vitamin D har en avgörande påverkan på:

 • Skelettet: bygger upp och motverkar benbrott
 • Immunförsvaret: ex vid autoimmuna sjukdomar som MS och diabetes 1
 • Celldelningen: ex vid cancer och psoriasis
 • Blodkärlshormoner: ökar insulinkänslighet och motverkar blodproppar, högt blodtryck, diabetes 2, hjärt-kärlsjukdomar; det s.k. metabola syndromet
 • Nervceller: depression, schizofreni, autism och demens

Vitaminet har även andra fördelar:

 1. När man åldras minskar muskelmassan gradvis (Sarkopeni, muskelbrist). Den försvinner eller ersätts med fettvävnad (fettmarmoreras). Särskilt de snabba och starka muskelfibrerna som ska räta upp kroppen minskar, vilket försämrar balansen. Vitamin D har i studier visat sig öka muskelstyrkan markant.
 2. Vid infektioner använder sig immunförsvaret av makrofager (vita blodkroppar) för att angripa bakterier. Finns inte tillräckligt med Vitamin D funkar inte det. Psykiatrikern Mats Humble sa i en föreläsning redan 2011 att han anser att en förebyggande behandling med Vitamin D vore bättre än att använda influensavaccin som kan ha allvarliga biverkningar. Även för alltfler bakterier som blir resistenta mot antibiotika vore det effektivt med Vitamin D-behandling, enligt Humble.
 3. Även i hjärnan finns Kalcitrol som binder till Vitamin D. Som i sin tur spelar en avgörande roll för signalsubstanserna Dopamin (centrala nervsystemet), Noradrenalin (stresshormon) och Acetylkolin (koppling mellan nerver och muskler, brist kan orsaka Alzheimers). Dessutom är vitaminet avgörande för att kroppen ska kunna bilda Glutation, hjärnans mest effektiva antioxidant mot åldrande (härskning).
 4. Runt risken att dö i cancer finns flera studier som visat på vikten av att ha tillräckligt med Vitamin D. Det har också visat sig att låga värden ökar risken för återfall av bl. a. malignt melanom och tjocktarmscancer.
 5. Även fertiliteten verkar behöva Vitamin D. Studier har visat att det medverkar till att provrörsbefruktning fungerar bättre. Och att det minskar förlossningsskador, samt att barnet dör vid förlossningen.

Känner du dig fortfarande inte övertygad om att det är avgörande att vistas i solen mitt på dagen, kan du läsa vad forskarna Susanne Bejerot och Mats Humble skrev förra året på SvD Opinion om att myndigheterna inte tar varningarna om låga nivåer av Vitamin D på allvar. Eller lägga en timme på Humbles föreläsning på YouTube.

 

I och med den här bloggen tar jag sommarledigt och återkommer fram i augusti. Tills dess önskar jag Dig en riktigt fin midsommar och en härlig semester! Och Du, glöm inte en stund solen…

Varma sommarhälsningar,

Ulla Gabay

Ekologisk harmoni gynnar hälsan

Nu väntar en tid med möjligheter att ladda kroppen med naturliga vitaminer och mineraler. En färgsprakande säsong med solmogna godsaker i naturen. Samt  färskpotatis, jordgubbar och annat närodlat i matbutikerna. Boosta hälsan genom självplock, torghandel och gårdsförsäljning, samt handla så mycket ekologiskt som möjligt. 

I naturen är allt ordnat i total harmoni. Med en hälsosam och självklar logik som vida överträffar vår mänskliga förmåga. Ju förr vi inser det, desto snabbare kan vi få kontroll över kroniska sjukdomar med hjälp av kosten.

Redan för tusentals år sedan insåg urbefolkningarna att olika växter var nödvändiga för hälsan. Idag stöder även forskningen grönsakernas roll för våra olika organ; som de även rent bildmässigt och på andra sätt motsvarar.

 • Löken liknar en kroppscell och hjälper just cellerna att bli av med ”avfallsprodukter”
 • Tomaten med sina fyra kamrar är bra för både blod och hjärta
 • Valnöten är påtagligt lik hjärnbarken, som den även förser med 3 dussin signalsubstanser (neuro transmitters)
 • Kidneybönan inte bara liknar våra njurar, den ser också till att de behåller sin funktion
 • Sötpotatisen både liknar bukspottkörteln och balanserar blodsockret
 • Sellerin i genomskärning påminner om vår benmassa, som den också stärker: båda består av 23 procent natrium

En regnbåge av hälsa

I den kinesiska mattraditionen utgår man från nyttan av att äta ”fem färger, fem smaker och fem dofter” vid en måltid, enligt modellen yin & yang. Där varje färg relaterar till kroppens fem vitala organ: hjärta, hjärna, lever, lungor och njurar. Det här sättet att tänka har även en stark förankring hos de kinesiska läkarna.

EARPlogosmall.jpg

 • Grönt är bra för levern
 • Rött behövs för hjärta och immunförsvar
 • Gult främjar mjälte mage och kroppens energiflöde
 • Vitt stimulerar känslor och lungor
 • Svart underhåller njurarnas reningsförmåga

Att en traditionell syn på naturens läkande effekt håller, bevisas av att chefsprofessorn Youyou Tu vid China Academy of Traditional Chinese Medicine fick vara med och dela på Nobelpriset i medicin 2015. Hennes malariamedicin räknas ha räddat livet på cirka 5 miljoner barn. När Tu utvecklade läkemedlet utgick hon från traditionella örtrecept där växten sommarmalört (Artemisia annua) använts.

Läkande fytokemikalier

Växternas färger består av fytokemikaler. Även om de ännu inte erkänts som livsviktiga näringsämnen, har senare års studier pekat på deras läkande betydelse. Till exempel som inflammationsdämpande och värkhämmande. Men de måste hanteras varsamt; de goda egenskaperna kan förstöras inom livsmedelsproduktion och vid upphettning.

1320376611260

Forskaren Rui Hai Liu vid Cornell University i New York har länge forskat på just fytokemikaliernas effekt på hälsan. Men han vill inte peka ut någon favorit.

”De är som en symfoniorkester. Kan du välja ett enda av instrumenten för att framföra en hel symfoni? Nej, du måste se ett livsmedel som en helhet”, menar han.

Naturligt multivitamin

Medan vi kämpar för att få i oss tillräckligt av alla näringsämnen via tillskott och krångliga dieter, vet naturen precis vad en hälsosam produkt ska innehålla.

Avokadon, som av indianerna kallades för ”Gudarnas frukt”, är bara ett exempel på naturligt multivitamin. En enda avokado innehåller nyttiga fibrer och ett 20-tal vitaminer och mineraler. Inklusive Vitamin E, B-komplexet, Folsyra och Kalium (viktigt för att balansera natrium).

Av aztekerna på mexikanska höglandet fick avokadon sitt namn ahuácatl på grund av likheten med en testikel. Men numera kallas den även för ”Livmoderns frukt”. Inte minst för dess påstådda betydelse att kunna hålla en bra hormonbalans och för att motverka livmoderhalscancer. Dessutom tar det 9 månader för en avokado från blomning till mogen frukt …

Avokadon supportas alltmer som rena ”hjärtevännen”, då den visat en förmåga att sänka både blodtryck (pga högt kalium-innehåll) och kolesterol (pga bra fett). När jag själv slutade äta kött 1970, lärde min svärfar Genia mig vikten av att äta avokado varje dag. Något jag fortfarande gör.

Ulla Gabay

Svensk strutspolitik i det globala sockerkriget

Europeiska delen av WHO lyfter fram inflammerade tarmar och fettlever hos barn. Kopplat till maten. Till grund ligger en rapport från 22 000 europeiska forskare och barnläkare. Om att vart tredje barn mellan 6 och 9 år lider av övervikt. Professor Claude Marcus vid KI pekar på ett behov av kostkunskap redan i förskolan. Och föreslår en sockerskatt i byte mot momsfritt på frukt och grönt.

 

 

Tre områden med kostpåverkan poängteras i EU-rapporten om barnens hälsa: Övervikt, inflammatoriska tarmsjukdomar och fettlever som kan kräva levertransplantation senare i livet.

”Det här är en alarmistisk, men bra bild om att något måste göras på EU-nivå. Vi behöver bättre politiska beslut och bättre nutritionsråd på skolor”, säger professor Claude Marcus till Vetenskapsradion.

Frågan är bara om våra svenska politiker äntligen ska vakna inför denna ödesfråga om allas vår inre miljö. Inte minst för framtidens sockergödda generationer. Med galopperande autoimmunitet och kroniska sjukdomar redan från barndomen. Som utöver allt mänskligt lidande hotar att knäcka både sjukvård och samhällsekonomi.

Tillsatt sockergift i maten

Sockret i våra livsmedel är inget mindre än ett gift. Oavsett i vilken form det tillsätts: som sackaros, glukos, fruktos, maltos, dextros, invertsocker, honung, HFCS (high fructose corn syrup) eller isoglukos. Och varför: för smak, färg, struktur, bulk, konservering, för att  öka hållbarheten, eller för att ersätta fett.

sugar_wordle1.jpg

Många tror till exempel att fruktjuice är bättre att välja i butiken än en en vanlig sötad dricka. Visserligen innehåller den i bästa fall lite mer näring, men den tillsatta sockerhalten är i stort sett densamma. Och livsmedelsföretagen kör med ”falskdeklarering” av det tillsatta sockret i maten genom att använda ord som ”naturligt sötad” och liknande. Det enda socker som är naturligt är det som finns just naturligt i grundprodukten. Och det krävs stora mängder av till exempel frukt för att komma upp i samma mängd sockerkoncentrat som i en sötad livsmedelsprodukt.

I april 2014 publicerades en omfattande sammanställning av hälsostudier (NHANES 1988-2010),  i JAMA.  Där slogs det fast att en ökad kalorikonsumtion av tillsatt socker i maten markant ökade risken att dö i hjärt-kärlsjukdomar.

Nyckelhålet borde döskallemärkas! 

Våra myndigheter är inte till stor hjälp i kampen mot det tillsatta, så kallade dolda, sockret. Bland rekommendationerna finns nyckelhålsmärkta produkter, vilka av Livsmedelsverket betecknas som ”nyttigare mat”. För att få använda nyckelhålssymbolen behöver företagen inga tillstånd. Däremot ska de följa ett regelverk som skapades 2005, med några nya regler som tillkom 2015. Där det bland annat står följande om tillsatserna:

”Fett, sockerarter och salt får endast tillsättas i de livsmedel där det uttryckligen framgår villkor för fett, sockerarter eller salt i respektive livsmedelsgrupp i bilaga 2. Ett sådant näringsämne får dock tillsättas livsmedel i andra livsmedelsgrupper om det inte görs i större mängder än vad som är nödvändigt för att uppnå det önskade syftet.” (Försök hitta logiken i den formuleringen…)

Unknown.jpeg  varningspil.jpg 2012-02-01-1.jpg

Det är ingen hemlighet för den som är lite insatt i livsmedelproduktionen att fett ersätts med socker i nyckelhålsmaten. Med tanke på all forskning om sockrets betydelse för fetma och den allmänna hälsan borde symbolen snarast bytas ut mot en döskalle.

Svensk strutspolitik

Medan opinion mot ohälsosamt socker äntligen börjar tas på allvar i USA, fortsätter våra svenska politiker med sin envisa strutspolitik; att vägra se det som alltfler konsumenter fått upp ögonen för.

Berkeley i Kalifornien har flera gånger utmärkt sig när det gällt att värna både klimat och hälsa. Senast i november 2014  när stadens borgmästare Tom Bates, ihop med sina väljare, var först ut i USA med att godkänna en sockerskatt på soda, energidrinkar, sötad juice och sötad sirap i kaffedrinkar. Resultatet blev ökade priser på produkterna och butiker som helt slutade sälja dem. Samt skatteintäkter som använts för att öka näringskunskapen och minska fetman bland stadens invånare.

ban-soft_drinks.jpg

I San Fransisco vann staden nyligen en rättstvist med sodaindustrin (Big  Soda) om lagstadgade varningstexter för soda och sötade drycker( typ de på cigarettpaketen). Även om den just nu är överklagad, ligger flera amerikanska städer och stater i startgroparna för att genomföra detsamma. Den 25 maj spådde Mark Bittman på New York Times opinionssida  att en sockerskatt i USA är verklighet inom fem år. Och han jämför nödvändigheten av den med det tidigare förbudet i Berkeley mot att använda snabbmatslådor i plast innehållande klorfluorkarboner (CFC) på grund av hotet de utgjorde mot klimatet.

Hur vore det om våra politiker kunde ställas ekonomiskt ansvariga för det lidande och de samhällsekonomiska konsekvenser som väntar i framtiden, genom att de inte mobiliserar ett aktivt försvar i det globala sockerkriget?!

Ulla Gabay 

Mer sockerinfo:

Den osockrade sanningen

Socker verkar fortare än kokain

The secrets of sugar – National Geographic (värt att stå ut 45 minuter, trots lite dålig bildkvalitet)